Uchwały Rady 2008

  UCHWAŁA Nr XXV/234/08RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIEz dnia 22 października 2008 r.     w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania.   

22-10-2008

 


 

UCHWAŁA Nr XXV/234/08

RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

z dnia 22 października 2008 r.

 

 

 

 

 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania.

 

 

 

 

 

             Na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowienia programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? ( Dz.U, Nr 267, poz. 2259) oraz
w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ? z późn.zm.) ? Rada Miejska w Skawinie, uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

Zwiększa się kryterium dochodowe, określone w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? ( Dz.U. Nr 267, poz. 2259) do 200% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst. jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

 

 

 

                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 

                                                                                            Marcin KUFLOWSKI

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.