12-03-2019

wykaz dot. dzierżawy nieruchomości

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U z 2018r. poz. 121/ Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako działka nr 200 o pow. 1,2900 ha poł. w Pozowicach, stanowiącej własność Gminy Skawina w trybie przetargowym na okres do 3-ch lat na cele rolne

więcej »

12-03-2019

wykaz dot. dzierżawy nieruchomości

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U z 2018r. poz. 121 / Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako działka nr 2951/4 cz. o pow. 0,0012 ha poł. w Skawinie w Rynku , stanowiącej własność Gminy Skawina, na okres do 10 lat w trybie bez przetargowym pod kiosk wielobranżowy.

więcej »

12-03-2019

wykaz dot. dzierżawy nieruchomości

  Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U z 2018r. poz. 121 / Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako działka nr 2951/4 cz. o pow. 0,0378 ha poł. w Skawinie w Rynku , stanowiącej własność Gminy Skawina, na okres do 5 lat w trybie bez przetargowym pod ogród kawiarniany – działalność gastronomiczna .

więcej »

08-03-2019

Wykaz dot. użyczenia lokalu użytkowego.

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. z 2018, poz. 2204 z późn. zm.) – Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do bezpłatnego użyczenia na okres 3-ch lat.

więcej »

08-03-2019

Wykaz dot. sprzedaży nieruchomości.

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. z 2018, poz. 2204 z późn. zm.) - przeznaczam do sprzedaży nieruchomość, składającą się z działek nr 489/1 o pow. 4450m2, nr 455/1 o pow. 2362 m2, nr 456/1 o pow. 5384m2, (łączna powierzchnia nieruchomości 1,2196 ha), obj. KW KR3I/00022753/5, poł. w Radziszowie.

więcej »

06-03-2019

Ogłoszenie o I przetargu.

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 52/1 o pow. 650 m2, obj. KW KR3I/00032260/5, poł. w Zelczynie.

więcej »

06-03-2019

Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o I przetargu.

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3 zostało wywieszone ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym, który odbędzie się w dniu 25.04.2019 r. o godz. 12 na sprzedaż działki nr 52/1 o pow. 650 m2, obj. KW KR3I/00032260/5, poł. w Zelczynie.

więcej »

01-03-2019

Ogłoszenie o II przetargu.

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 3397/61 o pow. 0,5600 ha, obj. KW KR3I/00038271/7, poł. w Skawinie przy ul. Radziszowskiej.

więcej »

01-03-2019

Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o II przetargu.

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3 zostało wywieszone ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym, który odbędzie się w dniu 15.05.2019 r. o godz. 12 na sprzedaż działki nr 3397/61 o pow. 0,5600 ha, obj. KW KR3I/00038271/7, poł. w Skawinie przy ul. Radziszowskiej.

więcej »

28-02-2019

Ogłoszenie o II przetargu.

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie ogłasza  II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w wieczyste użytkowanie na okres 99 lat działki nr 2110/9 o pow.1,41 ha, obj. KW nr KR3I/00037949/4, poł. w Skawinie na cele nieuciążliwej zabudowy produkcyjno - usługowej.

więcej »

1 [2] [3] ... ... [134] [135] [136]   następna strona »

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.