Aktualności ochrona powietrza

14-08-2018

Informacja o ankieterach i audytorach dla ocen energetycznych w Gminie Skawina

Informujemy, że na terenie Gminy Skawina u mieszkańców, którzy złożyli wniosek o dotację do wymiany starego źródła ciepła (w dobrze ocieplonych budynkach, w których planuje się montaż kotła gazowego) będą wykonywane oceny energetyczne budynków. Szczegółowe informacje publikujemy poniżej.

Źródło: OP

więcej »

02-08-2018

Uwaga na informacje przesyłane pocztą dotyczące OZE

W związku z dystrybuowanymi na terenie naszej gminy ankietami/ulotkami dotyczącymi dofinansowań do systemów fotowoltaicznych w ramach programu „Prosument 2020”, informujemy, że ww. ankiety/ulotki NIE mają związku z obecnie realizowanymi przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie projektami z zakresu odnawialnych źródeł energii.

więcej »

01-08-2018

Trwa wymiana starych kotłów węglowych!

Na terenie naszej gminy trwa aktualnie wymiana starych i niesprawnych kotłowni węglowych na nowe proekologiczne źródła ogrzewania. Działania te są finansowane z dwóch źródeł: ze środków Gmina Skawina oraz z dotacji Unii Europejskiej. To kolejny krok w realizacji Programu Ochrony Powietrza (PWS).

więcej »

01-08-2018

Porozumienie społeczne z Valeo Autosystemy Sp. z o.o.

W lipcu br. Gmina Skawina zawarła z Valeo Autosystemy Sp. z o.o. porozumienie społeczne określające główne zasady współpracy w przedmiocie ochrony środowiska w Gminie Skawina i dbałości o jego jak najwyższą jakość. Jest chęć współpracy a to jedna z najważniejszych rzeczy w dążeniu do zmiany aktualnej sytuacji. 

Źródło: OP

więcej »

28-07-2018

Termomodernizacja: otwarty nabór wniosków

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty nabór wniosków do Lokalnego Programu Pomocy Społecznej w zakresie termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Termin składania wniosków trwa od 30 lipca do 13 sierpnia 2018 r. Szczegółowe informacje zamieszczamy poniżej.

więcej »

24-07-2018

Rusza punkt doradztwa MPEC w UMiG w Skawinie

Dobra wiadomość dla wszystkich mieszkańców Skawiny chcących wymienić piece i kotły węglowe: w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie pojawi się punkt konsultacyjny, przy którym mieszkańcy będą mieli możliwość uzyskania informacji o możliwości podłączenia do sieci cieplnej i zasadach realizacji takiego przedsięwzięcia.

Źródło: OP/MPEC

więcej »

28-06-2018

Dodatkowe środki unijne na wymianę nieefektywnych kotłów

Gmina Skawina pozyskała dodatkowe środki na działania na rzecz poprawy jakości powietrza oraz ograniczenia poziomu zanieczyszczeń. Celem projektu pn. „Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Skawina” jest ograniczenie niskiej emisji generowanej przez budynki mieszkalne zlokalizowane na terenie gminy Skawina.

więcej »

22-05-2018

Działania środowiskowe Valeo Autosystemy sp. z o.o.

Od momentu pierwszego spotkania pn. Skawina w trosce o czyste powietrze, które odbyło się w skawińskim Ratuszu, w lipcu 2017 r., a którego tematem wiodącym były uciążliwości zapachowe oraz hałas dla mieszkańców osiedla osiedla Rzepnik (w tym ulicy Jagielnia) oraz osiedla TBS, wiele ważnych decyzji zostało podjętych.

Źródło: Valeo Autpsystemy sp. z o.o.

więcej »

18-05-2018

Vesuvius, SAS i UMiG rozmawiają o problemie emisji zapachów

17 maja, w siedzibie przedsiębiorstwa Vesuvius Poland, odbyło się spotkanie przedstawicieli: Skawińskiego Alarmu Smogowego, Vesuvius Poland oraz Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie w sprawie emisji zapachów / zanieczyszczeń. Wszelkie szczegółowe informacje w tym zakresie publikujemy poniżej.


Podczas spotkania przedstawiono problemy licznie zgłaszane przez zaniepokojonych mieszkańców dotyczące nieprzyjemnego zapachu stwierdzanego na terenie Skawiny oraz jego uciążliwości. Zaapelowano o pilne wdrożenie działań naprawczych celem eliminacji nieprawidłowości.

Źródło: OP

więcej »

14-12-2017

I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza! [14.12.2017]

Komunikat dla Małopolski północnej na dzień 14.12.2017 od godz. 0 do 24. Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Źródło: UMWM

więcej »

12-12-2017

Warsztaty „Oddychać po ludzku” - relacja z wydarzenia!

Polskie powietrze jest najbardziej zanieczyszczone w Unii Europejskiej. Efektem są tysiące przedwczesnych zgonów i zwiększona liczba zachorowań. To przerażające konsekwencje. W ramach akcji „Oddychać po ludzku” prelegenci skupili się na zwiększeniu świadomości ludzi oraz wskazywaniu sposobów walki ze smogiem.

Źródło: RS

więcej »

20-11-2017

Wymiana kotłów na terenie Gminy Skawina - podsumowanie!

W roku 2016 na terenie Gminy Skawina, rozpoczęliśmy proces  wymiany starych i niesprawnych kotłowni węglowych  na nowe proekologiczne źródła ogrzewania. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi procesu wymiany kotłów na naszym terenie.

Źródło: RS

więcej »

17-10-2017

Rzetelne składy paliw stałych z terenu Gminy Skawina

16 października, o godz. 10.00, na sali obrad skawińskiego Ratusza odbyło się uroczyste podpisanie porozumień celem wpisu  na Listę Rzetelnych Składów Paliw Stałych, tych przedsiębiorców, którzy na mocy podpisanego dokumentu zobowiązali się przestrzegać zasad sprzedaży tylko paliw stałych dobrej jakości.

więcej »

17-10-2017

Zakupiliśmy urządzenie do pobierania prób powietrza

W związku interpelacją Radnej Rady Miejskiej w Skawinie Grażyny Koń, po potwierdzeniu zasadności zakupu, Gmina Skawina doposażyła się w przenośne urządzenie do pobierania prób powietrza w strefach przemysłowych. To jeden z postulatów, który został wypracowany podczas spotkań z przedsiębiorcami i WIOŚ w Krakowie.

 

więcej »

21-07-2017

Przypominamy: zakaz spalania wybranych paliw stałych

Ekodoradca Gminy Skawina przypomina, że z dniem 1 lipca 2017 r.  na terenie województwa małopolskiego  weszła w życie przyjęta przez Sejmik Województwa Małopolskiego „Uchwała antysmogowa” (bezpośredni link:  kliknij tutaj). Oznacza ona  zakaz stosowania (spalania) poniższych surowców: 

więcej »

1 [2]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.