Logo promocyjne Skawiny wybrane!

Logo promocyjne Skawiny wybrane!

01-09-2011

30 listopada, komisja konkursowa dokonała ostatecznego wyboru logo promocyjnego Skawiny. Spośród 12 wyróżnionych w poprzednim etapie prac, najwyższą liczbę głosów otrzymał projekt autorstwa Elżbiety Szurpickiej z Krakowa. Serdecznie gratulujemy!


Wcześniej członkowie komisji konkursowej zapoznali się z opiniami mieszkańców Miasta i Gminy Skawina oraz Radnych Rady Miejskiej w Skawinie. Choć formalnie nie miały one charakteru wiążącego, stanowiły ważną wskazówkę dla członków komisji:

  • Pawła Kolasy - Z-cy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
  • Norberta Rzepisko - Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie
  • prof. Adama Wsiołkowskiego - Rektora ASP w Krakowie
  • prof. Władysława Pluty - wykładowcy ASP w Krakowie
  • prof. Stefana Dousy - wykładowcy Politechniki Krakowskiej.

W toku prac, komisja konkursowa zasugerowała Organizatorowi Konkursu, by rozważył możliwość zwrócenia się do Autorki zwycięskiego projektu o dokonanie drobnych modyfikacji liternictwa oraz wersji monochromatycznej znaku. Poniżej prezentujemy ostateczną wersję, uwzględniającą zmianę czcionki.
 

Poniżej publikujemy zwycięski projekt:

Gmina przystąpi niebawem do prac wdrożeniowych wyłonionego logotypu.

Serdecznie gratulujemy Autorce zwycięskiego projektu!

 

artykuł archiwalny:

Zapraszamy do udziału w konkursie na logo Skawiny!

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na  opracowanie jednolitego znaku graficznego  promującego Skawinę. Zwycięskie logo stanie się wizualną wizytówką miasta, zaś  laureat konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 3 000,00 złotych brutto.


Skawina to miasto z wielowiekową, sięgającą okresu średniowiecza historią. Od czasu nadania praw miejskich w 1364 roku jej herb ewoluował wielokrotnie, zawsze jednak stanowił niepowtarzalny znak, który pojawiał się na oficjalnych dokumentach w różnych ważnych momentach życia miasta. W dobie szybkiego rozwoju multimediów i reklamy miasto potrzebuje dobrze zaprojektowanego  znaku graficznego, który ułatwi dotarcie do szerokiego kręgu potencjalnych odbiorców, a poprzez swoją kolorystykę, kształt i zawarte przesłanie powie o tym, co ważne i niepowtarzalne, z czego jesteśmy dumni i co chcemy rozwijać. Dobre logo umieszczone na materiałach promocyjnych zainteresuje, zwróci uwagę i zapadnie w pamięć.


Zwycięskie logo będzie wykorzystane do identyfikacji wizualnej Skawiny podczas krajowych i międzynarodowych targów turystycznych, na papierze firmowym, wizytówkach, drukach wydawniczych, prezentacjach multimedialnych, materiałach promocyjnych, plakatach, banerach, billboardach, szyldach, w prezentacjach cyfrowych i filmowych, materiałach elektronicznych, grafice internetowej i innych nośnikach wykorzystywanych w promocji Gminy.

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do artystów plastyków, studentów wyższych szkół artystycznych, oraz innych zainteresowanych osób. Prace mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie lub zespołowo.
 

Nagroda: 3 000,00 zł brutto


Termin dostarczenia prac:
do dnia  31 października  2011 r. (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu  pracy konkursowej  do siedziby  Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie).
Ogłoszenie wyników:  1 grudnia 2011 r.


Szczegółowe informacje zamieszczone zostały w poniższych załącznikach.

Dodatkowych informacji udzielają ponadto pracownicy Zespołu ds. promocji, sportu i współpracy

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Źródło: PSW

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.