Konkursy - pomoc społeczna

30-04-2018

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert: „Wspieranie osób w podeszłym wieku (...) w 2018 r."

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej: „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” w 2018 r.

więcej »

19-01-2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - pomoc społeczna 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 1817), uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w obszarze pomocy społecznej: „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym” w 2018 r.

więcej »

01-12-2017

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - „pomoc społeczna 2018”

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej: „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym” w 2018 r.

więcej »

08-01-2016

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - „Dzienny Dom Senior-WIGOR”

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Utworzenie i prowadzenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” na terenie gminy Skawina”. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo poniżej.

więcej »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.