Trasy rowerowe w Skawinie - zapraszamy Państwa do konsultacji

Trasy rowerowe w Skawinie - zapraszamy Państwa do konsultacji

21-07-2010

Zapraszamy wszystkich miłośników jazdy na rowerze do zapoznania się ze „Studium tras rowerowych w Gminie Skawina.” Wszelkie komentarze, uwagi i propozycje zmian prosimy kierować pod specjalnie utworzony adres mailowy: trasyrowerowe@um.skawina.net. Czekamy na Państwa wskazówki do końca sierpnia.


(kliknij w mapę by powiększyć - mapa w większej rozdzielczości
również do pobrania w załączeniu)


TRASA NR 1 „WIŚLANA TRASA ROWEROWA”

Na całej długości trasa prowadzona jest jako wydzielony ciąg pieszo-rowerowy na koronie wałów przeciwpowodziowych rz. Wisła. W założeniu Trasa nr 1 ma się łączyć z odcinkami Wiślanej Trasy Rowerowej na terenie Krakowa (połączenie z trasą rowerową nr 2) oraz na terenie Gm. Kalwaria. Na terenie Gminy Skawina Wiślana trasa rowerowa przebiega przez sołectwa: Jaśkowice, Pozowice, Facimiech, Ochodza, Borek Szlachecki, miasto Skawina. Przekroczenia kanału Łączany i rz. Skawinka przewidziane jest po istniejących obiektach mostowych w ruchu ogólnym. Jako rozwiązanie alternatywne mające na celu zmniejszenie wydłużenia trasy rowerowej przewiduje się wykonanie kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Skawinka.


TRASA NR 2 „TYNIECKA TRASA ROWEROWA”

Przebieg trasy rowerowej ma na celu połączenie centrum miasta Skawina z Tynieckim Parkiem Krajobrazowym. Trasa rowerowa prowadzona jest: ul. Mickiewicza, ul. Tyniecka, korona wałów przeciwpowodziowych rz. Skawinka, ul. Tyniecka do granicy Krakowa. Z uwagi na uwarunkowania urbanistyczne oraz dostępność terenu przebieg trasy jest zróżnicowany. Na odcinku wzdłuż ul. Mickiewicza trasa rowerowa prowadzona jest jako wydzielone z jezdni jednokierunkowe pasy rowerowe. (wydzielenie pasów rowerowych możliwe będzie po zmianie przebiegu drogi krajowej nr 44.) Przekroczenie torów kolejowych na ul. Tynieckiej odbywać się będzie w ruchu ogólnym. Na dalszym odcinku ul. Tynieckiej trasa rowerowa prowadzona jest, jako wydzielona ciąg pieszo-rowerowy do wałów rz. Skawinka a następnie jako ciąg pieszo rowerowy po wałach rz. Skawinka. Odcinek trasy w ul. Tynieckiej od wałów Skawinki do granicy Krakowa prowadzony jest, jako szlak rowerowy w ruchu ogólnym.


TRASA NR 3

Przebieg trasy rowerowej ma na celu połączenie centrum miasta Skawina z Krakowem - Skotnikami. Trasa rowerowa prowadzona jest: ul. Mickiewicza, ul. Krakowska do granicy Krakowa (połączenie z trasą rowerową nr 4) Na całym odcinku trasa rowerowa prowadzona jest jako wydzielony ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi krajowej nr 44.


TRASA NR 4

Przebieg trasy rowerowej ma na celu połączenie centrum miasta Skawina z Zachodnią częścią gminy. Trasa rowerowa prowadzona jest: ul. Zamkowa, Park Miejski, kładka nad rzeką Skawinką, ul. Piłsudskiego, droga krajowa nr 44 w miejscowościach: Borek Szlachecki – Zelczyna – Facimiech – Wielkie Drogi. Trasa rowerowa na terenie Parku prowadzona jest jako wydzielona ścieżka rowerowa. Na pozostałej części trasa rowerowa prowadzona będzie jako wydzielony ciąg pieszo-rowerowy.

