Destination Imagination „Od wyobraźni do innowacji”

Destination Imagination „Od wyobraźni do innowacji”

11-01-2018

W listopadzie 2017 r. Fundacja  „Wyobraź sobie”, w ramach współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Skawinie, rozpoczęła realizację programu Destination Imagination „Od wyobraźni do innowacji”. Adresatami zajęć są dzieci i młodzież z terenu gminy Skawina. Na czym polega fenomen Destination Imagination?

Program realizowany będzie do czerwca 2018 r. i jest współfinansowany ze środków budżetu Gminy Skawina w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dzięki czemu udział w zajęciach jest bezpłatny.

 

Program Destination Imagination jest największym na świecie programem dla dzieci i młodzieży zorientowanym na rozwój kreatywności oraz umiejętności XXI wieku. Działa w 42 krajach, na 6 kontynentach. Jest też ekscytującą przygodą dla tych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania, zdolności i talenty. Program bazuje na koncepcji myślenia dywergencyjnego (rozbieżnego) zakładającego, że istnieje więcej niż jedna droga do rozwiązania problemu. Zachęca dzieci, młodzież i studentów do podejmowania procesu tworzenia - w oparciu o własne mocne strony. Pozwala odkrywać różnorodne uzdolnienia, przełamywać bariery, kształtować motywację wewnętrzną i zwiększać poczucie własnej wartości.


W programie odkrywane są często „nieoszlifowane diamenty”, a dzieci o różnorodnych predyspozycjach stają się: technikami, naukowcami, aktorami, analitykami, komikami, językoznawcami, muzykami... Wszystko po to, aby po latach uczestnictwa w programie być dojrzałymi, świadomie kształtującymi swoją przyszłość społeczną i zawodową – wartościowymi ludźmi.


Uczy przede wszystkim kreatywnego rozwiązywania problemów, tworzenia innowacji, pracy zespołowej podczas podejmowania ekscytujących wyzwań, zarządzania czasem, zasobami ludzkimi, materiałami, finansami i pomysłami. Uczy także umiejętności skutecznej komunikacji i prezentacji wytworów własnej pracy oraz pracy zespołu.
 

Skawińskie drużyny w ciągu roku szkolnego, zdobytą wiedzę i umiejętności sprawdzają w nauce szkolnej, a stworzone przez siebie rozwiązania zaprezentują w marcu podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności. Drużyny przygotowują się do 4 różnych wyzwań na Olimpiadę:
 

Pierwsza Drużyna wybrała Wyzwanie Techniczne LABIRYNT ZDARZEŃ:
Drużyna stworzy rozwiązanie przy użyciu wiedzy z zakresu inżynierii i projektowania, systemów nawigacyjnych oraz transportowych, a także umiejętnego opowiadania historii. DRUŻYNA:

 • Zaprojektuje i zbuduje urządzenie, które będzie nawigować po stworzonym na potrzeby Olimpiady labiryncie.
 • Zaprojektuje i zbuduje rekwizyt, który przemieni się w labiryncie.
 • Zaprojektuje i stworzy sposób usunięcia rekwizytu z labiryntu.
 • Wymyśli i zaprezentuje historię o podróży przez labirynt.
 • Wymyśli i zaprezentuje dwa wybrane Atrybuty Drużyny, ukazujące jej zainteresowania, umiejętności, mocne strony i talenty
               

Druga Drużyna wybrała Wyzwanie Konstrukcyjne STREFA WYDARZEŃ:
Drużyna stworzy rozwiązanie przy użyciu wiedzy z zakresu badania siły uderzenia, architektury, projektowania technicznego, inżynierii oraz umiejętnego opowiadania historii. DRUŻYNA:

 • Zaprojektuje, zbuduje i przetestuje wolnostojącą konstrukcję, która wytrzyma uderzenie zrzucanych na nią obciążeń.
 • Opowie historię o nagłym zdarzeniu z teatralnym efektem.
 • Zaprojektuje i stworzy widzialną lub słyszalną prezentację nagłego zdarzenia.
 • Wymyśli i zaprezentuje dwa wybrane Atrybuty Drużyny, ukazujące jej zainteresowania, umiejętności, mocne strony i talenty.


Trzecia Drużyna wybrała Wyzwanie Artystyczne MUSICAL PRZEOBRAŻEŃ:
Drużyna rozwinie swoje zdolności artystyczne i muzyczne, a także umiejętności pisania piosenek oraz tworzenia scenografii. DRUŻYNA:

 • Stworzy i zaprezentuje musical, zawierający zmianę planów.
 • Skomponuje muzykę i słowa piosenki, które uzupełnią przedstawienie.
 • Stworzy i zaprezentuje widowisko, będące częścią musicalu.
 • Zaprojektuje i zintegruje zmianę dekoracji w musicalu.
 • Wymyśli i zaprezentuje dwa wybrane Atrybuty Drużyny, ukazujące jej zainteresowania, umiejętności, mocne strony i talenty


Czwarta Drużyna wybrała Wyzwanie Społeczne GRAFIKA SKOJARZEŃ:

Drużyna rozwinie swoją przedsiębiorczość, umiejętności projektowania graficznego oraz tworzenia rekwizytów i dekoracji, a także umiejętnego opowiadania historii. DRUŻYNA:

 • Zidentyfikuje, zaprojektuje, zaplanuje i przeprowadzi projekt, ukierunkowany na realną potrzebę w wybranej społeczności.
 • Stworzy prezentację na żywo, która opowie o projekcie i ukaże jego wpływ na wybraną społeczność.
 • Stworzy infografiki informujące o projekcie.
 • Stworzy Tajny Zasobnik, który przeobrazi się w trakcie rozwoju historii w Waszej prezentacji.
 • Wymyśli i zaprezentuje dwa wybrane Atrybuty Drużyny, ukazujące jej zainteresowania, umiejętności, mocne strony i talenty.

 

Ciekawostką jest, że Najstarsza Drużyna w ramach Wyzwania Społecznego po wielkich debatach wybrała do rozwiązania problem braku samodzielności u dzieci w wieku szkolnym. Przeprowadzają właśnie ankiety z dziećmi, a na zebraniach chcą przeprowadzić ankiety z rodzicami, wynikiem których mają być warsztaty dla rodziców dotyczące zachęcania dzieci do samodzielności oraz warsztaty dla dzieci podnoszące ich poziom samodzielności. Wszystkie warsztaty zostaną przeprowadzone przez członków Drużyny. 

Zajęcia prowadzone są przez trenerów Fundacji „Wyobraź sobie” dla 4 drużyn liczących po 7 osób, podzielonych na odpowiednie poziomy wiekowe. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu dla każdej drużyny.

Program realizowany będzie do czerwca 2018 r. i jest współfinansowany ze środków budżetu Gminy Skawina w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dzięki czemu udział w zajęciach jest bezpłatny.

Źródło: PA/Fundacja „Wyobraź sobie”

« Powrót

Galeria

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.