13°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter

 
 
 
 
 
 

Zespół ds. promocji, sportu i współpracy - PSW


ul. Rynek  3, pok. 2


Tomasz Stawowy
inspektor, tel.: 12 2770 112, e-mail: tstawowy@um.skawina.net

Magdalena Turkawska 
inspektor, tel.: 12 2770 180, e-mail: mturkawska@um.skawina.net

Sylwia Wrona
podinspektor, tel.: 12 2770 103, e-mail: s.strzalka@gminaskawina.pl


stażystka: Anna Szemraj 


ZAKRES  DZIAŁANIA
:

1. Polityka informacyjna:

 • utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami mediów
 • opracowywanie komunikatów prasowych oraz serwisów fotograficznych
 • monitoring mediów wraz z przygotowaniem stanowiska Urzędu
 • prowadzenie portalu Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie
 • opracowywanie newslettera Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie
 • redagowanie tekstów informacyjnych i promocyjnych
 • obsługa Burmistrza Miasta i Gminy Skawina oraz jego Zastępców w zakresie komunikacji
 • wdrażanie w strukturze portalu Urzędu Miasta i Gminy Skawina rozwiązań usprawniających komunikację elektroniczną z mieszkańcami

2. Promocja Gminy:

 • opracowywanie i realizacja postanowień Programu promocji Gminy
 • prowadzenie działań promocyjnych Gminy
 • kreowanie marki Gminy Skawina wraz z dedykowanym serwisem internetowym
 • przygotowanie multimedialnych materiałów oraz serii gadżetów promocyjnych
 • prowadzenie spraw związanych z wydarzeniami promocyjnymi
 • aktywna obecność i promocja Gminy w sieci Internet
 • prowadzenie okolicznościowej korespondencji z przedstawicielami sektora publicznego, prywatnego oraz non-profit

3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi:

 • opracowywanie Programów współpracy… zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • koordynowanie współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi
 • organizowanie współpracy o charakterze finansowym i pozafinansowym
 • doradztwo w zakresie regulacji prawnych dot. współpracy z sektorem pozarządowym
 • obsługa otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
 • nadzór nad działalnością w obszarach współfinansowanych przez Gminę Skawina
 • przygotowanie rocznych sprawozdań z realizacji Programu współpracy…

4. Sport:

 • nadzór nad realizacją postanowień Programu rozwoju sportu w Gminie Skawina…
 • inicjowanie i współorganizacja wydarzeń sportowych
 • promocja wydarzeń sportowych na terenie Gminy Skawina
 • współpraca ze stowarzyszeniami sportowymi oraz Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
 • utrzymywanie kontaktów z grupami sportowców reprezentującymi Gminę Skawina
 • przygotowywanie i obsługa spraw związanych ze stypendiami sportowymi
 • przygotowywanie i obsługa spraw związanych z przyznawaniem tytułu Przyjaciel Sportu

5. Partnerstwo miast:

 • utrzymywanie bieżącego kontaktu z miastami partnerskimi
 • prowadzenie okolicznościowej korespondencji
 • współpraca ze Skawińskim Stowarzyszeniem Partnerstwa Miast
 • współorganizacja i udział w spotkaniach przedstawicieli miast partnerskich
 • współorganizacja i udział w delegacjach zagranicznych
 • współpraca w przygotowaniu materiałów informacyjnych dotyczących miast partnerskich

6. Działalność wydawnicza:

 • przygotowywanie materiałów do publikacji
 • opracowywanie projektów szat graficznych dla publikacji
 • opracowywanie informacji pod względem redakcyjnym
 • przygotowywanie „Biuletynu Informacyjnego”
 • prowadzenie dokumentacji wydawnictw
 • kolportaż publikacji w obszarach stanowiących promocję Gminy Skawina

7. Promocja przedsiębiorczości:

 • utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami sektora prywatnego
 • tworzenie dedykowanych komunikatów prasowych
 • prowadzenie dedykowanej części portalu internetowego
 • opracowywanie koncepcji i wdrażanie projektów mających na celu promocję przedsiębiorczości
 • przygotowywanie cykli materiałów i wydawnictw promujących postawy przedsiębiorczości
 • koordynowanie współpracy Gminy Skawina z przedsiębiorcami
 • prowadzenie i obsługa spraw dotyczących zadań gminy w obszarze przedsiębiorczości
 • organizowanie współpracy o charakterze pozafinansowym

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.