18-05-2018

Wykaz dot. sprzedaży nieruchomości.

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. 2018 poz. 121 z późn. zm.) - przeznaczam do sprzedaży nieruchomość składającą się z działek nr 1416/82 o pow.10m2, nr 1416/79 o pow. 291m2, nr 1416/41 o pow.10m2, (łączna pow. 311m2) obj. KW KR3I/00002602/6, poł. w Skawinie przy ul. Pisary.

więcej »

16-05-2018

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA O ZAMIARZE UDOSTĘPNIENIA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w ramach budowy układu drogowego pomiędzy ulicami: Torową, Skawińską i Za Górą w Skawinie

Źródło: IN

więcej »

16-05-2018

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA O ZAMIARZE UDOSTĘPNIENIA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w ramach rozbudowy ulicy Wojska Polskiego w Skawinie.
 

Źródło: IN

więcej »

16-05-2018

Wykaz dot. dzierżawy nieruchomości

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U z 2018r. poz. 121/ Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako działka nr 2101 cz. o pow. 0,0180 ha poł w Woli Radziszowskiej, stanowiącej własność Gminy Skawina w trybie przetargowym na cele ogródka przydomowego na okres do 3-ch lat.

więcej »

16-05-2018

Wykaz dot. dzierżawy nieruchomości

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U z 2018r. poz. 121/ Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako działka nr 2101 cz. o pow. 0,0366 ha poł w Woli Radziszowskiej, stanowiącej własność Gminy Skawina w trybie przetargowym na cele ogródka przydomowego na okres do 3-ch lat.

więcej »

16-05-2018

Wykaz dot. dzierżawy nieruchomości

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U z 2018r. poz. 121 / Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako działka 2860/7 cz. o pow.0,090 ha poł. w Skawinie, stanowiącej własność Gminy Skawina, na okres do 3-ch lat w trybie przetargowym na cele ogródka przydomowego.

więcej »

16-05-2018

Wykaz dot. dzierżawy nieruchomości

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U z 2018r. poz. 121 / Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako działka 3919/97 o pow.0,0700 ha poł. w Skawinie, stanowiącej własność Gminy Skawina, na okres do 3-ch lat w trybie przetargowym na cele ogródka przydomowego .

więcej »

16-05-2018

Wykaz dot. dzierżawy nieruchomości

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U z 2018r. poz. 121/ Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako działka nr 607/2 o pow. 0,0800 ha oraz dz. nr 608/2 o pow. 0,0600ha poł w Pozowicach , stanowiącej własność Gminy Skawina w trybie przetargowym na cele rolne na okres do 3-ch lat.

więcej »

16-05-2018

Informacja o udostępnieniu kanału technologicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 39 ust. 6 i ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017.2222 z późn. zm.)  oraz na podstawie art.62 pkt 4 lit. e ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tekst jednolity Dz.U.2017.2062 z późn. zm.) informuje, że przygotowywane są inwestycje pn.:

Źródło: IN

więcej »

15-05-2018

Ogłoszenie o I przetargu.

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 5742/12 o pow. 0,0945 ha, obj. KW KR3I/00032492/0, poł. w Skawinie.

więcej »

1 [2] [3] ... ... [112] [113] [114]   następna strona »

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.