TRASA NR 5

Przebieg trasy rowerowej ma na celu połączenie centrum miasta Skawina z południową częścią Gminy. Trasa rowerowa prowadzona jest: ul. Żwirki i Wigury, ul. Radziszowska, droga powiatowa K1939: Radziszów - Wola Radziszowska, gmina Zebrzydowice. Na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Willowej trasa rowerowa prowadzona jest jako wydzielony ciąg pieszo-rowerowy. Na pozostałej części trasa rowerowa prowadzona będzie jako szlak rowerowy w ruchu ogólnym.

TRASA NR 6

Przebieg trasy rowerowej ma na celu połączenie centrum miasta Skawina z Krakowem. Trasa rowerowa prowadzona jest: skrzyżowanie ul. Mickiewicza z ul. Krakowską, ul. Korabnicka do granicy Kraków (połączenie z trasą rowerową nr 10). Na odcinku dłg. 730 m trasa rowerowa prowadzona jest jako wydzielony ciąg pieszo-rowerowy. Na pozostałej części trasa rowerowa prowadzona będzie jako szlak rowerowy w ruchu ogólnym.

TRASA NR 7 - trasa łącznikowa

Przebieg trasy rowerowej ma na celu połączenie trasy nr 2 z trasą nr 3. Trasa rowerowa prowadzona jest: przebieg planowaną ulicą wzdłuż torów kolejowych Na całym odcinku trasa rowerowa prowadzona jest jako szlak rowerowy w ruchu ogólnym.

TRASA NR 8

Przebieg trasy rowerowej ma na celu obsługę rekreacyjną kompleksu leśnego na południu gminy i biegnie szlakiem gen. J. Bema. Trasa rowerowa prowadzona jest: od drogi powiatowej K1939- Radziszów drogą gminną do drogi powiatowej K1940 do miejscowości Głogoczów. Na całym odcinku trasa rowerowa prowadzona jest jako szlak rowerowy w ruchu ogólnym.


TRASA NR 9

Przebieg trasy rowerowej ma na celu wyprowadzenie ruchu rowerowego w kierunku gm. Mogilanym. Chorowice. Trasa rowerowa prowadzona jest: od skrzyżowania ul. Korabnickiej z ul. Kopernika, ul. Kopernika, ul. Wyspiańskiego do granicy gminy. Na całej długości trasa biegnie jako szlak rowerowy w ruchu ogólnym.

TRASA NR 10

Przebieg trasy rowerowej ma na celu obsługę ruchu rowerowego w obrębie rynku. Trasa rowerowa prowadzona jest: ul. Zamkowej, ul. Konopnickiej, ul. Żwirki i Wigury, ul. Słowackiego. Ruch rowerowy w obrębie rynku w Skawinie odbywać się będzie w ruchu ogólnym, na ulicach tych zostaną zastosowane elementy uspokojenia ruchu.


TRASA NR 11

Przebieg trasy rowerowej ma na celu połączenie centrum Skawiny z gimnazjum nr 1. Trasa rowerowa prowadzona jest: plac Polańskiego, ul. Konstytucji 3 maja, ul. Popiełuszki, ul. Witosa. Na początkowym odcinku (do ul. Popiełuszki) trasa biegnie jako wydzielona ścieżka rowerowa wzdłuż chodników, na pozostałej części trasa rowerowa prowadzona będzie jako wydzielony ciąg pieszo-rowerowy.

TRASA NR 12

Przebieg trasy rowerowej ma na celu obsługę ruchu rowerowego w obrębie osiedla Ogrody. Trasa rowerowa prowadzona jest: od ul. Popiełuszki wzdłuż osiedlowych chodników, ul. Bukowska. Trasa biegnie jako wydzielony ciąg rowerowy, na ul. Bukowskiej trasa rowerowa prowadzona będzie jako wydzielony ciąg pieszo-rowerowy, na końcowym odcinku 470m jako szlak rowerowy w ruchu ogólnym.


