19-03-2018

wykaz dot. dzierżawy nieruchomości

MG.6845.73.2018      Skawina, dnia 19.03.2018r.

W y k a z

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U z 2018r. poz. 121 / Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako działka 392/2 cz. o pow.0,0200 ha, poł. w Skawinie, będącej we władaniu Gminy Skawina, na okres do 3-ch lat w trybie przetargowym na cele ogródka przydomowego wraz z dojazdem .

więcej »

19-03-2018

wykaz dot. dzierżawy nieruchomości

MG.6845.70.2018        Skawina, dnia 19.03.2018r.

W y k a z

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U z 2018r. poz. 121 / Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako działka 4006/4 o pow.0,0597 ha, poł. w Skawinie, będącej we władaniu Gminy Skawina, na okres do 3-ch lat w trybie przetargowym na cele ogródka przydomowego .

więcej »

19-03-2018

wykaz dot. dzierżawy nieruchomości

MG.6845.75.2018        Skawina, dnia 19.03.2018r.

W y k a z

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U z 2018r. poz. 121 / Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako działka 764/1 cz. o pow.0,0300 ha, poł. w Skawinie, stanowiącej własność Gminy Skawina, na okres do 3-ch lat w trybie przetargowym na cele ogródka przydomowego .

więcej »

19-03-2018

wykaz dot. dzierżawy nieruchomości

MG.6845.72.2018    Skawina, dnia 19.03.2018r.

W y k a z

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U z 2018r. poz. 121 / Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako działka 4487 o pow.0,1752 ha, poł. w Skawinie, stanowiącej własność Gminy Skawina, na okres do 3-ch lat w trybie przetargowym na cele rolne .

więcej »

19-03-2018

wykaz dot. dzierżawy nieruchomości

MG.6845.69.2018          Skawina, dnia 19.03.2018r.

W y k a z

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U z 2018r. poz. 121 / Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako działka 3675/7 cz. o pow.0,0175 ha, poł. w Skawinie, stanowiącej własność Gminy Skawina, na okres do 3-ch lat w trybie przetargowym na cele dojazdu .

więcej »

19-03-2018

wykaz dot. dzierżawy nieruchomości

MG.6845.74.2018        Skawina, dnia 19.03.2018r.

W y k a z

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U z 2018r. poz. 121/ Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1620/1 cz. o pow. 1,3800 ha poł w Radziszowie , stanowiącej własność Gminy Skawina w trybie przetargowym na cele rolne na okres do 3-ch lat.

więcej »

19-03-2018

wykaz dot. dzierżawy nieruchomości

MG.6845.67.2018                                                        Skawina, dnia 19.03.2018r.

W y k a z

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U z 2018r. poz. 121/ Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako działka nr 759 cz. o pow. 0,0050 ha poł w Pozowicach, stanowiącej własność Gminy Skawina w trybie przetargowym na cele tymczasowego handlu gastronomicznego.

więcej »

14-03-2018

Ogłoszenie o II przetargu.

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie ogłasza  II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, składającej się z działek nr 1560/4 o pow. 598m2, nr 1561/5 o pow. 528m2 i nr 1561/8 o pow. 444m2 (łączna powierzchnia nieruchomości 1570m2), obj. KW KR3I/00037486/0, poł. w Skawinie.

więcej »

14-03-2018

Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o II przetargu.

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3 zostało wywieszone ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym, który odbędzie się w dniu 23.04.2018 r. o godz.12 dot. sprzedaży nieruchomości, składającej się z działek nr 1560/4 o pow. 598m2, nr 1561/5 o pow. 528m2 i nr 1561/8 o pow. 444m2, obj. KW KR3I/00037486/0, poł. w Skawinie.

więcej »

13-03-2018

Wykaz dot. sprzedaży nieruchomości.

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. 2018 poz. 121 z późn. zm.) - przeznaczam do sprzedaży działkę nr 5742/12 o pow. 0,0945 ha, obj. KW KR3I/00032492/0, poł. w Skawinie.

więcej »

1 [2] [3] ... ... [108] [109] [110]   następna strona »

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.