Zakaz sprzedaży „kopciuchów” od 12 marca 2019 r.

Zakaz sprzedaży „kopciuchów” od 12 marca 2019 r.

13-03-2019

12 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, zmieniające przepisy z 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, a tym samym wprowadzające zakaz sprzedaży kotłów, które nie spełniają norm emisji klasy 5 według normy PN EN 303-5:2012.


Przypomnijmy: od 1 października 2017 r. obowiązuje w całej Polsce zakaz sprzedaży kotłów, które nie spełniają norm emisji klasy 5 według normy PN EN 303-5:2012. Kotły, które zostały wyprodukowane przed tą datą mogły być jeszcze sprzedawane do 30 czerwca 2018 r. Rozporządzenie z 2017 r. nie obejmowało kotłów przeznaczonych do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz do spalania biomasy niedrzewnej (np. słomy, ziarna, pestek, łupin orzechów). W praktyce część producentów kotłów wykorzystywała te wyłączenia, aby ominąć przepisy. Oznaczali swoje pozaklasowe kotły węglowe jako przeznaczone do przygotowania ciepłej wody lub do spalania pestek lub łupin orzechów. Od dzisiaj takie praktyki są niezgodne z prawem. Sprzedaż tych kotłów, podlega takim samym regulacjom i normom emisji jak kotły na węgiel i drzewo do ogrzewania.

Drugą istotną zmianą wprowadzoną rozporządzeniem jest rozszerzenie definicji wprowadzania do obrotu. Poprzednio obejmowała ona jedynie udostępnienie wyrobu na rynku po raz pierwszy. Od teraz regulacje dotyczą również odsprzedaży, najmu czy sprzedaży przez internet.

Przypadki naruszenia przepisów można zgłaszać na adres: czystepowietrze@mpit.gov.pl.

Zmiana rozporządzenia doprecyzowała sposób potwierdzenia spełnienia przez kocioł wymagań w zakresie emisji i sprawności. Musi dokonać tego akredytowane laboratorium w ramach badań zgodnie z europejską normą. Rozporządzenie wprowadziło również dodatkowe uszczegółowienia:

  • w kotłach z automatycznym sposobem zasilania paliwem zakazuje się stosowania elementów konstrukcyjnych pozwalających na ręczne zasilanie. A więc nie tylko rusztu awaryjnego, ale również tzw. rusztu wodnego i innych tego typu konstrukcji;
  • doprecyzowano, że w przypadku kotłów przeznaczonych do spalania kilku rodzajów paliw, wymagania w zakresie emisji i sprawności muszą być spełnione dla każdego z nich;
  • kotły z ręcznym załadunkiem paliwa powinny być eksploatowane ze zbiornikiem akumulacyjnym. Jego minimalną pojemność określa norma PN-EN 303-5:2012;
  • wyposażenie kotłów w systemy oczyszczania spalin (np. elektrofiltry) powinno stanowić integralną całość konstrukcji kotła. Powinny to potwierdzić badania dopuszczające kocioł do obrotu i użytkowania;
  • instrukcja obsługi oraz tabliczka znamionowa kotła powinny zawierać informacje o rodzaju i parametrach jakościowych paliwa zalecanego przez producenta.

W przypadku województwa małopolskiego, od 1 lipca 2017 r. obowiązuje uchwała antysmogowa. Zabrania ona eksploatacji nowych kotłów na paliwa stałe, które nie spełniają wymagań ekoprojektu. Przy zakupie nowego kotła na węgiel lub biomasę należy więc kierować się w pierwszej kolejności wymaganiami prawa lokalnego. Zakup i eksploatacja kotła klasy 5, który nie spełnia wymagań ekoprojektu jest niezgodne z wymaganiami uchwały antysmogowej dla Małopolski. Jest więc zagrożone mandatem karnym lub grzywną. W Małopolsce nie można również stosować nowych kotłów bez automatycznego podajnika paliwa (wyjątek stanowią jedynie kotły zgazowujące).


W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu: KLIKNIJ TUTAJ.

Źródło: OP

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.