Protokoły sesji (wideo)

28-04-2017

XXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 26.04.2017 r.

XXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 26.04.2017 r.

We środę, 26 kwietnia, w Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim, odbyła się XXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały: w sprawie zmiany uchwały nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina” (pierwsze czytanie) oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy (...)”.

więcej »

04-04-2017

XXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 29.03.2017 r.

XXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 29.03.2017 r.

We środę, 29 marca, w Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim, odbyła się XXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały: w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem (...) 

więcej »

03-03-2017

VIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 2.03.2017 r.

VIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 2.03.2017 r.

We czwartek, 2 marca, w sali OK-R „Gubałówka” w Skawinie, odbyła się VIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazła się: uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (pierwsze czytanie). 

 

więcej »

23-02-2017

XXVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 22.02.2017 r.

XXVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 22.02.2017 r.

We środę, 22 lutego, w Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim, odbyła się XXVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały: w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skawina, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów (...) oraz w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skawina na lata 2016-2022.

więcej »

26-01-2017

XXVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 25.01.2017 r.

XXVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 25.01.2017 r.

We środę, 25 stycznia, w Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim, odbyła się XXVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Krakowskim o przyjęcie przez Gminę Skawina zarządu pasami drogowymi w związku z budową ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych oraz w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

więcej »

30-12-2016

XXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 28.12.2016 r.

XXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 28.12.2016 r.

We środę, 28 grudnia, w Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim, odbyła się XXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała budżetowa Miasta i Gminy Skawina na rok 2017 (drugie czytanie), uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok oraz uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

więcej »

10-12-2016

VII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 8.12.2016 r.

VII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 8.12.2016 r.

We czwartek, 8 grudnia, w sali obrad im. mec. Macieja Sikluckiego w skawińskim Ratuszu, odbyła się VII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała budżetowa Miasta i Gminy Skawina na rok 2017 (pierwsze czytanie) oraz uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Miejskiej w Skawinie Nr XV/196/16 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego [...] (jedno czytanie).

więcej »

02-12-2016

XXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 30.11.2016 r.

XXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 30.11.2016 r.

We środę, 30 listopada, w Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim, odbyła się XXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skawina (drugie czytanie) oraz uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi...” na 2017 r.

więcej »

28-10-2016

XXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 26.10.2016 r.

XXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 26.10.2016 r.

We środę, 26 października, w Domu Ludowym w Woli Radziszowskiej, odbyła się XXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skawina - (pierwsze czytanie) oraz uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy (...) na 2017 rok” (pierwsze czytanie). 

więcej »

30-09-2016

XXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 28.09.2016 r.

XXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 28.09.2016 r.

We środę, 28 września, w Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim, odbyła się XXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (pierwsze czytanie) oraz uchwała w sprawie zatwierdzenia przedłożonego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017-2018 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa.

więcej »

1 [2] [3] [4]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.