Uwaga! Zasady rekrutacji do placówek edukacyjnych

Uwaga! Zasady rekrutacji do placówek edukacyjnych

01-02-2016

Wydział Edukacji, Zdrowia i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie przedstawia zasady rekrutacji do następujących placówek edukacyjnych: przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu Gminy Skawina. Poniżej: kryteria, wnioski i terminarz rekrutacji.

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych:

 • Rekrutacja do przedszkoli samorządowych oraz oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2016/2017 odbywać się będą w dniach 1 marca - 5 maja 2016 r. zgodnie z przedstawionymi poniżej zasadami.
 • Od 1 września 2016 r. obowiązkiem przedszkolnym objęte są dzieci 6-letnie.
 • W przypadku dzieci już uczęszczających do przedszkola Rodzice składają jedynie: „Deklarację” dotyczącą dalszego uczęszczania dziecka do przedszkola w terminie 23-29 lutego 2016 r.
 • Rodzice, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko do przedszkola składają: „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” w terminie: 1-31 marca 2016 r.

UWAGA: Wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech przedszkoli samorządowych, przy czym kolejność placówek od najbardziej do najmniej preferowanych musi być taka sama we wszystkich złożonych wnioskach.

 

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych:

 • Rekrutacja do szkół podstawowych odbywać się będzie w dniach 16 maja - 15 czerwca 2016 r.
 • Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie ma prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole.
 • Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej są do niej przyjmowane z urzędu.
 • Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej będą przyjmowane w miarę posiadanych wolnych miejsc.
 • Rodzice dzieci zamieszkałych poza rejonem szkoły podstawowej składają „Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie 16 maja - 1 czerwca 2016 r.

 

Zasady rekrutacji do gimnazjów:

 • Dzieci zamieszkałe w obwodzie gimnazjum są do niego przyjmowane z urzędu, po złożeniu odpowiedniego dla szkoły formularza zgłoszenia.
 • Dzieci zamieszkałe poza obwodem gimnazjum będą przyjmowane w miarę posiadanych wolnych miejsc.
 • Rodzice dzieci zamieszkałych poza rejonem gimnazjum składają „Wniosek o przyjęcie do gimnazjum dziecka zamieszkałego poza obwodem gimnazjum” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Terminarz rekrutacji ustalił Małopolski Kurator Oświaty.

 

Informacje na temat rekrutacji udzielają poszczególne placówki. Na ich stronach internetowych znajdziecie Państwo także dostęp do wszelkich dokumentów.

 

Wszelkie szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w dostępnych poniżej załącznikach.  W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu: Wydział Edukacji, Zdrowia i Kultury, Rynek 3, II piętro, pok. 22, tel.: 12 277 01 15 lub 12 277 01 45.

 

Źródło: EZiK

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.