Informacje o sesjach

22-09-2011

XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej

 

28 września 2011 r. o godz. 9.00 w sali Pałacyku "Sokół" w Skawinie, ul. Mickiewicza 7, odbędzie się XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.

więcej »

25-08-2011

X zwyczajna sesja Rady Miejskiej

31 sierpnia 2011 r. o godz.9.00 w sali Pałacyku "Sokół" w Skawinie odbędzie się X zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.

więcej »

29-06-2011

IX zwyczajna sesja Rady Miejskiej

6 lipca 2011 r. o godz.9.00 w sali Domu Ludowego w Woli Radziszowskiej odbędzie się IX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.

więcej »

08-06-2011

VIII zwyczajna sesja

15 czerwca 2011 r.  o godz.9.00 w   sali Pałacyku "Sokół" w Skawinie, ul. Mickiewicza 7, odbędzie się VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.

więcej »

18-05-2011

VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

25 maja 2011 r. o godz.9.00 w sali pałacyku "Sokół" w Skawinie, ul. Mickiewicza 7, odbędzie się VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.

 

Porządek obrad VII zwyczajnej sesji
Rady Miejskiej w Skawinie
w dniu 25 maja 2011 roku.
1.          Otwarcie sesji
2.          Przyjęcie porządku obrad i protokołu z VI zwyczajnej sesji oraz VI nadzwyczajnej sesji.
3.          Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji.
4.          Informacja o działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji   Sp. z o.o. za 2010 rok.
5.          Informacja o działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej   Sp. z o.o. za 2010 rok.
6.          Informacja o działalności Miejskiego Zakładu Usługowego Sp. z o.o. za 2010 rok.
7.          Informacja o udzielonych świadczeniach z zakresu pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym oraz dodatkach mieszkaniowych za 2010 rok.- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie.
8.          Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Sportu w Skawinie – jedno   czytanie.
9.          Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pogotowia Ratunkowego w Skawinie  –  jedno czytanie.
10.  Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie – jedno czytanie.
11.  Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Skawinie – jedno czytanie.
12.  Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skawina za 2010 rok - jedno czytanie.
13.  Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skawina za 2010 rok -  jedno czytanie.
14.  Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Skawina do spółki wodnej pod nazwą Skawińska Spółka Wodna - jedno czytanie.
15.  Uchwała w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Skawina – jedno czytanie.
16.  Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina  o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami.
17.  Wolne wnioski i zapytania.
18.  Zamknięcie sesji.

więcej »

07-04-2011

V nadzwyczajna sesja

6 kwietnia 2011 r. o godz.16.00 w sali Pałacyku "Sokół" w Skawinie, ul.Mickiewicza 7 odbędzie się V nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.

więcej »

17-03-2011

V zwyczajna sesja Rady Miejskiej

23 marca 2011 r. o godz.9.00 w sali Pałacyku "Sokół" w Skawinie, ul. Mickiewicza 7 odbedzie się V zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.

więcej »

16-02-2011

IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej

 

23 lutego 2011 r. o godz.9.00 w sali Pałacyku "Sokół" w Skawinie, ul. Mickiewicza 7 odbędzie się IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.

więcej »

03-02-2011

IV nadzwyczajna sesja

3 lutego 2011 r. o godz.16.00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 1, I p. odbedzie się IV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.

więcej »

14-01-2011

III nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

14 stycznia 2011 r. o godz.16.00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, I p. odbędzie się III nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] [3] ... [11] [12] 13 [14] [15]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.