Budowa sali gimnastycznej

Budowa sali gimnastycznej

04-06-2009

Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Podstawowej nr 2 w Skawinie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnętrzregionalna, działanie 6.1 Rozwój miast, Schemat B: Projekty w zakresie rekreacji i sortu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W celu rozwiązania problemów wynikających z braku Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie, (dla których organem prowadzącym jest Powiat Krakowski) oraz Szkole Podstawowej Nr 2 (Gmina Skawina) władze tych dwóch jednostek samorządu terytorialnego powzięły decyzję o wspólnych działaniach zmierzających do uzyskania dofinansowania w ramach funduszy Europejskich. Pomiędzy Powiatem Krakowskim a Gminą Skawina zostało zawarte 29 kwietnia 2008 roku porozumienie określające zasady wspólnej realizacji i finansowania wspólnego projektu. Stroną, która przygotowała projekt, oraz będzie zajmowała się jego wdrożeniem jest Powiat Krakowski.

Podjęte starania okazały się owocne, bowiem 30 grudnia 2008roku Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał oceny strategicznej projektów złożonych w ramach naboru do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet 6, działanie 6.1 Schemat B Projekty w zakresie rekreacji i sportu, w wyniku, której Projekt pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Podstawowej nr 2 w Skawinie" uzyskał dofinansowanie
w kwocie 3 mln zł. Co stanowi 52,46% wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Łączny koszt realizacji inwestycji wyniesie 5 7 18 938 zł. Wkład własny Powiatu i gminy Skawina został określony na poziomie 1 359 470 zł. Dla każdej ze stron.

 

sala_wizualizacja2_512_01

Generalny projektant hali: "mp project mirosław pacek"

 

W celu sprawnej i rzetelnej realizacji projektu powołany został Zespół Zarządzający Projektem w składzie:
Powiat Krakowski:
Przewodniczący Zespołu- Andrzej Furmanik Wicestarosta
Zastępca Przewodniczącego - Adam Wójcik Sekretarz
Sekretarz - Krzysztof Pelc Dyrektor Biura ds. Rozwoju i Funduszy Strukturalnych
Członkowie Zespołu:
Lidia Pycińska - Dyrektor Wydziału Edukacji
Danut Konik - Główny Specjalista
Anna Wąsowicz - Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych
Dorota Rumian - Podinspektor.
W pracach Zespołu uczestniczą również przedstawiciele Gminy Skawina: Pani Dorota Książek oraz Pan Andrzej Cichocki


Rozpoczęcie realizacji inwestycji zaplanowana na marzec 2009r. a zakończenie w październiku 2010 roku. Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sali gimnastycznej przy ZSO I SP nr 2 w Skawinie.
Budowana sala gimnastyczna będzie budynkiem wolnostojącym, niepodpiwniczonym,
w części sali sportowej - parterowym, w części zaplecza 2 kondygnacyjnym. W ramach projektu zostaną wybudowane także dwa łączniki, stanowiące komunikację pomiędzy salą a istniejącym budynkiem Zespołu Szkół: jeden łącznik będzie łączył sale ze szkoła podstawowa, a drugi z liceum. Sala wraz z łącznikami charakteryzować się będzie następującymi parametrami technicznymi:
 Powierzchnia zabudowy - 1 849,17 m2
 Powierzchnia całkowita - 2 299,03 m2
 Powierzchnia użytkowa 2 059,39 m2
 Kubatura 19 368,153 m3

Więcej na stronach:

www.fundusze.powiat.krakow.pl/index.php

www.um.skawina.net/index.php 

banner_budowa_sali_250

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.