Trwa kolejny nabór do projektu „Dobry Czas na Biznes”!

Trwa kolejny nabór do projektu „Dobry Czas na Biznes”!

10-08-2017

MARR S.A. informuje, iż w dniach 3-31 sierpnia przyjmuje zgłoszenia do projektu „Dobry Czas na Biznes” - Krakowski Obszar Metropolitalny. Uczestnicy projektu mogą uzyskać m.in. bezzwrotną dotację na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze. Szczegółowe informacje poniżej.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, które należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • osób powyżej 50 roku życia,
  • osób długotrwale bezrobotnych,
  • osób z niepełnosprawnościami,
  • osób o niskich kwalifikacjach,
  • kobiet.

Kryterium wieku kandydata weryfikowane jest w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą w dniach 3-31 sierpnia 2017 r.

Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami można składać w Powiatowym Punkcie Informacyjnym w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11. Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.marr.pl.

Zasady rekrutacji dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego: KLIKNIJ TUTAJ.

Źródło: MARR S.A.

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.