Nowa Fundacja DAR SERCA

Nowa Fundacja DAR SERCA

16-09-2009

W dniu 09 września br. w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina inż. Adama Najdera z zarządem nowo powstałej Fundacji Dar Serca Skawina tj. Pani Krystyny Pyzik – prezesa, Pani Urszuli Wiącek – wiceprezesa, Pani Renaty Musiał – skarbnika, Pani Haliny Zawady – księgowej i Pani Teresy Morawskiej - członka.

Celem spotkania było omówienie sposobu realizacji podstawowych celów i zadań Fundacji określonych w Statucie. Są to m.in. prowadzenie działalności charytatywnej, promowanie i organizowanie wolontariatu, współfinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych. Zdaniem Pana Burmistrza

„Fundacja powinna być koordynatorem oraz integrować wszystkie środowiska lokalne naszej małej społeczności, w celu jak najskuteczniejszej organizacji pomocy dla najbiedniejszych mieszkańców Miasta i Gminy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. W sytuacji kiedy problem ubóstwa zaczyna wzrastać do rangi problemu społecznego, gdyż w dobie kryzysu coraz więcej osób traci pracę, nie wzrastają świadczenia rentowe czy emerytalne, a kryterium dochodowe kwalifikujące do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej pozostaje na tym samym poziomie od kilku lat (dla osoby samotnie gospodarującej nie więcej niż 461 zł, dla osoby w rodzinie nie więcej niż 316 zł.), wszelkie tego typu inicjatywy są bardzo wartościowe i godne uwagi”. Fundacja zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym 22 kwietnia 2009 roku KRS. Głównymi Fundatorami są Pan Wiesław Blak oraz Pan Zygmunt Chmura."

Siedziba Fundacji: 32-050 Skawina, ul. Rynek 12 – II piętro, tel. 012-291-01-83.
Dyżury: poniedziałek : 15:30 – 17:30, środa: 9:00 –11:00, piątek 9:00 – 11:00.

Wpłaty na rzecz Fundacji prosimy kierować na konto: Bank Spółdzielczy w Skawinie nr rachunku: 51 86000002 0000 0097 9364 0001

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.