Klub Samopomocowy w Radziszowie

Klub Samopomocowy w Radziszowie

13-05-2019

Od 20 maja, rozpoczyna działalność filia placówki dziennej opieki i aktywizacji osób starszych w Skawinie - filia „północ”, Klub Samopomocowy w Radziszowie. Placówka zlokalizowana będzie w dworze Dzieduszyckich w Radziszowie, przy ul. Szkolnej 4. Pracować będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

 

Placówka prowadzona w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działania 9.2 Poddziałanie 9.2.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego.Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w zajęciach serdecznie zapraszamy.

 

Szczegółowe informacje dotyczące placówki można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Żwirki i Wigury 13 w Skawinie, pod nr telefonu 12 276 21 37.
 

Źródło: MGOPS w Skawinie

« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.