23°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter

 
 
 
 
 
 

Telefony

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Rynek 1, 32-050 Skawina

e-mail: urzad@um.skawina.net
www.gminaskawina.pl

 

Znaleziono wyników: 0.

 • Centrala: 12 277 01 00
 • Sekretariat Burmistrza
 • Sekretarz Gminy
 • BOM Biuro Obsługi Mieszkańców – Rynek 14, e-mail:  urzad@um.skawina.net
  • Kierownik:  Bogumiła Misterek, pok. 1, tel.: 12 2770 102, Faks 12 2770 110 
   e-mail: misterek@um.skawina.net
  • centrala:  Teresa Kowalska, pok. 1, tel.: 12 2770 100
  • dziennik podawczy:
   Halina Kusina-Wcisło, pok. 1,  tel.: 12 2770 101
   Katarzyna Kmiecik, pok. 1, tel.: 12 2770 101
  • działalność gospodarcza:  Anna Droździewicz-Pala,  pok. 3,  tel.: 12 2770 169
   Monika Krużel, pok. 3, tel.: 12 2770 169
   e-mail: dzialalnosc@um.skawina.net
 • OR Wydział Organizacyjny  – Rynek 1
  • Kierownik: Teresa Klęk, pok. 8,  tel.: 12 2770 129
  • Wiktoria Sitek, pok. 8,  tel.: 12 2770 119
  • Justyna Faber, pok. 8, tel.: 12 2770 109
  • Marcin Pacułt, ul. Rynek 3, I piętro, pok. 17, tel.: 12 2770 158
  • Marek Krupa – konserwator,  tel.: 12 2770 126
  • Zdzisław Żak – kierowca 
  • Informatycy – Rynek 2,  tel.: 12 2770 192,  e-mail: informatyka@um.skawina.net
 • KP Zespół Kadrowo-Płacowy – Rynek 1
 • BOP Biuro Obsługi Prawnej – Rynek 1
  • Anna Łabuda, pok. 5,  tel.: 12 2770 125
  • Krystyna Kollbek-Myszka, pok. 5, tel. 12 2770 125
 • FN Wydział Finansowy – Rynek 1
  • Skarbnik Gminy – Kierownik Wydziału:  Teresa Wątor, pok. 3, 
   tel.: 12 2770 121, e-mail: skarbnik@um.skawina.net
  • Z-ca Kierownika Wydziału: Anna Maślanka pok. 16,  tel.: 12 2770 131,
   e-mail: podatki@um.skawina.net
  • Monika Fiołka, pok. 4,  tel.: 12 2770 122
  • Elżbieta Klaja, pok. 4,  tel.: 12 2770 123,  e-mail: fn@um.skawina.net
  • Iwona Monica, pok. 6, tel.: 12 2770 124
  • Marzena Zaporowska-Oleksiak, pok. 2,  tel.: 12 2770 114
  • Iwona Korusiewicz,  pok. 6,  tel.: 12 277 01 24
  • Piotr Wróbel,  pok. 2,  tel.: 12 277 01 20
  • Krzysztof Papla, pok. 16,  tel.: 12 2770 116
   e-mail: kpapla@um.skawina.net
  • Alicja Stasiaczek, pok. 16,  tel.: 12 2770 131
  • Maria Ślusarczyk, pok. 16, tel.: 12 2770 116
  • Urszula Pułka, pok. 15,  tel.: 12 2770 133
  • Ewa Kłyś, pok. 15,  tel.: 12 2770 133
 • ROŚ Wydział Rolnictwa i Ochrony  Środowiska – Rynek 3
  • Kierownik Wydziału:  Joanna Szczygłowska, pok. 3, tel.: 12 2770 152
   e-mail: rolnictwo@um.skawina.net
  • Z-ca Kierownika Wydziału:  Barbara Ptak, pok. 4,  tel.: 12 2770 153,
   e-mail: ros@um.skawina.net
  • Andrzej Michalczyk, pok. 1,  tel.: 12 2770 172
  • Wojciech Mackiewicz, pok. 1, tel.: 12 2770 105
  • Ewa Wojtyłko, pok. 1, tel.: 12 2770 105
  • Jolanta Miłek, pok. 1, tel.: 12 2770 150
  • Agnieszka Modzelewska-Ormaniec, pok. 4, tel.: 012 2770 106
  • Małgorzata Lamot-Migo, pok. 2, tel.: 12 2770 139

