11-08-2017

Wykaz dot. sprzedaży działki nr 2155/2, poł. w Skawinie.

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 2147 z późn. zm.) - przeznaczam do sprzedaży działkę nr 2155/2 o pow. 0,2387 ha, obj. KW KR3I/00017198/8, poł. w Skawinie.

więcej »

08-08-2017

Informacja o wywieszeniu ogłoszeń o V przetargach na wynajem pawilonów handlowych na Placu Targowym w Skawinie.

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie informuje, że  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie,  Rynek 3 zostały wywieszone ogłoszenia o  V przetargach ustnych nieograniczonych, które odbędą się w dniu 15.09.2017 r. na wynajem pawilonów handlowych na Placu Targowym w Skawinie:   

więcej »

07-08-2017

Ogłoszenie o V przetargu na wynajem pawilonu handlowego nr 12 na Placu Targowym w Skawinie.

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie ogłasza V przetarg  ustny nieograniczony na wynajem na okres 3-ch lat pawilonu handlowego nr 12 o powierzchni użytkowej 15m2, poł. w Skawinie na Placu Targowym, na działce nr 2684/4 o pow.78m2, obj. KW KR3I/00005404/9.

więcej »

07-08-2017

Ogłoszenie o V przetargu na wynajem pawilonu handlowego nr 8 na Placu Targowym w Skawinie.

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie ogłasza V przetarg  ustny nieograniczony na wynajem na okres 3-ch lat pawilonu handlowego nr 8 o powierzchni użytkowej 15m2, poł. w Skawinie na Placu Targowym, na działce nr 2684/3 o pow.173m2, obj. KW KR3I/00005404/9.

więcej »

03-08-2017

Wykaz dot. zamiany nieruchomości.

Na podstawie art.  35 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /  tekst  jednolity z 2016r.    poz.  2147  z poźn. zm.  / - informuję, że została przeznaczona  do zamiany    w  trybie bezprzetargowym  nieruchomość oznaczoną działkami  nr  4813/7 o pow. 0,0035 ha i nr 4813/8 o pow. 0,0010 ha, poł. w    Skawinie, obj.    Kw KR3I/000034717/8 , stanowiącą własność  Gminy  Skawina.

więcej »

01-08-2017

Wykaz dot. sprzedaży działki nr 753/1, poł. w Facimiechu.

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 2147 z późn. zm.) - przeznaczam do sprzedaży działkę nr 753/1 o pow. 0,10 ha, obj. KW KR3I/00024682/0, poł. w Facimiechu.

więcej »

31-07-2017

wykaz dot. dzierżawy nieruchomości

  Skawina, dnia 31.07.2017r.

W y k a z

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U z 2016r. poz. 2147 z późn. zm. / Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako działka 1679/2 o pow. 0,00037 ha, dz. nr 1678/2 o pow. 0,0027ha poł. w Skawinie, będącej we władaniu Gminy Skawina, na okres do 3-ch lat w trybie przetargowym na cele dojazdu .

więcej »

31-07-2017

wykaz dot. dzierżawy nieruchomości

  Skawina, dnia 31.07.2017r.

W y k a z

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U z 2016r. poz. 2147 z późn. zm. / Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako działka 2443/51 o pow. 0,0968 ha, poł. w Skawinie, będącej we władaniu Gminy Skawina, na okres do 3-ch lat w trybie przetargowym na cele dojazdu oraz urządzenie zieleni .

więcej »

31-07-2017

wykaz dot. dzierżawy nieruchomości

  Skawina, dnia 31.07.2017r.

W y k a z

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U z 2016r. poz. 2147 z późn. zm. / Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako działka 213/2 o pow. 0,0070 ha, poł. w Skawinie, stanowiącą własność Gminy Skawina, na okres do 3-ch lat w trybie przetargowym na cele dojazdu .

więcej »

21-07-2017

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż działki nr 3043/2, poł. w Skawinie.

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie ogłasza  III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 3043/2 o pow.310m2, obj. KW KR3I/00014101/1, poł. w Skawinie.

więcej »

1 [2] [3] ... ... [94] [95] [96]   następna strona »

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.