Skawina w trosce o czyste powietrze - spotkanie drugie!

Skawina w trosce o czyste powietrze - spotkanie drugie!

12-09-2017

11 września, z inicjatywy strony społecznej - Skawińskiego Alarmu Smogowego, na zaproszenie władz Gminy Skawina, kilkanaście firm działających w strefach przemysłowych wzięło udział w spotkaniu, którego tematem przewodnim był zły stan powietrza oraz uciążliwe zapachy.


Prowadzący spotkanie Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Norbert Rzepisko podkreślił na wstępie - chcemy być przyjaźni dla przedsiębiorców, starajmy się wypracować wspólne stanowisko, bo to mieszkańcy są dla nas najważniejsi! Pierwsze z cyklu spotkań, z firmą Valeo, odbyło się jeszcze w lipcu br. Przypominamy: kliknij. Obecny na spotkaniu był również II Zastępca Tomasz Ożóg, odpowiedzialny za realizację programów wymiany pieców, montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych na terenie Gminy Skawina. Przybyli również: Przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie Witold Grabiec wraz z radnymi: Grażyną Koń, Ewą Masłowską, Grzegorzem Klimasem, Karolem Kościelnym, Marcinem Mochom, Józefem Niechajem, oraz Antonim Sapałą.


- Wspólnie z Państwem chcemy znaleźć sposób i podjąć skuteczne działanie, by rozwiązać problem nieprzyjemnych zapachów. Są wśród nich te, doskonale znane skawinianom, zapachy palonego zboża - nieszkodliwe dla naszego zdrowia oraz te  na dzień dzisiejszy, bliżej nieokreślone, uznawane za nieprzyjemne, być może szkodliwe - podkreślił burmistrz Rzepisko.

Przemysłowy charakter Gminy Skawina oraz położenie geograficzne nie ułatwiają. Skawina leży w kotlince w której ilość wiatrów jest stosunkowo niewielka.  - Cieszę się że są z nami przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska kontrolującego firmy produkcyjne, działające na podstawie stosownych zezwoleń środowiskowych - dodał.

Łukasz Kurlit reprezentujący Skawiński Alarm Smogowy - Problem w Skawinie jest zauważalny - mamy 12 miejsce w skali miast w Europie /wśród tych, gdzie pomiary są dokonywane!/ 91 dni ze smogiem w Skawinie! W takim miejscu żyjemy. Problem jednak nie leży tylko w przekroczeniu pyłów zawieszonych w powietrzu ale również mówimy o zapachu, o smrodzie!  Przemysł w Skawinie śmierdzi. Kilka firm zostało przez nas wskazanych – informowaliśmy Was o tym bezpośrednio. Chciałbym żeby to spotkanie było początkiem nowej drogi. Prosimy o eliminację problemu uciążliwych zapachów oraz niebezpiecznych substancji które niosą.

Metodologię badań i tajniki obowiązujących aktualnie przepisów przybliżali zebranym Dyrektor WIOŚ Ryszard Listwan oraz Barbara Żuk Zastępca Naczelnika Wydziału Inspekcji, przeprowadzająca kontrole na terenie Skawiny. O poważnym podejściu do problemu  musi też świadczyć liczebność przedsiębiorców uczestniczących w spotkaniu.

Choć temat jest złożony, już na wstępie dokonano ważnego podziału identyfikując dwa zjawiska:

  1. Uciążliwy zapach
  2. Niska emisja czyli zła jakość powietrza - przekroczenie norm PM10 i obecność benz(a)pirenu
     

- Bez powyższego rozróżnienia trudno podejmować merytoryczną rozmowę – mówił Ryszard Listwan. Czym innym jest zapach - smród - odór a czym innym zapylenie powietrza monitorowane przez stację diagnostyczną zlokalizowaną przy ul. Ogrody w  Skawinie. By zdiagnozować rodzaj zapachu konieczne było  przygotowanie nowych technicznych możliwości. Wiemy że konieczne jest przygotowane powonników. Na wniosek Radnej Grażyny Koń, Gmina Skawina dokona niebawem zakupu urządzenia do pobierania powietrza atmosferycznego. Aktualnie kontrole są w toku, kilkanaście zakładów zostało już skontrolowanych – prowadzimy kontrole emisyjne dla poszczególnych technologii -  dodaje Dyrektor Listwan. - Raz jeszcze chciałabym powiedzieć, w sezonie zimowym niska emisja to przede wszystkim piece i samochody, którymi się poruszamy, nie zakłady przemysłowe - podkreślił Ryszard Listwan.

By redukcja niskiej emisji była skuteczna programy takie jak ten finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wymiany starych pieców musi być kontynuowany do momentu, aż z naszych domów nie znikną tzw. kopciuchy - piece w których można spalić niemal wszystko. Nowe prawo obowiązujące w Małopolsce od stycznia 2017 r. zakazujące palenia złymi gatunkami paliw stałych, ono  również przyniesie niebawem efekt. Służby są zdeterminowane by egzekwować nowe przepisy, również skawińska Straż Miejska.

- Działania w zakresie walki z niską emisją to kilka miesięcy wspólnych spotkań w wyniku których udało nam się wypracować „mapę drogową”. Czy będzie skuteczna - nie umiem dziś odpowiedzieć na to pytanie. Z całą pewności jednak warto podejmować wszelkie działania zmierzające do rozwiązania problemu - mówił Tomasz Ożóg. Wyznaczyliśmy sobie 4 obszary działań: edukacja, informacja, kontrola i wymiana pieców. Gdyby przedstawić nasze działania w liczbach:

  • Przeznaczyliśmy 1 mln 100 tys. zł z budżetu Gminy Skawina w 2017 r. Co wystarczyło na wymianę 200 pieców;
  • Potrzeby są zdecydowanie większe bo ok 6 tys. pieców należy wymienić;
  • Wykonaliśmy 850 instalacji solarnych;
  • W tym roku ruszamy z programem fotowoltaiki.
     

