Ograniczenie godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych

Ograniczenie godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych

11-09-2018

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje, że w dniu 29 sierpnia br. Rada Miejska w Skawinie podjęła Uchwałę Nr XLVI/621/18 w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Szczegółowe informacje poniżej.

Rada Miejska w Skawinie po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych gminy zadecydowała o wprowadzeniu na terenie Miasta i Gminy Skawina zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach od 22.00 do 5.00.

Podjęta Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego tj. w dniu 19 września 2018 r. Ograniczenie dotyczy jedynie punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w tym punktów sprzedaży na stacjach paliw, nie ma natomiast zastosowania do placówek gastronomicznych posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Ponadto, informujemy że podjęta została uchwała w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Skawina miejsc sprzedaży, podawania napojów alkoholowych oraz uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Skawina.

Przydatne linki:

  1. Uchwała Nr XLVI/621/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży: KLIKNIJ  TUTAJ
  2. Uchwała Nr XLVI/622/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Skawina miejsc sprzedaży, podawania napojów alkoholowych: KLIKNIJ  TUTAJ
  3. Uchwała Nr XLVI/623/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Skawina: KLIKNIJ  TUTAJ

  Skany podjętych uchwał zamieszczone są w załącznikach znajdujących się poniżej.

Źródło: RS-CWP

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.