Przedsiębiorco czy Twój wpis w CEIDG zawiera numer PESEL?

Przedsiębiorco czy Twój wpis w CEIDG zawiera numer PESEL?

16-05-2018

Przypominany, że zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy  o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat (...)


(...) od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wpis zostanie automatycznie wykreślony z CEIDG. Dwuletni termin wejścia w życie ustawy upływa 19 maja 2018 r., a to z kolei oznacza, że z mocy obowiązującej ustawy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej zobowiązana jest wykreślić przedsiębiorcę, który nie uzupełnił swojego wpisu o numer PESEL.

Powyższe nie dotyczy przedsiębiorców, którzy dokonywali w okresie od 1 lipca 2011 r. (od daty utworzenia CEIDG) zgłoszeń do CEIDG – dotyczących np. zmiany wpisu, zawieszenia, jak i wznowienia działalności.

Zapraszamy do kontaktu:

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Wydział Rozwoju i Strategii - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Rynek 14, pok. 3
tel.: 12 277 01 69, 12 277 01 85
 

Źródło: RS-CWP

« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.