Nabór do filii „północ” - dzienna opieka i aktywizacja!

Nabór do filii „północ” - dzienna opieka i aktywizacja!

12-04-2019

W najbliższy poniedziałek, 15 kwietnia br., rozpoczynamy wraz z MGOPS w Skawinie, nabór ciągły uczestników do filii placówki dziennej opieki i aktywizacji osób starszych - filia „północ”, Klub Samopomocowy w Radziszowie. Placówka zlokalizowana będzie w dworze Dzieduszyckich w Radziszowie, przy ul. Szkolnej 4. Szczegóły poniżej.

Placówka prowadzona będzie w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działania 9.2 Poddziałanie 9.2.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Klub Samopomocowy w Radziszowie przeznaczony jest dla 20 osób, które ukończyły 60 rok życia, niesamodzielnych, zamieszkałych na terenie Gminy Skawina. Klub Samopomocowy zapewni realizację zadań mających na celu aktywizację, rozwój zainteresowań i poprawę funkcjonowania osób starszych i ich rodzin, poprzez:

 1. usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne zapewniające pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego;
 2. usługi aktywizująco-usprawniające, podnoszące sprawność i motywację uczestników do udziału w życiu społecznym i rodzinnym oraz inicjujące integrację międzypokoleniową;
 3. usługi wspomagające, dedykowane zarówno uczestnikom jak i ich rodzinom, polegające na udzieleniu informacji, poradnictwie, edukacji i wsparciu w radzeniu sobie w sytuacji choroby, starości, niepełnosprawności
 4. usługi wsparcia i konsultacji psychologicznych;
 5. oddziaływania terapeutyczne - grupowe i indywidualne, kluby dyskusyjne, warsztaty biograficzne i spotkania międzypokoleniowe;
 6. zajęcia w formie arteterapii, biblioterapii, muzykoterapii, choreoterapii, terapii informatycznej, rozrywkowej, reminiscencyjnej, terapii ruchowej i terapii kulinarnej. W miarę możliwości realizowana będzie również ergoterapia.
   

Rekrutacja:

Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikiem, będą dostępne na stronie internetowej MGOPS w Skawinie, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skawina lub w formie papierowej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Żwirki i Wigury 13 w Skawinie, w Biurze Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 14 w Skawinie oraz w dworze Dzieduszyckich, ul. Szkolna 4 w Radziszowie.

Potencjalni uczestnicy projektu będą mogli złożyć formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikiem:

 • w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Żwirki i Wigury 13 w Skawinie,
 • w Biurze Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 14 w Skawinie,
 • w dworze Dzieduszyckich ul. Szkolna 4 w Radziszowie, 
 • za pośrednictwem poczty i przez e PUAP.


Rekrutacja realizowania będzie przez pracowników MGOPS oraz pracowników Klubu Samopomocowego w godzinach pracy jednostek.


W przypadku osób niepełnosprawnych, które nie będą mogły złożyć formularza i załączników osobiście i nie będą posiadały dostępu do Internetu, koordynator projektu prześle formularze do wskazanego przez osobę niepełnosprawną miejsca. Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w szczególnych przypadkach będzie możliwe w przypadku osób niemobilnych dostarczenie i odbiór dokumentów osobiście przez koordynatora projektu lub wyznaczoną przez niego osobę, również w miejscu wskazanym przez potencjalnego uczestnika projektu.


Informujemy ponadto, że docelowo w 2019 r. zostaną uruchomione na terenie Gminy Skawina łącznie trzy placówki dziennej opieki i aktywizacji osób starszych:

 • Klub Samopomocowy w Skawinie - Placówka dziennej opieki i aktywizacji osób starszych;
 • w formie dla osób niesamodzielnych w Skawinie w formie klubu samopomocowego, przeznaczona dla 30 osób. Będzie ona dedykowana osobom o specjalnych potrzebach, z chorobą Alzheimera, Parkinsona, po przebytych udarach oraz doświadczonych chorobami otępiennymi, zamieszkałym na terenie Gminy Skawina.
 • Klub Samopomocowy – filia w Jurczycach, przeznaczona dla 20 osób, które ukończyły 60 rok życia, niesamodzielnych, zamieszkałych na terenie Gminy Skawina.

Nabór do tych placówek rozpocznie się w maju 2019 r.

 

Informacje na temat naboru i przebiegu rekrutacji można uzyskać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Żwirki i Wigury 13 w Skawinie,  tel. 12 276 21 37.


Dokumenty do pobrania:

 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 • INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Źródło: MGOPS w Skawinie

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.