Wojewoda Małopolski: obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Wojewoda Małopolski: obwieszczenie o wszczęciu postępowania

12-02-2018

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257) Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne (...)

 

(...) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa parkingu wraz z infrastrukturą na działce nr 2289/33 obr. 0017 Skawina, jedn. ewid. Skawina M., w ramach zadania pn.: „Budowa Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego oraz budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Kolejowej w Skawinie, realizowanych w ramach przedsięwzięć pn.: „Integracja transportu kolejowego z transportem zbiorowym lub prywatnym w mieście Skawina” oraz „Integracja transportu kolejowego z transportem indywidualnym w Gminie Skawina w relacji z Krakowskim Obszarem Funkcjonalnym w zakresie: Budowy ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych na terenie miasta Skawina i miejscowości Radziszów”.

Wszelkie szczegółowe informacje publikujemy w załączniku.

Źródło: MUW

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.