30-11-2017

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U.2017, poz. 2136 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia, którego przedmiotem będzie zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie gminnego publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z poniższym opisem.

więcej »

14-12-2017

Wykaz dot. sprzedaży nieruchomości.

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 2147 z późn. zm.) - przeznaczam do sprzedaży działkę nr 2155/1 o pow. 0,2395 ha, obj. KW KR3I/00018409/8, poł. w Skawinie.

więcej »

11-12-2017

Wykaz dot. sprzedaży nieruchomości.

              Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 2147 z późn. zm.) - przeznaczam do sprzedaży nieruchomość składającą się z działek nr 3792/6 o pow.532m2, obj. KW KR3I/00029058/2, nr 3793/16 o pow.704m2, obj. KW KR3I/00025644/9, nr 3792/2 o pow.487m2, obj. KW KR3I/00029058/2 wraz z udziałem wynoszącym 1/18 część w działce nr 3790/25 o pow.1337m2, obj. KW KR3I/00024984/7, poł. w Skawinie.

więcej »

11-12-2017

Wykaz dot. sprzedaży nieruchomości.

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 2147 z późn. zm.) - przeznaczam do sprzedaży nieruchomość składającą się z działek nr 3792/7 o pow.658m2, obj. KW KR3I/00029058/2, nr 3793/17 o pow.22m2, obj. KW KR3I/00025644/9, nr 3793/13 o pow.564m2, obj. KW KR3I/00028195/7 wraz z udziałem wynoszącym 1/18 część w działce nr 3790/25 o pow.1337m2, obj. KW KR3I/00024984/7, poł. w Skawinie.

więcej »

08-12-2017

Ogłoszenie o II przetargu.


Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie ogłasza  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 753/1 o pow. 0,10 ha, obj. KW KR3I/00024682/0, poł. w Facimiechu.

więcej »

08-12-2017

Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o II przetargu.

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3 zostało wywieszone ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym, który odbędzie się w dniu 25.01.2018 r. o godz. 12 na sprzedaż działki nr 753/1 o pow. 0,10 ha, obj. KW KR3I/00024682/0, poł. w Facimiechu.

więcej »

07-12-2017

Zawiadomienie.

                                  Na podstawie art. 136 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 2147 z późn. zm.) - Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie zawiadamia, że Gmina Skawina zamierza sprzedać działki nr 3793/16, nr 3793/17, nr 3793/13, położone w Skawinie (powstałe z podziału działki nr 3793/4).

więcej »

06-12-2017

wykaz dot. dzierżawy nieruchomości

Skawina, dnia 05.12.2017r.

W y k a z

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U z 2016r. poz. 2147 z późn. zm. / Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako działka 3397/44 cz. o pow. 0,2076 ha, poł. w Skawinie, stanowiącej własność Gminy Skawina, na okres 1-go roku w trybie przetargowym na cele parkingu .

więcej »

05-12-2017

wykaz dot. dzierżawy nieruchomości

Skawina, dnia 05.12.2017r.

W y k a z

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U z 2016r. poz. 2147 z późn. zm. / Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako działki nr 3410/1 o pow. 0,5426 ha, nr 3291 o pow. 0,2900ha, nr 3699/1 o pow. 0,2300ha poł w Woli Radziszowskiej, stanowiącej własność Gminy Skawina na cele rolne na okres do 3-ch lat w trybie przetargowym.

więcej »

05-12-2017

wykaz dot. dzierżawy nieruchomości

Skawina, dnia 05.12.2017r.

W y k a z

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U z 2016r. poz. 2147 z późn. zm. / Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako działki o nr 2081/1 o pow. 0,0333ha, 2081/2 o pow. 0,0088ha, poł w Woli Radziszowskie, będącej we władaniu Gminy Skawina w trybie przetargowym na cele ogródka przydomowego na okres do 3-ch lat

więcej »

1 [2] [3] ... ... [102] [103] [104]   następna strona »

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.