TRASA NR 13

Przebieg trasy rowerowej ma na celu połączenie północno-zachodniej części gminy z jej południowo-zachodnimi rejonami oraz zapewnienie połączenia pomiędzy trasami rowerowymi nr1 i nr4 oraz szlakiem rowerowym nr 14. Trasa rowerowa prowadzona jest: od trasy nr 1: Ochodza, droga krajowa nr 44, Zelczyna, Krzęcin, do drogi wojewódzkiej nr 953. Na całej długości trasa biegnie jako szlak rowerowy w ruchu ogólnym.

TRASA NR 14

Przebieg trasy rowerowej ma na celu wyprowadzenie ruchu rowerowego w kierunku gm. Kalwaria. Trasa rowerowa prowadzona jest: ul. Hellerów, ul. Wolności, droga wojewódzka nr 953: Rzozów – Gołuchowie. Na całej długości trasa biegnie drogą wojewódzką nr 953 , jako szlak rowerowy w ruchu ogólnym.

TRASA NR 15 - ścieżka rowerowa wzdłuż planowanej obwodnicy

Przebieg trasy rowerowej ma na celu połączenie zachodniej części gminy z terenem Krakowa z włączeniem do trasy rowerowej nr 4 określonej w studium systemu podstawowych tras rowerowych dla m. Krakowa. Trasa rowerowa prowadzona jest wzdłuż projektowanej obwodnicy m. Skawina. Na całym odcinku trasa rowerowa prowadzona jest jako wydzielona ścieżka rowerowa.


Zestawienie długości i rodzaju tras rowerowych:

TRASA NR 1 - CAŁKOWITA DŁ. TRASY - 15 083m
CIĄG PIESZO-ROWEROWY - 15083m

TRASA NR 2 - CAŁKOWITA DŁ. TRASY - 3110m
CIĄG PIESZO-ROWEROWY - 2309m
SZLAK ROWEROWY - 801m

TRASA NR 3 - CAŁKOWITA DŁ. TRASY - 2533m
CIĄG PIESZO-ROWEROWY - 2533m

TRASA NR 4- CAŁKOWITA DŁ. TRASY - 8511m
CIĄG PIESZO-ROWEROWY - 8511m

TRASA NR 5- CAŁKOWITA DŁ. TRASY - 10 743m
CIĄG PIESZO-ROWEROWY - 1688m
SZLAK ROWEROWY - 9055m

TRASA NR 6- CAŁKOWITA DŁ. TRASY - 2659m
CIĄG PIESZO-ROWEROWY - 730m
SZLAK ROWEROWY - 1929m

TRASA NR 7- CAŁKOWITA DŁ. TRASY - 1151m
RUCH OGÓLNY - 1151m

TRASA NR 8- CAŁKOWITA DŁ. TRASY - 3696m
SZLAK ROWEROWY - 3696m

TRASA NR 9- CAŁKOWITA DŁ. TRASY - 2246m
SZLAK ROWEROWY - 2246m

TRASA NR 10- CAŁKOWITA DŁ. TRASY - 1021m
ULICE Z ELEMENTAMI USPOKOJENIA RUCHU - 1021m

TRASA NR 11- CAŁKOWITA DŁ. TRASY - 973m
CIĄG PIESZO-ROWEROWY - 973m

TRASA NR 12- CAŁKOWITA DŁ. TRASY - 1586m
CIĄG PIESZO-ROWEROWY - 1116m
RUCH OGÓLNY - 470m

TRASA NR 13- CAŁKOWITA DŁ. TRASY - 6716m
SZLAK ROWEROWY - 6716m

TRASA NR 14- CAŁKOWITA DŁ. TRASY - 8514m
SZLAK ROWEROWY - 8514m

TRASA NR 15- CAŁKOWITA DŁ. TRASY około - 5316m
CIĄG PIESZO-ROWEROWY - 5316m


DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA - 71 858m

 

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.