Podsumowanie XI Edycji NO PROMIL-NO PROBLEM

Podsumowanie XI Edycji NO PROMIL-NO PROBLEM

04-02-2019

Zakończyła się XI edycja kampanii NO PROMIL – NO PROBLEM organizowana na terenie Małopolski przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Solny Gwarek w Wieliczce.  Głównym celem kampanii, do której przystąpiła gmina Skawina było ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób (...)


(...)  pod wpływem środków psychoaktywnych za kierownicą oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości.

W związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, tegoroczna edycja kampanii zawierała również elementy wskazujące, jak ważna dla rozwoju narodu jest idea trzeźwości i łącząca się z nią postawa odpowiedzialności.

W projekcie, który na terenie gminy Skawina był realizowany w okresie od września do grudnia 2018 r., wzięło udział 13 placówek oświatowych z terenu gminy Skawina, tj. Szkoła Podstawowa w Radziszowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzęcinie, Liceum Ogólnokształcące w Skawinie, Szkoły Podstawowe nr 1, 2, 3 w Skawinie, Szkoła Podstawowa w Pozowicach, Szkoła Podstawowa w Wielkich Drogach, Szkoła Podstawowa w Jaśkowicach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie, Szkoła Podstawowa w Kopance, Szkoła Podstawowa w Rzozowie oraz Zespół Katolickich Szkół w Skawinie.

W ramach akcji, placówki oświatowe podejmowały wiele profilaktycznych inicjatyw, a wśród nich:

  • Odblaskowy Marsz Trzeźwości dla Niepodległości, zorganizowany w dniu 23 października 2018 r. w Szkole Podstawowej w Jaśkowicach. Udział w marszu był wyrazem poparcia dla trzeźwości na drogach i jednocześnie zachętą do noszenia „odblasków” przez pieszych uczestników ruchu drogowego. Po więcej informacji na temat Marszu -  KLIKNIJ TUTAJ.
  • 25 października 2018 r., 16-osobowa grupa uczniów klas VII reprezentujących Szkoły Podstawowe nr 1 i nr 2 w Skawinie oraz Szkoły Podstawowe w Radziszowie, Jaśkowicach, Wielkich Drogach, Krzęcinie, Kopance i Liceum Ogólnokształcące w Skawinie uczestniczyli w „warsztatach debatowania”, zorganizowanych w Centrum Wspierania Rodziny przez Urząd Miasta Gminy w Skawinie, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek” w Wieliczce. Warsztaty prowadzone były przez członków Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców. Po więcej  informacji na temat warsztatów -  KLIKNIJ TUTAJ.
  • 30 października 2018 r., Szkoła Podstawowa w Jaśkowicach we współpracy z Komendą Powiatową w Krakowie oraz Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii, zorganizowała „Punkt kontroli trzeźwości kierowców”. Policjanci sprawdzali trzeźwość kierowców, a uczniowie wręczali naklejki i „Listy dzieci do kierowców”, w których prosili o bezpieczną i zawsze trzeźwą jazdę po drogach.
  • 9 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej w Radziszowie zorganizowano Marsz Trzeźwości dla Niepodległości. Uczniowie klas I-III oraz dzieci oddziału przedszkolnego wraz ze swoimi nauczycielami, wicedyrektor, pedagogami szkolnymi oraz Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii, świętowali 100-lecie odzyskania niepodległości. Przejawem patriotyzmu było promowanie życia w trzeźwości. W maszerującym pochodzie powiewały chorągiewki i unosiły się białe balony promujące kampanię. Organizatorzy założyli podkoszulki z logo kampanii. Pochód przeszedł na cmentarz parafialny, gdzie na grobie nieznanego żołnierza zapalono znicze i minutą ciszy złożono hołd poległym za wolność ojczyzny. Po więcej informacji na temat Marszu -  KLIKNIJ TUTAJ.
  • W Szkole Podstawowej w Rzozowie w listopadzie 2018 r., podczas zebrań, rodzice otrzymali ulotki oraz zostali poinformowani o założeniach kampanii. Uczniowie zachęcali rodziców do podpisania deklaracji „odpowiedzialnego pasażera”. Duża grupa rodziców zobowiązała się do reagowania w przypadku, kiedy kierowca zamierza prowadzić samochód po spożyciu alkoholu. Na przełomie listopada i grudnia uczniowie z klas I-VIII uczestniczyli w zajęciach z wykorzystaniem „alkogogli”. Pedagog przeprowadziła również pogadanki na temat niebezpieczeństwa, jakie stwarza jazda po spożyciu alkoholu. W ramach kampanii uczniowie wzięli udział w szkolnym konkursie na plakat i hasło promujące akcję. 20 grudnia 2018 r., w dniu, kiedy odbywała się konferencja podsumowująca kampanię odbył się finał kampanii na terenie szkoły, podczas którego ogłoszono wyniki konkursu. W tym dniu uczniowie oglądali film o skutkach jazdy po spożyciu alkoholu oraz wzięli udział w marszu niosąc wykonane przez siebie transparenty. Szczególnym sukcesem podczas tegorocznej kampanii, było zdobycie przez uczennicę Alicję Czopek tytułu laureata w konkursie indywidualnym. Jej multimedialna praca została zaprezentowana w szkole w dniu finału kampanii.  Po więcej informacji -  KLIKNIJ TUTAJ.
  • Na stronie internetowej Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie, zamieszczono Deklarację Odpowiedzialnego Pasażera/Świadka oraz link na stronę, gdzie można wyrazić swoje poparcie dla tekstu Deklaracji, zakładającej wolę podjęcia działania, aby powstrzymać nietrzeźwego kierowcę przed jazdą pod wpływem alkoholu. Deklaracja dostępna TUTAJ.

W dniu 20 grudnia 2018 r. podczas konferencji podsumowującej kampanię w Hotelu „Na Wierzynka” w Wieliczce, odbył się finał akcji, podczas którego ogłoszono wyniki konkursu. Należy podkreślić, że wśród laureatów znaleźli się również uczniowie z gminy Skawina:

  • Kategoria - prace literackie:  Amanda Dudek (Szkoła Podstawowa nr 2 w Skawinie);
  • Kategoria - prace plastyczne:  Marek Balbirer (Szkoła Podstawowa nr 2 w Skawinie);
  • Kategoria - prace multimedialne:  Alicja Czopek (Szkoła Podstawowa w Rzozowie).


Serdecznie gratulujemy laureatom i dziękujemy za udział w konkursach!


  - Prowadzenie edukacji publicznej dotyczącej ograniczenia szkód związanych z piciem alkoholu wpisuje się w realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zmiany w postawach i zachowaniach społecznych są możliwe tylko wówczas, gdy będą promowane i wspierane działaniami prowadzonymi na poziomie lokalnym. Dlatego bardzo dziękujemy placówkom oświatowym, zaangażowanym w kampanię za wsparcie i udział w tej ważnej społecznie sprawie. Mamy nadzieję, że podjęte działania w ramach kampanii „No Promil, No Problem” sprawią, że na naszych drogach zmniejszy się liczba wypadków spowodowanych przez pijanych kierowców. - mówi Małgorzata Kopeć, Kierownik Biura Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie.

 

Źródło: CWR

« Powrót

Galeria

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.