Idea wspierania potrzebujących - konkurs!

Idea wspierania potrzebujących - konkurs!

09-10-2017

Fundacja Dar Serca - Skawina oraz Prawicowy Blok Samorządowy „Skawina” zapraszają do udziału w konkursie na logo oraz krótki wierszyk-rymowankę cyklicznych akcji - Charytatywny Turniej Piłki Siatkowej, które będą promować ideę wspierania osób potrzebujących oraz udzielania bezinteresownej pomocy.


Wymowa logo i treść wierszyka-rymowanki powinna uwzględniać tematykę dobroczynności i do niej nawiązywać. Pomysły uczestników konkursu, pod względem estetycznym jak i symbolicznym powinny odwoływać się do wymienionych do założeń organizowanych akcji charytatywnej. Wyboru zwycięzców konkursów dokona Komisja, w skład której wejdą osoby powołane przez organizatorów.  Warunkiem udziału jest akceptacja załączonych regulaminów.

Ogłoszenie wyników obu konkursów odbędzie się 21 października 2017 r. podczas II Charytatywnego Turnieju Piłki Siatkowej „Gramy dla Wiktorii", który rozpoczyna się o godz.16.00 w Hali Sportowej przy LO i SP nr 2 w Skawinie.

Podstawowe wymagania:

  • Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs maksymalnie jeden projekt/utwór;
  • Uczestnik konkursu musi posiadać autorskie prawa majątkowe i autorskie prawa osobiste do złożonego projektu;
  • Konkurs adresowany jest do mieszkańców gminy Skawina, którzy ukończyli 6 lat, zainteresowanych promowaniem bezinteresownej pomocy. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na wzięcie udziału w konkursie.

Prace (projektu logo w formie wydruku komputerowego lub wersji elektronicznej /utworu w formie pisemnej drukowanej lub elektronicznej) należy złożyć w siedzibie Prawicowego Bloku Samorządowego „SKAWINA” – Rynek 12, 32-050 Skawina lub elektronicznie na adres: pbs.skawina@gmail.com, do dnia 15 października 2017 r.

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie!

 

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Gminy Skawina

 

Źródło: PBS

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.