21-09-2018

Wykaz dot. sprzedaży nieruchomości.

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. 2018 poz. 121 z późn. zm.) - przeznaczam do sprzedaży nieruchomość, poł. w Skawinie przy ul. Groble, składającą się z działki nr 3402/10 o pow. 0,2246 ha wraz z udziałem w działce nr 3402/8 o pow. 0,0150 ha, wynoszącym 1/3 część, któremu odpowiada powierzchnia 0,0050 ha, obj. KW KR3I/00000994/6.

więcej »

21-09-2018

Wykaz dot. sprzedaży nieruchomości.

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. 2018 poz. 121 z późn. zm.) - przeznaczam do sprzedaży nieruchomość, poł. w Skawinie przy ul. Groble, składającą się z działki nr 3402/9 o pow. 0,2284 ha wraz z udziałem w działce nr 3402/8 o pow. 0,0150 ha, wynoszącym 1/3 część, któremu odpowiada powierzchnia 0,0050 ha, obj. KW KR3I/00000994/6.

więcej »

21-09-2018

Wykaz dot. sprzedaży nieruchomości.

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. 2018 poz. 121 z późn. zm.) - przeznaczam do sprzedaży nieruchomość, poł. w Skawinie przy ul. Groble, składającą się z działki nr 3397/57 o pow. 0,2041 ha wraz z udziałem w działce nr 3397/55 o pow. 0,0176 ha, wynoszącym ½ część, któremu odpowiada powierzchnia 0,0088 ha, obj. KW KR3I/00000994/6.

więcej »

21-09-2018

Wykaz dot. sprzedaży nieruchomości.

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. 2018 poz. 121 z późn. zm.) - przeznaczam do sprzedaży nieruchomość, poł. w Skawinie przy ul. Groble, składającą się z działki nr 3397/56 o pow. 0,1785 ha wraz z udziałem w działce nr 3397/55 o pow. 0,0176 ha, wynoszącym ½ część, któremu odpowiada powierzchnia 0,0088 ha, obj. KW KR3I/00000994/6.

więcej »

13-09-2018

Ogłoszenie o I przetargu.

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, poł. w Skawinie, składającej się z działki nr 3667/100 o pow.719m2, obj. KW nr KR3I/00025075/9 wraz z udziałem w działce nr 3667/73 o pow. 1344m2, obj. KW nr KR3I/00031187/2, wynoszącym 1/18 część, któremu odpowiada powierzchnia 74,67 m2 oraz z udziałem w działce nr 3667/76 o pow. 37m2, obj. KW nr KR3I/00025075/9, wynoszącym 1/2 część, któremu odpowiada powierzchnia 18,5 m2.

więcej »

13-09-2018

Ogłoszenie o I przetargu.

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, poł. w Skawinie, składającej się z działek nr 3667/77 o pow.900m2, obj. KW nr KR3I/00025075/9 i nr 3667/83 o pow.33m2, obj. KW nr KR3I/00025075/9 wraz z udziałem w działce nr 3667/73 o pow. 1344m2, obj. KW nr KR3I/00031187/2, wynoszącym 1/18 część, któremu odpowiada powierzchnia 74,67 m2, z udziałem w działce nr 3667/78 o pow.174m2, obj. KW nr KR3I/00025075/9, wynoszącym 1/2 część, któremu odpowiada powierzchnia 87 m2, z udziałem w działce nr 3667/84 o pow.91m2, obj. KR3I/00025075/9, wynoszącym 1/2 część, któremu odpowiada powierzchnia 45,5 m2 i z udziałem w działce nr 3667/76 o pow.37m2, obj. KW KR3I/00025075/9, wynoszącym 1/2 część, któremu odpowiada powierzchnia 18,5 m2.

więcej »

13-09-2018

Ogłoszenie o I przetargu.

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, poł. w Skawinie, składającej się z działek nr 3667/80 o pow. 1153m2, obj. KW KR3I/00037432/7 i nr 3667/86 o pow. 2m2, obj. KW KR3I/00025075/9 wraz z udziałem w działce nr 3667/73 o pow.1344m2, obj. KW nr KR3I/00031187/2, wynoszącym 1/18 część, któremu odpowiada powierzchnia 74,67 m2 oraz udziałem w działkach nr 3667/78 o pow.174m2, obj. KW KR3I/00025075/9, wynoszącym ½ część, któremu odpowiada powierzchnia 87 m2 i nr 3667/84 o pow. 91m2, obj. KW KR3I/00025075/9 wynoszącym ½ część, któremu odpowiada powierzchnia 45,5 m2.

więcej »

13-09-2018

Informacja o wywieszeniu 3 ogłoszeń o I przetargach.

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3 zostały wywieszone ogłoszenia o I przetargach ustnych nieograniczonych, które odbędą się w dniu 25.10.2018 r.    na sprzedaż:

więcej »

12-09-2018

Ogłoszenie o I przetargu.

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 2155/2 o pow. 0,2387 ha, obj. KW KR3I/00017198/8, poł. w Skawinie.

więcej »

12-09-2018

Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o I przetargu.

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3 zostało wywieszone ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym, który odbędzie się w dniu 23.10.2018 r. o godz. 12.15 na sprzedaż działki nr 2155/2 o pow. 0,2387 ha, obj. KW KR3I/00017198/8, poł. w Skawinie.

więcej »

1 [2] [3] ... ... [121] [122] [123]   następna strona »

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.