Uwaga! Wiosenna akcja deratyzacji!

Uwaga! Wiosenna akcja deratyzacji!

12-03-2018

Przypominamy właścicielom nieruchomości położonych na terenie Gminy Skawina o obowiązku przeprowadzenia wiosennej akcji deratyzacji w terminie od 20 marca do 20 kwietnia 2018 r. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przez cały okres przeprowadzania akcji. Szczegółowe informacje publikujemy poniżej.

 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.), § 17 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina, będącego załącznikiem do Uchwały Nr VIN/296/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 6 lipca 2016 roku oraz w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krakowie, uprzejmie informuje, że  wiosenna akcja deratyzacji winna być przeprowadzona w dniach od 20 marca do 20 kwietnia 2018  roku.     

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji dotyczy terenów altan śmietnikowych, korytarzy piwnicznych budynków wielorodzinnych, węzłów ciepłowniczych, obiektów i magazynów wykorzystywanych do przetwórstwa, przechowywania lub składowania produktów rolno- spożywczych, obiektów oczyszczalni ścieków, punktów przeładunkowych odpadów komunalnych.


Przez cały okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie.  Rejony wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA”.  W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom, do miejsc, w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa. 

Źródło: ROŚ

« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.