Protokoły sesji (wideo)

11-01-2019

II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 9.01.2019 r.

II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 9.01.2019 r.

We środę, 9 stycznia 2019 r., w sali obrad skawińskiego Ratusza, odbyła się II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Skawina na 2019 r. (drugie czytanie) oraz uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej (drugie czytanie).

więcej »

02-01-2019

III zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 28.12.2018 r.

III zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 28.12.2018 r.

W piątek, 28 grudnia 2018 r., w sali OK-R Gubałówka w Skawinie, odbyła się III zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

więcej »

17-12-2018

I nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 13.12.2018 r.

I nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 13.12.2018 r.

W poniedziałek, 13 grudnia 2018 r., w sali obrad skawińskiego Ratusza, odbyła się I nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Skawina na 2019 r. (pierwsze czytanie) oraz uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej (pierwsze czytanie).

więcej »

07-12-2018

II zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 5.12.2018 r.

II zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 5.12.2018 r.

W poniedziałek, 5 grudnia 2018 r., w sali obrad skawińskiego Ratusza, odbyła się II zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Skawinie oraz uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie. 

więcej »

22-11-2018

I zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 19.11.2018 r.

I zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 19.11.2018 r.

W poniedziałek, 19 listopada 2018 r., w sali obrad skawińskiego Ratusza, odbyła się I zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie, zwołana postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 6 listopada 2018 r. Szczegółowe informacje publikujemy poniżej.

   

więcej »

16-11-2018

Uroczysta XLIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 14.11.2018 r.

Uroczysta XLIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 14.11.2018 r.

We środę, 14 listopada, w Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim w Skawinie, odbyła się uroczysta XLIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie zwołana dla wręczenia aktu nadania pośmiertnie Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Skawina Andrzejowi Tutajewskiemu. 

więcej »

16-11-2018

XI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 14.11.2018 r.

XI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 14.11.2018 r.

We środę, 14 listopada, w Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim w Skawinie, odbyła się XI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazła się m.in. uchwała w sprawie zalecenia podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia zmiany w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Skawina.

więcej »

29-10-2018

XLVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 24.10.2018 r.

XLVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 24.10.2018 r.

W środę, 24 października 2018 r., w sali Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim w Skawinie, odbyła się XLVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała w sprawie aktualności Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (jedno czytanie) oraz uchwała w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Skawina ś.p. Andrzejowi Tutajewskiemu (jedno czytanie). 

więcej »

28-09-2018

XLVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 26.09.2018 r.

XLVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 26.09.2018 r.

W środę, 26 września 2018 r., w sali Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim w Skawinie, odbyła się XLVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała w sprawie nadania nazw ulic na terenie sołectwa Borek Szlachecki (pierwsze czytanie) oraz uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Skawina do Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów.

więcej »

31-08-2018

XLVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 29.08.2018 r.

XLVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 29.08.2018 r.

W środę, 29 sierpnia 2018 r., w sali Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim w Skawinie, odbyła się XLVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.:  uchwała w sprawie projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” oraz uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina.

więcej »

« poprzednia strona   [1] 2 [3] [4] ... [6] [7] [8]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.