24-05-2017

Wykaz dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 2147 z późn. zm.)  - przeznaczam do sprzedaży lokal mieszkalny, stanowiący własność Gminy Skawina  położony w Skawinie przy ul. Ogrody 18/7

więcej »

24-05-2017

Wykaz dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 2147 z późn. zm.)  - przeznaczam do sprzedaży lokal mieszkalny, stanowiący własność Gminy Skawina, położony w Skawinie przy ul. Kraszewskiego 1/35

więcej »

24-05-2017

Wykaz dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 2147 z późn. zm.)  - przeznaczam do sprzedaży lokal mieszkalny, stanowiący własność Gminy Skawina, położony w Skawinie przy ul. Kraszewskiego 5/23

więcej »

18-05-2017

wykaz dot. dzierżawy nieruchomości

  Skawina, dnia  18.05.2017r.

                                                                                                           
                                                                                         
 
                                                                                                                W y k a z
 
 
 
              Na podstawie   art.  35 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami      / tekst  jednolity Dz.U z 2016r. poz. 2147 z późn. zm. / Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy   część  nieruchomości oznaczonej   jako działka   dz. nr 3919/97 cz.    o pow. 0,0400 ha, poł. w Skawinie, stanowiącej  własność Gminy Skawina,  na okres do 3-ch lat w  trybie  przetargowym  na cele ogródka przydomowego.        
Zgodnie z planem ogólnym  zagospodarowania  przestrzennego Miasta i Gminy  Skawina zatwierdzonym  Uchwałą  Nr   XIIN/456/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 grudnia 2013 roku (Dz. U Woj. Mał. z dnia 16 stycznia 2014r - poz.266 )     – działka   przeznaczona   jako
-  tereny  zabudowy   mieszkaniowej jednorodzinnej   – Symbol Planu : A116MN
Cena   czynszu  dzierżawnego   wynosi   kwotę 225,00 zł   plus podatek VAT 23% tj. 51,52 zł   w stosunku  rocznym.     
Osobom, którym   przysługuje roszczenie o nabycie  nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzedni właściciele  nieruchomości  pozbawieni prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990r. albo ich spadkobiercy  mogą składać wnioski  o  nabycie nieruchomości w  terminie 6-ciu tygodni, licząc od  dnia wywieszenia wykazu w siedzibie UM iG Skawina , Rynek 14 pok.1 /Dziennik Podawczy/.
  Wykaz  ten zostaje wywieszony na okres 21 dni w terminie od dn. 18.05.2017r. do dnia     07.06.2017r.  w   siedzibie   Urzędu    Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3.
Informacji w  powyższej   sprawie  udziela Wydział   Mienia   i  Geodezji    Urzędu Miasta
i   Gminy w Skawinie, Rynek 3 pok. nr 7  tel. 277- 01-57.
 
 
 

więcej »

18-05-2017

wykaz dot. dzierżawy nieruchomości

  vvSkawina,   dnia 18.05.2017r.

                                                                                                                                                                                                   
 
                                                                                                                W y k a z
 
 
 
                    Na podstawie   art.  35 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami   /   tekst  jednolity Dz.U z 2016r. poz. 2147 z późn. zm. / Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy część nieruchomości oznaczoną  jako  działka   nr 1380 o   pow. 01800 ha   poł. w Krzęcinie , stanowiącej własność   Gminy Skawina   na okres do 3-ch lat w trybie     przetargowym   na cele rolne . 
Zgodnie z planem ogólnym  zagospodarowania  przestrzennego Miasta i Gminy w Skawinie zatwierdzonym  Uchwałą  Nr XVII/217/16   Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 marca 2016r     (Dz. U. Woj. Mał. z dnia 13 kwietnia  2016r.- poz. 2430 ) nieruchomość     przeznaczona jako:
  - tereny zieleni nieurządzonej     – ZR
Cena   czynszu  dzierżawnego   wynosi   kwotę   80,00 zł     w stosunku rocznym .     
Osobom, którym  przysługuje roszczenie o nabycie  nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami  lub odrębnych przepisów  oraz poprzedni właściciele  nieruchomości  pozbawieni prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990r. albo ich spadkobiercy  mogą składać wnioski  o  nabycie nieruchomości w  terminie 6 - ciu tygodni, licząc od  dnia wywieszenia wykazu w siedzibie UM iG Skawina , Rynek 14 pok.1 /Dziennik Podawczy/.
Wykaz  ten zostaje wywieszony na okres 21 dni w terminie od dn.18.05.2017r. do dnia  07.06.2017r.  w   siedzibie Urzędu    Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3.
Informacji w  powyższej sprawie  udziela Wydział Mienia i  Geodezji    Urzędu Miasta
i Gminy w Skawinie, Rynek 3 pok. nr 7  tel. 277-01-57.
 
