„Idź prawą - jedź prawą” - poziome oznakowanie w Skawinie!

„Idź prawą - jedź prawą” - poziome oznakowanie w Skawinie!

14-09-2018

W kilku miejscach naszego miasta możecie, od tego tygodnia, zobaczyć tymczasowe, poziome oznakowanie „Idź prawą - jedź prawą”. Kreda i szablony poszły w ruch. Po co to robimy? To przypomnienie zasad poruszania się alejkami parkowymi, chodnikiem oraz ciągiem pieszo-rowerowym. #mobilnaSkawina.

 

IDŹ PRAWĄ, JEDŹ PRAWĄ

W naszym kraju obowiązuje ruch prawostronny, dzielenie się wspólną przestrzenią i poruszanie właściwą stroną ułatwia przemieszczanie się wszystkim użytkownikom.

 • Na chodnikach pojawiło się oznakowanie IDŹ PRAWĄ
 • Na alejkach w Parku Miejskim oraz na ciągach pieszo-rowerowych pojawiło się oznakowanie IDŹ PRAWĄ -JEDŹ  PRAWĄ.

To wspólna przestrzeń dla pieszych i rowerzystów, na której piesi mają zawsze pierwszeństwo przed rowerzystami. Zasada wzajemnego szacunku jest najważniejsza, tylko wtedy będzie bezpiecznie. Pieszy poruszający się środkiem alejki parkowej, stanowi dla rowerzysty zagadkę. W którą stronę zejdzie, z której strony mam go ominąć? Prosimy zwracajcie uwagę na innych użytkowników.

Kilka wskazówek:

 • nie pozostawiajcie rowerków dziecięcych na środku alejki - odstawcie na bok, na trawę;
 • poruszajcie się po prawej stronie;
 • uśmiechajmy się do siebie!

 

Przypominamy po chodnikach wolno poruszać się rowerem tylko w kilku przypadkach określonych w Prawie o Ruchu Drogowym www.prawooruchudrogowym.pl .

 

Art. 33.

 1. Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

  1a. Kierujący rowerem może zatrzymać się w śluzie rowerowej obok innych rowerzystów. Jest obowiązany opuścić ją, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku i zająć miejsce na jezdni zgodnie z odpowiednio art. 33 ust. 1 lub art. 16 ust. 4 i 5.
   
 2. Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.
   
 3. Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:
  1) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem ust. 3a;
  2) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;
  3) czepiania się pojazdów.

  3a. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.
   
 4. (uchylony)
 5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:
  1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
  2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;
  3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6.
   
 6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
   
 7. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych w przepisach art. 11 ust. 1–3, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.

Źródło: RS

« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.