Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki w Skawinie

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki w Skawinie

16-04-2018

- W tym roku ruszy wielki program termomodernizacji, a Skawina będzie pierwszym miastem, w którym to laboratorium zadziała - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. To jedna z najważniejszych deklaracji jakie usłyszeliśmy, podczas wczorajszego spotkania w Pałacyku „Sokół”. Zapraszamy na relację.


W trudnej sytuacji Skawiny, na polu walki o lepszą jakość powietrza, wsparcie ze strony rządu daje nadzieję.

Jak walczymy o ograniczenie niskiej emisji - czytaj TUTAJ. 

- Tu chcemy doprowadzić do znaczącego poprawienia termoizolacyjności podkreślił szef rządu. Według niego problem jakości powietrza jest bardzo ważny dla Skawiny; miasto nim „żyje”. Dodał, że - działania rządu będą przebiegać dwutorowo: z jednej strony będzie to program wspierający wymianę palenisk i termomodernizację domów jednorodzinnych, na który w ciągu najbliższych sześciu – siedmiu latach rząd przeznaczy 25 mld zł. To gigantyczny program, który w ciągu najbliższych lat ma doprowadzić do zmniejszenia emisji substancji trujących, a z drugiej - zwiększenia efektywności termicznej budynków - zaznaczył szef rządu.
 

Drugi z programów - mówił Morawiecki - dotyczy redukcji emisji spalin przez pojazdy. Jego głównym elementem jest szeroko zakrojony program wymiany taboru autobusowego. Według premiera do tej pory takie umowy zostały podpisane z 46 samorządami.

 

Przypomnijmy:

22 lutego, w Warszawie, wiceminister Piotr Woźny i z-ca burmistrza Tomasz Ożóg podpisali porozumienie o współpracy, którego celem jest wypracowanie optymalnego modelu współpracy administracji rządowej i administracji samorządowej niezbędnego dla efektywnego rozwiązywania problemu zanieczyszczenia powietrza. W efekcie tego porozumienia powstaje „Laboratorium Skawina” - miejsce, współpracy rządu z samorządem województwa i gminy. Współpraca ma pozwolić na wypracowanie nowej formy wsparcia dla mieszkańców nie tylko w formie dotacji do wymiany źródeł ciepła oraz programów dotacji do paliw np. gazu. Celem nowego instrumentu - termomodernizacji będzie przede wszystkim zmniejszenie ilości spalanego węgla i gazu co ograniczy poziom „ubóstwa energetycznego” w naszej gminie i jednocześnie pozwoli na zmniejszenie poziomu smogu.

Program będzie dedykowany dla osób, które nie są w stanie sfinansować procesu termomodernizacji swojego budynku. Porozumienie zakłada wdrożenie tzw. projektu prepilotażowego, na który przeznaczono 1 mln zł, co pozwoli zweryfikować w praktyce założenia przyjęte w nowelizowanej ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów. To oznacza, że jeszcze w 2018 r. zostanie na terenie naszej gminy docieplone ok. 20 domów. Ponadto wspólne działania rządu i samorządów będą dotyczyć:

 • wypracowania mechanizmów skierowanych na redukcję ubóstwa energetycznego, w tym wzmocnienie systemu pomocy społecznej w tym obszarze,
 • budowania jednolitego systemu monitorowania powietrza,
 • opracowania optymalnych modeli kampanii informacyjnych i edukacyjnych umożliwiających synergię aktywności prowadzonych w tym obszarze przez administrację rządową i samorządową,
 • wypracowania rekomendacji dotyczących zmiany w obecnym systemie dopłat na wymianę źródeł ciepła wraz z propozycjami nowych, niedotacyjnych instrumentów wsparcia,
 • opracowania metod wsparcia merytorycznego i finansowego dla osób wykluczonych energetycznie, które powinno obejmować kwestie związane z wymianą źródła ciepła, kompleksową modernizacją energetyczną oraz systemem dopłat,
 • opracowania zasad współpracy z przedsiębiorstwami zainteresowanymi wsparciem działań zmierzających do poprawy stanu powietrza,
 • zapewnienia stałego wsparcia naukowo-badawczego nad zrealizowanymi i realizowanymi przez samorządy zadaniami inwestycyjnymi dotyczącymi poprawy stanu powietrza,
 • budowania wykwalifikowanych kadr ekodoradców wspierających mieszkańców w doborze optymalnych rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną i ograniczających niską emisję.

Kolejnym ważnym krokiem we współpracy będzie nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, następnie złożenie przez gminę wniosku o przyznanie dotacji na finansowanie termomodernizacji domów w Skawinie, a po otrzymaniu środków, realizacja inwestycji.

Na podstawie danych z PGN oraz po konsultacji z M-GOPS szacujemy, że w gminie Skawina programem będzie objętych ok 1000 domów (rodzin), które będą spełniać ustawowe kryteria dostępowe. Kryteria te będą podzielone na dwie kategorie: kryterium dochodowe oraz kryteria społeczne.

W najbliższych tygodniach będą doprecyzowane szczegóły dotyczące zasad realizacji programu w naszej gminie, a po ich ustaleniu przeprowadzony zostanie nabór wniosków (zostanie to podane do publicznej wiadomości za pomocą zwyczajowych kanałów komunikacji z mieszkańcami, które były wykorzystywane w programach wymiany pieców, projekcie solarnym czy fotowoltaicznym). Planowany termin naboru to III kw. 2018 r.


Kontakt UMIG w Skawinie:

 • Zespół ds. Ochrony Powietrza
  Wydział Rozwoju i Strategii Rynek 12 (wejście od ul. Krzywej), pokój 1
  - Dawid Kapusta,  e-mail: solary@um.skawina.net,    tel.: 12 2770 167
  - Sławomira Żurek,  e-mail: s.zurek@gminaskawina.pl,    tel.: 12 2770 167
  - Krzysztof Szulada,  e-mail: ekodoradca@gminaskawina.pl,  tel.: 12 2770 168, kom.: +48 602 240 875


 

Źródło: PWSK

« Powrót

Galeria

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.