Placówka wsparcia dla seniorów (...) na terenie Gminy Skawina!

Placówka wsparcia dla seniorów (...) na terenie Gminy Skawina!

12-02-2018

Gmina Skawina w partnerstwie z Gminą Mogilany otrzymają dofinansowanie do projektu pn. „Utworzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina i Gminy Mogilany”, w ramach którego w 2018 r. zostaną uruchomione na terenie Gminy Skawina oraz Mogilany placówki (...),


(...) w których zostanie zapewniona kompleksowa opieka i wsparcie osób niesamodzielnych poprzez udostępnienie usług realizowanych w Klubie Samopomocowym oraz Centrum Wspierania Opiekunów Osób Niesamodzielnych. Projekt adresowany jest do osób po 60 roku życia, niesamodzielnych, z niepełnosprawnych a także opiekunów (nieformalnych, faktycznych) i rodzin w których funkcjonują os. niesamodzielne zamieszkałe na terenie Gminy Skawina i Mogilany.

Klub Samopomocy składał się będzie z oddziału miejskiego oraz 3 oddziałów wiejskich usytuowanych w dogodnym położeniu komunikacyjnym dla mieszkańców Gminy Skawina i Mogilany. Oddział miejski, przeznaczony dla jednoczesnego pobytu 30 Uczestników, znajdować się będzie w centrum Skawiny i jest dedykowany Uczestnikom o specjalnych potrzebach (z chorobą Alzheimera, Parkinsona, po przebytych udarach oraz doświadczonych chorobami otępiennymi), wymagającym specjalistycznych oddziaływań m.in. poprzez zapewnienie usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych (w tym posiłku i transportu). Uczestnikami Oddziału Miejskiego KS będą mieszkańcy obu Gmin Partnerskich.

W ramach działań polegających na wspieraniu opiekunów osób niesamodzielnych na terenie każdej z gmin uruchomione zostanie Centrum Wspierania Opiekunów Osób Niesamodzielnych (CWO). Zadanie CWO polegać będzie na zapewnieniu wsparcia edukacyjno-doradczego, tworzeniu tematycznych grup wsparcia (np. dla rodziców dzieci niepełnosprawnych czy z różnymi dysfunkcjami) i inspirowaniu tworzenia grup samopomocowych dla opiekunów (zapewnienie miejsc do spotkań, moderowanie grup wsparcia przez specjalistów w różnych dziedzinach pomocy, w tworzeniu grup wirtualnych), poradnictwie, udostępnianiu informacji o systemach wsparcia oraz wypożyczalnia sprzętu. CWO realizowane będą działania informacyjno-doradcze skierowane będą również do przedstawicieli systemów ochrony zdrowia oraz pracowników pomocy społecznej a także spotkania szkoleniowo-informacyjnych dla ww. kadr.


W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:

  • M-GOPS w Skawinie: Joanna Rudek, tel.: 12 276 21 37
  • UMiG w Skawinie: Grzegorz Horwacik, tel.: 12 277 01 84
     

 

Całkowita wartość projektu: 11 241 543,50 zł.  Wartość dofinansowania UE i budżetu państwa: 10 420 910,82 zł,  co stanowi 92,7% wartości projektu.

Okres realizacji projektu: 2018-2021.

Źródło: RS/M-GOPS

« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.