Protokoły sesji (wideo)

30-11-2017

XXXVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 29.11.2017 r.

XXXVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 29.11.2017 r.

We środę, 29 listopada, w Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim w Skawinie, odbyła się XXXVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała budżetowa Miasta i Gminy Skawina na rok 2018 (pierwsze czytanie), uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. CE1100 Low Carb - autobus elektryczny w Skawinie.

więcej »

30-10-2017

XXXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 25.10.2017 r.

XXXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 25.10.2017 r.

We środę, 25 października, w Domu Ludowym „Hallerówka” (świetlica wiejska) w Jurczycach, odbyła się XXXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały: w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skawina oraz w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skawina.

więcej »

27-09-2017

XXXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 27.09.2017 r.

XXXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 27.09.2017 r.

We środę, 27 września, w Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim, odbyła się XXXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały: w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Skawina oraz w sprawie woli utworzenia i przystąpienia do Spółdzielni Socjalnej w ramach wsparcia finansowego projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – KOM”. 

więcej »

06-09-2017

XXXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 30.08.2017 r.

XXXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 30.08.2017 r.

30 sierpnia, w Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim, odbyła się XXXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazła się m.in. uchwała: w sprawie zatwierdzenia przedłożonego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2019 będących w posiadaniu przedsiębiorstwa.

więcej »

14-07-2017

XXXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 12.07.2017 r.

XXXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 12.07.2017 r.

12 lipca, w Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim, odbyła się XXXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazła się m.in. uchwała: w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadań w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z niezbędnymi elementami uzupełniającymi dla Gminy Skawina na lata 2015-2020, polegających wymianie niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na niskoemisyjne i proekologiczne.

więcej »

23-06-2017

XXXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 21.06.2017 r.

XXXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 21.06.2017 r.

We środę, 21 czerwca, w sali konferencyjnej OK-R „Gubałówka”, odbyła się XXXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazła się m.in. uchwała: w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działań dla Burmistrza Miasta i Gminy Skawina dotyczących wdrożenia procedur podejmowanych przy przekroczeniu dopuszczalnego stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu na terenie Gminy Skawina oraz zintensyfikowania walki ze smogiem i rozszerzenia działań informacyjno-edukacyjnych w tym zakresie.

więcej »

07-06-2017

XXX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 31.05.2017 r.

XXX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 31.05.2017 r.

We środę, 31 maja, w Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim, odbyła się XXX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały: w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pogotowia Ratunkowego im. Siegfrieda Greinera w Skawinie (jedno czytanie) oraz w sprawie przyjęcia informacji i wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do wdrożenia na terenie Gminy Skawina programu „Mieszkanie +” (jedno czytanie).

więcej »

12-05-2017

IX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 10.05.2017 r.

IX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 10.05.2017 r.

We środę, 10 maja, w sali obrad im. mec. Macieja Sikluckiego w skawińskim ratuszu odbyła się IX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazła się: uchwała w sprawie przyjęcia „Programu walki ze smogiem (PWS) w Gminie Skawina” przygotowanego przez Skawiński Alarm Smogowy (pierwsze czytanie).
 

więcej »

28-04-2017

XXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 26.04.2017 r.

XXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 26.04.2017 r.

We środę, 26 kwietnia, w Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim, odbyła się XXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały: w sprawie zmiany uchwały nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina” (pierwsze czytanie) oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy (...)”.

więcej »

04-04-2017

XXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 29.03.2017 r.

XXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 29.03.2017 r.

We środę, 29 marca, w Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim, odbyła się XXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały: w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem (...) 

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] [8]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.