 
 

więcej »

18-05-2017

wykaz dot. dzierżawy nieruchomości

                                                                                                                            Skawina, dnia  18.05.2017r.

                                                                                                           
                                                                                         
 
                                                                                                                W y k a z
 
 
 
              Na podstawie   art.  35 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami      / tekst  jednolity Dz.U z 2016r. poz. 2147 z późn. zm. / Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy   część  nieruchomości oznaczonej   jako działki o nr  2860/2, 2859/2, 2860/4  o łącznej   pow. 0,0129 ha, poł. w Skawinie, stanowiącej  władanie Gminy Skawina,  na okres do 3-ch lat w  trybie  przetargowym  na cele parkowani    
Zgodnie z planem ogólnym  zagospodarowania  przestrzennego Miasta i Gminy  Skawina zatwierdzonym  Uchwałą  Nr   XIIN/456/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 grudnia 2013 roku (Dz. U Woj. Mał. z dnia 16 stycznia 2014r - poz.266 )     – działka   przeznaczona   jako
-  tereny  zabudowy   mieszkaniowej jednorodzinnej   – Symbol Planu : A84MN
Cena   czynszu  dzierżawnego   wynosi   kwotę 1400,00 zł   plus podatek VAT 23% tj. 322,00 zł   w stosunku  rocznym.     
Osobom, którym   przysługuje roszczenie o nabycie  nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzedni właściciele  nieruchomości  pozbawieni prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990r. albo ich spadkobiercy  mogą składać wnioski  o  nabycie nieruchomości w  terminie 6-ciu tygodni, licząc od  dnia wywieszenia wykazu w siedzibie UM iG Skawina , Rynek 14 pok.1 /Dziennik Podawczy/.
  Wykaz  ten zostaje wywieszony na okres 21 dni w terminie od dn.18.05.2017r. do dnia     07.06.2017r.  w   siedzibie   Urzędu    Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3.
Informacji w  powyższej   sprawie  udziela Wydział   Mienia   i  Geodezji    Urzędu Miasta
i   Gminy w Skawinie, Rynek 3 pok. nr 7  tel. 277- 01-57.
 
 
 

więcej »

18-05-2017

wykaz dot. dzierżawy nieruchomości

  Skawina,   dnia 18.05.2017r.

                                                                                                                                                                                                   
 
                                                                                                                W y k a z
 
 
 
