Nie planujemy zamykania szkół podstawowych w gminie!

Nie planujemy zamykania szkół podstawowych w gminie!

13-03-2019

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, dyrektorów szkół podstawowych oraz doniesieniami medialnymi informujemy, że w chwili obecnej nie ma planów zamknięcia jakiejkolwiek szkoły podstawowej w naszej Gminie. Szczegółowe informacje publikujemy poniżej.


Potwierdzeniem tego jest fakt przyjęcia przez Radę Miejską w Skawinie uchwały nr V/38/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie projektu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta i Gminy Skawina, która skierowana została do zaopiniowania przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Sieć szkół pozostaje niezmieniona.

Obecnie trwają prace nad planem działań, które należy podjąć, aby zracjonalizować funkcjonowanie przedszkoli i szkół w Gminie Skawina. Plan ten w zamierzeniach ma stać się podstawą do opracowania Programu Rozwoju Oświaty na najbliższe kilka lat.

Kształt programu, sieć szkół i ewentualne zmiany w skawińskiej oświacie w kolejnych latach dotyczące zarówno szkół i przedszkoli będą szczegółowo analizowane i zostaną poddane szerokim konsultacjom społecznym, które rozpoczną się w kwietniu.

 

Witold Grabiec
/-/
Pierwszy Zastępca
Burmistrza Miasta i Gminy Skawina 

Źródło: BB

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.