Paleniu tytoniu mówimy stanowcze nie!

Paleniu tytoniu mówimy stanowcze nie!

20-02-2012

Paleniu tytoniu na terenie miasta Krakowa i powiatu krakowskiego mówimy stanowcze nie! – apeluje Adam Jędrzejczyk, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie. Akcja wspiera inicjatywy propagujące wśród mieszkańców powiatu krakowskiego zdrowy styl życia, wolny od nałogu palenia i dymu tytoniowego.


Szacunki epidemiologiczne ukazują, że palenie tytoniu stanowi przyczynę większej liczby zgonów w Polsce niż picie alkoholu, AIDS, samobójstwa, zabójstwa, urazy i zatrucia razem wzięte. Jest jedną z najistotniejszych przyczyn przedwczesnej umieralności. Niepokojąca jest utrzymująca się od kilku lat tendencja obniżającego się wieku, w którym dzieci mają pierwszy kontakt z papierosem – statystyki mówią, że do ukończenia jedenastu lat prawie co drugi chłopiec i co trzecia dziewczyna ma już za sobą eksperymentowanie z paleniem.

Od momentu powierzenia przez Ministra Zdrowia w 2007 roku Państwowej Inspekcji Sanitarnej koordynacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce (POZNPT) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny podejmuje wszelkie inicjatywy, które propagują wśród mieszkańców miasta Krakowa i powiatu krakowskiego zdrowy styl życia, wolny od nałogu palenia oraz od dymu tytoniowego.

Jedną z takich inicjatyw była organizacja konkursu na plakat pt.: „Bądź trendy – nie pal” dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych na terenie powiatu krakowskiego. Honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Krakowskiego, Józef Krzyworzeka. Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Prace były oceniane pod względem oryginalności, czytelności przekazu i estetyki wykonania. Etap szkolny polegał na wytypowaniu przez szkołę jednej pracy. Etap powiatowy odbył się 10 stycznia 2012 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie. Zwycięzcą konkursu została Edyta Mosur z Zespołu Szkół, Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie, drugie miejsce zajęła Barbara Setkowicz z Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach a trzecie miejsce zdobył Damian Nowaczyk z Zespołu Szkół techniczno-Ekonomicznych w Skawinie.

Wyróżnienia otrzymali: Beata Drożdż z Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Krzeszowicach, Paulina Tarko z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie, Patrycja Sarota z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale oraz Agnieszka Tyrała z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skawinie. Uroczyste wręczenie nagród dla laureatów odbyło się 23 stycznia podczas XV zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Starostwie Powiatowym w Krakowie. Upominki wręczali Urszula Stochel Wicestarosta Powiatu Krakowskiego oraz Adam Jędrzejczyk – PPIS.

Aby chronić zdrowie mieszkańców Miasta Krakowa i powiatu krakowskiego przed szkodliwym działaniem dymu tytoniowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie rozpoczął realizację ogólnopolskiego projektu „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities).” Misją projektu jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie regulacji prawnych ograniczających palenie w miejscach publicznych (nowelizacja w 2010 r. ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ( Dz. U. z 1995 r., Nr 10, poz. 55 z późn. zm.)) oraz poszerzenie wiedzy nt skutków zdrowotnych wynikających z czynnego i biernego palenia tytoniu.

Żeby wzmocnić realizację projektu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie zawiązał koalicję lokalną, w skład której weszli przedstawiciele Powiatowej i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie (organizatorzy), przedstawiciel Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starosta Krakowski, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta Krakowa, a także przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej, Miejskiej i Powiatowej Policji oraz Straży Miejskiej. Członkowie koalicji podpisali list intencyjny, poprzez który wyrazili gotowość do współpracy i wsparcia Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie działań związanych z osiągnięciem celu projektu, w tym m.in. poprzez organizację kampanii społecznej, informującej o obowiązujących regulacjach w zakresie miejsc wolnych od dymu tytoniowego oraz konsekwencjach zdrowotnych używania tytoniu, która będzie skierowana do pracodawców, pracowników i petentów.


tekst: (Anna Kurek)

Źródło: PSSE w Krakowie

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.