Sekretarz Gminy - SK


Rynek 1, I piętro - pok. 18
e-mail:


ZAKRES  DZIAŁANIA

  1. Sekretarz zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu i w tym zakresie nadzoruje działalność wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu.
  2. Do zadań sekretarza należy w szczególności:
    1) nadzorowanie pracy podległych mu komórek organizacyjnych Urzędu;
    2) koordynowanie pracy wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie przygotowania materiałów na sesje Rady Miejskiej;
    3) prowadzenie innych spraw Gminy powierzonych mu na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym;
    4) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.