PINB: kontrole obiektów wielkopowierzchniowych

PINB: kontrole obiektów wielkopowierzchniowych

08-01-2019

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przypomina o konieczności usuwania zalegającego na dachach śniegu i podejmuje kontrole ciężaru pokrywy śnieżnej na obiektach wielkopowierzchniowych, budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach zamieszkania zbiorowego. Szczegółowe informacje poniżej.


Zgodnie ze wskazaniami Prezesa Rady Ministrów Pana Premiera Mateusza Morawieckiego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego podejmuje kontrole ciężaru pokrywy śnieżnej na obiektach wielkopowierzchniowych, budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach zamieszkania zbiorowego w tym przeznaczonych do użytkowania w zbliżającym się okresie ferii zimowych itp. Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane:
Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany:

1) (...)
2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem,  mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku. Jednocześnie należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

 

Źródło: PINB

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.