„Wolontariusz Senior - to brzmi dumnie!”

„Wolontariusz Senior - to brzmi dumnie!”

20-04-2017

Towarzystwo Przyjaciół Skawiny po raz szósty przystąpi do realizacji projektu z rządowego programu: „Aktywność Społeczna Osób Starszych na lata 2014-2020”, którego głównym celem jest wzrost świadomości i zaangażowania osób starszych i niepełnosprawnych w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego przez wolontariat.

W projekcie weźmie udział 32 seniorów z terenu Gminy Skawina oraz 15 młodszych osób niepełnosprawnych - podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Skawinie.

Beneficjenci w pierwszej kolejności wezmą udział w warsztatach dotyczących angażowania się na rzecz społeczności lokalnych, planowania i realizowania akcji społecznych. Duży nacisk w projekcie zostanie położony na promocję idei wolontariatu wśród osób starszych oraz niepełnosprawnych, najpierw poprzez warsztaty dotyczące wolontariatu, a następnie poprzez utworzenie dwóch grup wolontariuszy. - Będą oni mogli się uczyć od siebie nawzajem na zasadzie, każdy coś wnosi, każdy coś dostaje. Wyłonieni zostaną liderzy, którzy zostaną przygotowani do pełnienia funkcji koordynatorów tych grup po zakończeniu projektu. Zostanie również zwrócona uwaga na lokalny aspekt projektu, zarówno w zakresie działania na rzecz społeczności lokalnej jak też rozbudzania zainteresowania Małą Ojczyzną, w której na co dzień funkcjonują beneficjenci - mówi Stanisław Grodecki, Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Skawiny.

Zrealizowane zostanie to poprzez przygotowanie śpiewnika lokalnych pieśni i piosenek, charakterystycznych dla regionu Gminy Skawina. Przygotowany zostanie również występ artystyczny dla mieszkańców Gminy Skawina. Koncert zapewni równocześnie promocję lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i stanie się zachętą do angażowania się w jego budowę.  Celem przeciwdziałania e-wykluczeniu osób starszych, w trakcie realizacji warsztatów projektowych przygotowanych i wyemitowanych zostanie przez Telewizję Skawina 10 reportaży. Ponadto beneficjenci, podczas wyjazdów sieciujących, samodzielnie, pod okiem opiekuna, zarejestrują materiał filmowy, który zostanie umieszczony na profilu Facebook Skawińskiego Centrum Wolontariatu. - W rezultacie projekt stanie się niezwykłą promocją idei wolontariatu zarówno osób zdrowych, jak i chorych, tak starszych, jak i młodszych. Niezwykłą, bo nie teoretyczną, hasłową, ale praktyczną, gdyż poprzez wspólne, konkretne działanie - dodaje Stanisław Grodecki.

Działania realizowane w ramach niniejszego projektu mają za zadanie przekonać seniorów i osoby niepełnosprawne, że mogą, a nawet powinny brać czynny udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Trwałym efektem i kontynuacją projektu będzie ukazanie, że jako pełnowartościowi członkowie społeczeństwa, również mogą być jego aktywnymi uczestnikami. Mogą nie tylko świadczyć pomoc we własnych rodzinach, rozwijać swoje zainteresowania i pasje, ale także działać wolontaryjnie na rzecz innych.

Utworzone zostaną dwie grupy wolontariuszy, w skład których wejdzie minimum 15 osób starszych i 5 osób niepełnosprawnych, a ich prace koordynowane będą przez 4 liderów. Grupy będą tzw. ambasadorami dobrych praktyk w zakresie wolontariatu w Gminie Skawina. Liderzy grup będą wyposażeni w wiedzę, która umożliwi im ubieganie się o środki finansowe na działanie grup poza programem ASOS. W trakcie spotkania podsumowującego zostanie przedstawiony plan działań wolontaryjnych na I kwartał 2018 r. Będzie to trwały efekt projektu, niezależny od zewnętrznego finansowania.

Projekt jest ofertą wspólną Skawińskiego Centrum Wolontariatu i Środowiskowego Domu Samopomocy przy współudziale partnerów: Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie oraz Towarzystwa Przyjaciół Skawiny.  Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach programu ASOS. Udział w projekcie jest bezpłatny, zainteresowanych zapraszamy do siedziby Towarzystwa Przyjaciół Skawiny (ul.  Żwirki i Wigury 23/16).

Źródło: TPS

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.