                    Na podstawie   art.  35 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami   /   tekst  jednolity Dz.U z 2016r. poz. 2147 z późn. zm. / Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy   nieruchomość   oznaczoną  jako  działki:     nr 499/2 o pow. 0,8700 ha,  dz. nr 503 o pow. 1,4600 ha, stanowiącą własność  Gminy Skawina,  dz. nr 618 o pow. 0,2900ha,  dz. nr 611 o pow. 0,1500ha , będącą we władaniu   Gminy Skawina poł. w Jaśkowicach   na okres do 3-ch lat w trybie   przetargowym   na cele rolne . 
Zgodnie z planem ogólnym  zagospodarowania  przestrzennego Miasta i Gminy w Skawinie zatwierdzonym  Uchwałą  Nr XVII/217/16   Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 marca 2016r     (Dz. U. Woj. Mał. z dnia 13 kwietnia  2016r.- poz. 2430 ) nieruchomość     przeznaczona jako:
  - tereny zieleni nieurządzonej     – ZR
Cena   czynszu  dzierżawnego   wynosi   kwotę   520,00 zł     w stosunku rocznym .     
Osobom, którym  przysługuje roszczenie o nabycie  nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami  lub odrębnych przepisów  oraz poprzedni właściciele  nieruchomości  pozbawieni prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990r. albo ich spadkobiercy  mogą składać wnioski  o  nabycie nieruchomości w  terminie 6 - ciu tygodni, licząc od  dnia wywieszenia wykazu w siedzibie UM iG Skawina , Rynek 14 pok.1 /Dziennik Podawczy/.
Wykaz  ten zostaje wywieszony na okres 21 dni w terminie od dn.18.05.2017r. do dnia   07.06.2017r.  w   siedzibie Urzędu    Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3.
Informacji w  powyższej sprawie  udziela Wydział Mienia i  Geodezji    Urzędu Miasta
i Gminy w Skawinie, Rynek 3 pok. nr 7  tel. 277-01-57.
 
 
 

więcej »

18-05-2017

wykaz dot. dzierżawy nieruchomości

  Skawina,   dnia 18.05.2017r.

                                                                                                                                                                                                   
 
                                                                                                                W y k a z
 
 
 
                    Na podstawie   art.  35 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami                                               /   tekst  jednolity Dz.U z 2016r. poz. 2147 z późn. zm. / Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy   nieruchomość   oznaczoną  jako  działka     nr 1776/6 cz. o pow. 1,4554ha       stanowiącą własność  Gminy Skawina,   poł. w Radziszowie   na okres do 3-ch lat w trybie   przetargowym   na cele rolne . 
Zgodnie z planem ogólnym  zagospodarowania  przestrzennego Miasta i Gminy w Skawinie zatwierdzonym  Uchwałą  Nr XVII/217/16   Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 marca 2016r     (Dz. U. Woj. Mał. z dnia 13 kwietnia  2016r.- poz. 2430 ) nieruchomość     przeznaczona jako:
  - tereny zieleni nieurządzonej     – ZR
Cena   czynszu  dzierżawnego   wynosi   kwotę   220,00 zł     w stosunku rocznym .     
Osobom, którym  przysługuje roszczenie o nabycie  nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami  lub odrębnych przepisów  oraz poprzedni właściciele  nieruchomości  pozbawieni prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990r. albo ich spadkobiercy  mogą składać wnioski  o  nabycie nieruchomości w  terminie 6 - ciu tygodni, licząc od  dnia wywieszenia wykazu w siedzibie UM iG Skawina , Rynek 14 pok.1 /Dziennik Podawczy/.
Wykaz  ten zostaje wywieszony na okres 21 dni w terminie od dn.18.05.2017r. do dnia                                                                                  07.06.2017r.  w   siedzibie Urzędu    Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3.
Informacji w  powyższej sprawie  udziela Wydział Mienia i  Geodezji    Urzędu Miasta
i Gminy w Skawinie, Rynek 3 pok. nr 7  tel. 277-01-57.
 
 
 

więcej »

18-05-2017

wykaz dot. dzierżawy nieruchomości

  vSkawina, dnia  18.05.2017r.

                                                                                                           
                                                                                         
 
                                                                                                                W y k a z
 
 
 
              Na podstawie   art.  35 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami      / tekst  jednolity Dz.U z 2016r. poz. 2147 z późn. zm. / Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy   część  nieruchomości oznaczonej   jako działka   dz. nr 4033    o pow. 0,6099 ha, poł. w Skawinie, będącej we władaniu   Gminy Skawina,  na okres do 3-ch lat w  trybie  przetargowym  na cele rolne .        

więcej »

1 [2] [3] ... ... [90] [91] [92]   następna strona »

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.