Protokoły sesji (wideo)

05-07-2018

XLV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 4.07.2018 r.

XLV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 4.07.2018 r.

W środę, 4 lipca 2018 r., w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie, odbyła się XLV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skawina oraz  uchwała w sprawie Lokalnego Programu Pomocy Społecznej w zakresie pomocy rzeczowej polegającej na termomodernizacji budynków jednorodzinnych (drugie czytanie).

więcej »

25-06-2018

XLIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 20.06.2018 r.

XLIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 20.06.2018 r.

W środę, 20 czerwca, w remizie OSP w Krzęcinie, ul. Słoneczna 11, odbyła się XLIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.:  uchwała w sprawie Lokalnego Programu Pomocy Społecznej w zakresie pomocy rzeczowej polegającej na termomodernizacji budynków jednorodzinnych oraz uchwała w sprawie określenia wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć, (...)

więcej »

11-06-2018

XLIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 8.06.2018 r.

XLIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 8.06.2018 r.

W piątek, 8 czerwca, w Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim w Skawinie, odbyła się uroczysta XLIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie zwołana dla wręczenia aktu nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Skawina prof. Henrykowi Siewierskiemu. 

 
 

więcej »

24-05-2018

XLII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 23.05.2018 r.

XLII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 23.05.2018 r.

We środę, 23 maja, w Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim w Skawinie, odbyła się XLII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skawina za 2017 r. oraz uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Skawina zadania publicznego z zakresu właściwości administracji rządowej - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Krakowie.

więcej »

30-04-2018

XLI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 25.04.2018 r.

XLI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 25.04.2018 r.

We środę, 25 kwietnia, w OK-R „Gubałówka” w Skawinie, odbyła się XLI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała w sprawie podziału Gminy Skawina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (drugie czytanie) oraz uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skawina na lata 2018-2022 (drugie czytanie). 

więcej »

03-04-2018

XL zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 28.03.2018 r.

XL zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 28.03.2018 r.

We środę, 28 marca, w OK-R „Gubałówka” w Skawinie, odbyła się XL zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Skawina zadania własnego Województwa Małopolskiego pn. „Organizacja Dożynek Województwa Małopolskiego 2018” oraz uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skawina w 2018 r. 

więcej »

01-03-2018

XXXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 28.02.2018 r.

XXXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 28.02.2018 r.

We środę, 28 lutego, w Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim w Skawinie, odbyła się XXXVIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: w sprawie nadania nazw ulic na terenie sołectwa Jaśkowice (pierwsze czytanie), w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Skawina oraz w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skawina. 

więcej »

05-02-2018

XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 31.01.2018 r.

XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 31.01.2018 r.

We środę, 31 stycznia, w Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim w Skawinie, odbyła się XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Skawina do realizacji projektu partnerskiego pn. „Czysta Energia Blisko Krakowa” oraz uchwała w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Skawina prof. Henrykowi Siewierskiemu.

więcej »

02-01-2018

X nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 28.12.2017

X nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 28.12.2017

We środę, 20 grudnia, w Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim w Skawinie, odbyła się X nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazła się m.in. uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Miasta i Gminy Skawina, trybu kontroli prawidłowości pobrania (...)

więcej »

22-12-2017

XXXVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 20.12.2017 r.

XXXVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 20.12.2017 r.

We środę, 20 grudnia, w Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim w Skawinie, odbyła się XXXVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała budżetowa Miasta i Gminy Skawina na rok 2018 (drugie czytanie) oraz uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.