Zarządzenia Burmistrza

Zarzadzenie Nr 85/2008 w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

09-05-2008

 


 

 

ZARZĄDZENIE nr 85/08

Burmistrza Miasta i Gminy w Skawinie

z dnia 9 maja 2008r. 

w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

          Na podstawie art. 41 ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982r. ustawy              o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 70, poz. 473 z późn. zm) zarządza się co następuje :

 

§ 1

W związku z rezygnacją Pana Jerzego Węgrzyna, stwierdzam wygaśnięcie jego członkostwa w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych              w Skawinie.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 15 kwietnia 2008r.

 

 

 

 

 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.