Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - PN


Rynek 3, I piętro - pok. 17

Wiesława Putaj, tel.: 12 277 01 59, e-mail: wputaj@um.skawina.net
 

ZAKRES  DZIAŁANIA

Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

  1. prowadzenie postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających w stosunku do osób, których dopuszczenie do pracy lub pełnienia służby na stanowiskach albo zlecenie prac wymaga dostępu do informacji niejawnej o klauzuli „poufne” na pisemne polecenie kierownika jednostki organizacyjnej;
  2. wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa lub decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa;
  3. szkolenie osób w zakresie ochrony informacji niejawnych;
  4. sprawowanie bezpośredniego nadzoru i kontroli nad obiegiem, oznaczaniem i rejestracją dokumentów niejawnych;
  5. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza bądź zleconych do realizacji przez Zastępców Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika.

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.