Protokoły sesji (wideo)

25-06-2016

XX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 22.06.2016 r.

XX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 22.06.2016 r.

We środę, 22 czerwca, w OK-R Gubałówka w Skawinie, odbyła się XX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skawina za 2015 r., uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skawina na lata 2016-2022 oraz uchwała w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju sportu i rekreacji w Gminie Skawina na lata 2016–2020+” (drugie czytanie). 

więcej »

28-05-2016

XIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 25.05.2016 r.

 XIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 25.05.2016 r.

We środę, 25 maja, w Pałacyku Sokół w Parku Miejskim w Skawinie, odbyła się XIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skawina na lata 2016-2022” (pierwsze czytanie), uchwała w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju sportu i rekreacji w Gminie Skawina na lata 2016-2020+” (pierwsze czytanie) oraz uchwały w sprawie zatwierdzenia planów odnowy gminnych miejscowości.

więcej »

29-04-2016

XVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 27.04.2016 r.

XVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 27.04.2016 r.

We środę, 27 kwietnia, w Pałacyku Sokół w Parku Miejskim w Skawinie, odbyła się XVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie oraz uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pogotowia Ratunkowego im. Siegfrieda Greinera w Skawinie.  

więcej »

29-03-2016

XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 23.03.2016 r.

XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 23.03.2016 r.

We środę, 23 marca, w Ośrodku Kulturalno-Rekreacyjnym „Gubałówka”, odbyła się XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych - etap I - drugie czytanie oraz uchwała w sprawie wyrażenia woli wsparcia organizacji pozarządowych w drodze utworzenia funduszu pożyczkowego oraz funduszu wkładu własnego dla organizacji pozarządowych (...). 

więcej »

26-02-2016

XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 24.02.2016 r.

XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 24.02.2016 r.

We środę, 24 lutego, w Pałacyku Sokół w Parku Miejskim w Skawinie, odbyła się XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała w sprawie zatwierdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy Skawina (pierwsze czytanie) oraz uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIV/187/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli (...).

więcej »

30-01-2016

XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 27.01.2016 r.

XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 27.01.2016 r.

We środę, 27 stycznia, w Pałacyku Sokół w Parku Miejskim w Skawinie, odbyła się XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazła się m.in.: uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/437/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skawina. 

więcej »

03-01-2016

XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 30.12.2015 r.

XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 30.12.2015 r.

We środę, 30 grudnia, w Pałacyku Sokół w Parku Miejskim w Skawinie, odbyła się XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Skawina na rok 2016 (drugie czytanie) oraz Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Skawinie na 2016 rok. 
 

więcej »

07-12-2015

V nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 3.12.2015 r.

V nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 3.12.2015 r.

We czwartek, 3 grudnia, w sali obrad skawińskiego Ratusza, odbyła się V nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwały w sprawie: Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Skawina na rok 2016 (pierwsze czytanie) oraz Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej (pierwsze czytanie). 

więcej »

30-11-2015

XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 25.11.2015 r.

XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 25.11.2015 r.

We środę, 25 listopada, w Pałacyku Sokół w Parku Miejskim w Skawinie, odbyła się XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.” oraz przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Skawina”. 

więcej »

30-10-2015

XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 28.10.2015 r.

XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 28.10.2015 r.

W środę, 28 października, w Pałacyku Sokół w Parku Miejskim w Skawinie, odbyła się XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały: w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skawina oraz uchwała w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skawina. 

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.