Merytoryczna wymiana zdań, zakończona została ustaleniem kolejnego terminu spotkania, wiosną 2018 r. To pozwala wierzyć, że problem nie tylko został dostrzeżony ale przede wszystkim podjęte zostaną działania zmierzające do jego eliminacji.
 
Bartłomiej Lisowski zaapelował do zgromadzonych. - Mówicie o inwestycjach jakie wdrażacie w zakładach, fabrykach,  chwalcie się tymi osiągnięciami, instalacjami, usprawnieniami, bardzo chętnie będziemy o tym informować. Działamy jawnie. Zarówno gdy wydarzy się coś nieoczekiwanego, co ma znaczenie dla mieszkańców i wpływa na środowisko jaki i o tych pozytywnych rzeczach chcielibyśmy mówić. Inwestujcie w odpowiedzialny przemysł, bo Skawina jest domem nas wszystkich! 

 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm:

SMR Polska –  wdrożona norma ISO 14001*
* ISO 14001 jest normą, w której Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna zawarła wymagania odnośnie systemu zarządzania środowiskowego (nazywanego również systemem zarządzania środowiskiem).Podstawowym zadaniem niniejszej normy ISO 14001 jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom w sposób uwzględniający potrzeby społeczno-ekonomiczne (w myśl idei zrównoważonego rozwoju).

Vesuviush Poland Sp. z o.o. - wdrożona norma ISO 14000. Działalnośc zgodnie z pozwoleniami, na bieżąco wykonywane są badania a wszystkie instalacje kontrolowane są przez komputery.

Valeo Autosystemy Sp. z o.o. 2 zakłady produkujące części do samochodów – zakład pracuje w oparciu o certyfikaty ISO 14000. Monitorujemy procesy, nie pozostajemy bierni, chcemy być aktywni na terenie Skawiny - pod koniec sierpnia przedstawiciele Skawińskiego Alarmu Smogowego byli w fanryce Valeo.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Zainstalowane biofiltry mają za zadanie zminimalizować emisję - nam również zależy na jakości powietrza.

CEZ Skawina S.A. Elektrownia posiada elektrofiltry oraz instalacje odsiarczania spalin - emisja pyłów jest zdecydowanie mniejsza, wynosi 1% dopuszczalnego poziomu zapisanego w pozwoleniu zintegrowanym. Przykładamy wagę do działań w zakresie ochrony środowiska. 12 stycznia 2017 r. CEZ Skawina ogłosiła przetarg na budowę instalacji odazotowania spalin metodą katalityczną („Low Dust" lub „Tail End"). Niebawem rozpocznie się budowa. Jest to kolejny etap inwestycji, który pozwoli na ograniczenie emisji tlenków azotu i dostosowanie się zarówno do wymagań Dyrektywy IED jak również do restrykcyjnych wymagań określonych w konkluzjach BREF/BAT. Pierwszym etapem ograniczania emisji NOx w Skawinie było wyposażenie kotłów OP 210 w instalację obniżającą emisję NOx metodami pierwotnymi. Inwestycję zrealizowano w latach 2000 - 2007 podczas modernizacji kotłów OP-210. Elektrownia posiada również, oddaną do eksploatacji w 2008 roku instalację odsiarczania spalin, która już wtedy pozwoliła na spełnienie wymagań Dyrektywy IED i konkluzji BREF/BAT.

Nicromet Sp. z o.o. Sp. k. Firma recykler, zajmuję się produkcją odlewniczych stopów aluminium. Wymagania BAT* o których mowa powyżej zostały przyjęte dla branży metali nieżelaznych 13.06.2016 r. - równocześnie podjęto działania które mają na celu poprawę skuteczności odpylni jakie są w zakładzie /4 sztuki/.

*Zgodnie z Dyrektywą IPPC standard BAT służyć ma określaniu granicznych wielkości emisji dla większych zakładów przemysłowych w UE.Na podstawie BAT określane są limity emisyjne, które muszą brać pod uwagę techniczną charakterystykę instalacji, jej lokalizację geograficzną i lokalne warunki środowiskowe. Wielkości limitów emisyjnych określane w pozwoleniu muszą dotyczyć tych zanieczyszczeń, które zakład będzie prawdopodobnie odprowadzał w znacznych ilościach, a szczególności zanieczyszczeń priorytetowych wymienionych w Aneksie III do Dyrektywy.

Bahlsen Polska Sp. z o.o. Sp. k. Wykonują monitor dwutlenku węgla. Troska o środowisko jest dla firmy działaniem standardowym m.in. w roku  zasadzili 500 drzew w Lesie Bronaczowa w Radziszowie

Lajkonik Snack Sp. z o.o.  gazowe piece piekarnicze – nowoczesne urządzenia i śladowa emisja – zgodnie z normami.

Grana Sp. z o.o.  w sierpniu 2017 r. Zakończono inwestycję  instalacji redukującej emisję z pieca prażenia zboża – dzięki niej problem zapachu został znacząco zminimalizowany. Ostatnie 7 lat to 5 mln zł

Dragon Poland Sp. z o.o. Sp. k.
Producent  rozpuszczalników i farby. Zakład posiada instalacje tj.: wahadło oddechowe, poduszkę azotową.

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina Zakład jest  na etapie wdrożenia ISSO 14000 – nowa inwestycja, nowa linia walcownicza uwzględniająca regulacje wynikające z normy.

 

 

Źródło: PWSK

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.