Ogłoszenia urzędowe

Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Głowackiego 7 w Skawinie

14-01-2011

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego
na okres 3-ch lat położonego w Skawinie

przy ul. Głowackiego 7 - o pow. użytkowej - 89,00 m2,
cena wywoławcza - 23,00 zł/m2 pow. użyt.
vadium w wysokości - 3.000,00 zł
postąpienie 0,50 zł

Do ceny najmu lokalu osiągniętego w drodze przetargu zostanie doliczony należny vat.
Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić vadium w gotówce lub przelewem w Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział w Skawinie, ul. Słowackiego 1 na konto Urząd Miasta i Gminy Skawina
36 85910007 0020 0560 0013 0005 do dnia 07.01.2011 r. Wpłata vadium dokonywana przelewem winna być na koncie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie w dniu 07.01.2011 r.
Vadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet czynszu najmu lokalu.
W przypadku nie zawarcia umowy z winy uczestnika, który przetarg wygra, vadium przepada na rzecz tut. Urzędu.
Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone vadium zostanie zwrócone dnia
14.01.2011 r. w Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział w Skawinie, ul. Słowackiego 1.
Przetarg odbędzie się w dniu 12 stycznia 2011 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1 pokój 11.


ZASTRZEGA SIĘ PRAWO UNIEWAŻNIENIA
PRZETARGU BEZ PODANIA PRZYCZYN


Szczegółowych informacji udziela Urząd Miasta i Gminy w Skawinie Rynek 1 tel. 277-01-02 lub 277-01-85.

 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.