Towarzystwo Przyjaciół Skawiny ma już 30 lat!

08-06-2011

W piątek, 3 czerwca, odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 30-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, które rozpoczęła msza święta, odprawiona w kościele p. w. Ś.Ś. App. Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie w intencji żyjących i zmarłych członków TPS.
 


Msza św. koncelebrowana była  przez ks. Proboszcza Edwarda Ćmiela, ks. Dariusza Pacułę oraz ks. Przemysława Mardyłę.

Oficjalne otwarcie uroczystości, które  miało miejsce w Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim w Skawinie,  rozpoczęło się od powitania Gości, wśród których znaleźli się: Adam Najder - Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, Witold Grabiec  - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie, Urszula Stochel  - Wicestarosta Powiatu Krakowskiego, Adam Wójcik - Członek Zarządu Powiatu Krakowskiego, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu miasta i gminy Skawina, a także członkowie i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Skawiny. Uroczystego otwarcia Jubileuszu dokonali: Ewa Tarnopolska, Zastępca Prezesa TPS oraz Janusz Opydo.

Bezpośrednio po  powitaniu wszystkich zgromadzonych Gości głos zabrała Anna Kudela, która w swoim wystąpieniu zaprezentowała działalność TPS-u i przedstawiła krótko jego historię od momentu powstania Towarzystwa w roku 1981 do dnia dzisiejszego.

Szczególnym momentem spotkania było przyznanie jedenastu członkom  Towarzystwa tytułu „Zasłużony Członek Towarzystwa Przyjaciół Skawiny”. Zaszczytem tym uhonorowano: Annę Kudelę, Zdzisława Liskiewicza, Eugeniusza Krzemienia, dr Kazimierę Skałubę, Zofię Płonkę, Jadwigę Raczyńską, dr Jerzego Studenckiego, Tadeusza Parę, Stanisława Cinala, Stanisławę Tosler oraz Antoninę Pajączkowską - za wieloletnią, wspaniałą działalność na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, a także na rzecz naszego miasta i regionu oraz za kultywowanie i rozpowszechnianie tradycji naszej małej ojczyzny.

W dalszej części spotkania głos zabrał Adam Najder - Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, który w swoim przemówieniu złożył członkom  TPS gratulacje oraz serdeczne życzenia pomyślności i tego, aby realizacja kolejnych zamierzonych przedsięwzięć owocowała satysfakcją i motywowała do dalszego działania. Następnie na ręce Ewy Tarnopolskiej dla wszystkich członków Towarzystwa Przyjaciół Skawiny gratulacje złożyli: Urszula Stochel wraz z Adamem Wójcikiem, a także Witold Grabiec, Hanna Szczerbak oraz zaproszeni Regionaliści. Uroczystość uświetnił piękny koncert Chóru Żeńskiego „Cantica” z Woli Radziszowskie pod dyrekcją Bogusława Ciapy.

Na zakończenie części oficjalnej wszyscy na stojąco zaśpiewali „Sto lat” przy akompaniamencie zespołu Lecha Greli oraz wznieśli symboliczny toast za pomyślność Towarzystwa Przyjaciół Skawiny.

Źródło: PM

« Powrót

Galeria

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.