23-06-2017

wykaz dot. dzierżawy nieruchomości

  Skawina, dnia 22.06.2017r.

W y k a z

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U z 2016r. poz. 2147 z późn. zm. / Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako działka 3919/106 o pow. 0,0041 ha, poł. w Skawinie, stanowiącej własność Gminy Skawina, na okres do 3-ch lat w trybie przetargowym na cele miejsc parkingowych.

więcej »

23-06-2017

wykaz dot. dzierżawy nieruchomości

  Skawina, dnia 22.06.2017r.

W y k a z

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U z 2016r. poz. 2147 z późn. zm. / Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako działka 4096/1 o pow. 0,0037 ha, będącej we władaniu Gminy Skawina oraz działka nr 4097/4 o pow.0,0088ha poł. w Skawinie, stanowiącej własność Gminy Skawina, na okres do 3-ch lat w trybie przetargowym na cele ogródka przydomowego.

więcej »

23-06-2017

wykaz dot. dzierżawy nieruchomości

  Skawina, dnia 22.06.2017r.

W y k a z

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U z 2016r. poz. 2147 z późn. zm. / Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako działka 3397/5 o pow. 0,0308 ha, dz. nr 3397/6 o pow. 0,0262ha , dz. nr 3397/7 cz. o pow. 0,0132ha poł. w Skawinie, stanowiącej własność Gminy Skawina, na okres 10 lat w trybie bez przetargowym na cele przechowywania koszy dla gołębi pocztowych oraz organizacji lotów gołębi.

więcej »

23-06-2017

wykaz dot. dzierżawy nieruchomości

  Skawina, dnia 22.06.2017r.

W y k a z

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U z 2016r. poz. 2147 z późn. zm. / Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako działka 1669/18 o pow. 0,0374 ha, poł. w Skawinie, stanowiącej własność Gminy Skawina, na okres do 3-ch lat w trybie przetargowym na cele parkingowe .

więcej »

23-06-2017

wykaz dot. dzierżawy nieruchomości

 

  Skawina, dnia 22.06.2017r.

W y k a z

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U z 2016r. poz. 2147 z późn. zm. / Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1281 o pow. 0,6036 ha poł. w Radziszowie , stanowiącą własność Gminy Skawina na okres do 3-ch lat w trybie przetargowym na cele rolne .

więcej »

23-06-2017

wykaz dot. dzierżawy nieruchomości

  Skawina,   dnia 22.06.2017r.

                                                                                                                                                                                                   
 
                                                                                                                W y k a z
 
 
 
                    Na podstawie   art.  35 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami                                               /   tekst  jednolity Dz.U z 2016r. poz. 2147 z późn. zm. / Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy     nieruchomość   oznaczoną  jako  działka   nr 807 o   pow. 0,3300 ha   poł. w  Woli Radziszowskiej   , stanowiącą   własność   Gminy Skawina   na okres do 3-ch lat w trybie     przetargowym   na cele rolne . 

więcej »

22-06-2017

Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 218/1, poł. w Polance Hallera.

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie ogłasza  II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 218/1 o pow.0,45 ha, obj. KW KR3I/00000273/6, poł. w Polance Hallera.

 

 

więcej »

22-06-2017

Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o II przetargu dot. sprzedaży działki nr 218/1, poł. w Polance Hallera.

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3 zostało wywieszone ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym, który odbędzie się w dniu 07.09.2017 r. o godz.12  dot. sprzedaży działki nr 218/1 o pow.0,45 ha, obj. KW KR3I/00000273/6, poł. w Polance Hallera.

więcej »

20-06-2017

Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, składającej się z działki nr 1836/2 oraz działki nr 1832/6, poł. w Woli Radziszowskiej.

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie ogłasza  IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki nr 1836/2 oraz działki nr 1832/6, poł. w Woli Radziszowskiej.

więcej »

20-06-2017

Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości, składającej się z działki nr 1836/2 oraz działki nr 1832/6, poł. w Woli Radziszowskiej.

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3 zostało wywieszone ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym, który odbędzie się w dniu 05.09.2017 r. o godz. 12 na sprzedaż nieruchomości, składającej się z działki nr 1836/2 o pow.962 m2 obj. KW KR3I/00022198/6 oraz działki nr 1832/6 o pow. 569 m2, obj. KW KR3I/00021671/9, poł. w Woli Radziszowskiej.

więcej »

1 [2] [3] ... ... [92] [93] [94]   następna strona »

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.