   ul. Rynek 1, pok. 2
  • Agnieszka Chmielarczyk, pok. 2, tel.: 12 2770 108
  • Katarzyna Lelek, pok. 2, tel.: 12 2770 107
  • Patrycja Wątroba, pok. 2, tel.: 12 2770 107
 • MG Wydział Mienia i Geodezji – Rynek 3
  • Kierownik Wydziału:  Grzegorz Stachura, pok. 6,  tel.: 12 2770 154
   e-mail: geodezja@um.skawina.net
  • Mateusz Jaskierny, pok. 6, tel.: 12 2770 156
  • Teresa Leśniak, pok. 5, tel.: 12 2770 155
  • Teresa Kudzia, pok. 5,  tel.: 12 2770 155
  • Justyna Przeniosło, pok. 7, tel.: 12 2770 157
  • Ludmiła Żytkiewicz, pok. 7,  tel.: 12 2770 157
 • GP Wydział Gospodarki Przestrzennej  – Rynek 3
  • Kierownik Wydziału:  Tomasz Bugajski, pok. 15,  tel.: 12 2770 165
   e-mail: gp@um.skawina.net
  • Genowefa Morek, pok. 15,  tel.: 12 2770 164
  • Ewa Wyroba, pok. 14,  tel.: 12 2770 174
  • Helena Kubas, pok. 14, tel.: 12 2770 174
  • Anna Kłos, pok. 14,  tel.: 12 2770 174
 • SO Wydział Spraw Obywatelskich  – Rynek 3
  • Kierownik Wydziału:  Grażyna Zebranowicz-Chmielek, pok. 13, 
   tel.: 12 2770 166, faks 12 2770 162,
   e-mail: wydzialso@um.skawina.net
  • Ewelina Klimczyk, pok. 11,  tel.: 12 2770 161
  • Joanna Cyboran, pok. 12, tel.: 12 2770 162
  • Ewa Zając, pok. 12, tel.: 12 2770 162
 • USC Urząd Stanu Cywilnego – Rynek 3
  • Kierownik:  Agnieszka Pazdan, pok. 9, tel.: 12 2770 170
   e-mail: usc@um.skawina.net
  • Danuta Michalik, pok. 9,  tel.: 12 2770 170
 • BZK Zespół ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania  Kryzysowego – Rynek 3
  • Kierownik Zespołu:  Wiesława Putaj, pok. 17, tel.: 12 2770 159
   e-mail: oc@um.skawina.net
  • Małgorzata Paciorek, pok. 17,  tel.: 12 2770 158
 • EZiK Wydział Edukacji, Zdrowia  i Kultury – Rynek 3
  • Kierownik Wydziału: Marek Marzec, pok. 21,  tel.: 12 2770 143, faks 12 276 38 22,
   e-mail: ezik@um.skawina.net
  • Główny Księgowy Szkół:  Marzena Bulanda, pok. 19,  tel: 12 2770 141
  • Krystyna Czopek, pok. 23,  tel.: 12 2770 144
  • Maria Baran, pok. 23,  tel.: 12 2770 144
  • Halina Józefczyk, pok. 23,  tel.: 12 2770 137
  • Alicja Płonka, pok. 22,  Tel.: 12 2770 145
  • Maria Prochownik, pok. 22,  tel.: 12 2770 115
  • Anna Kapusta, pok. 27,  tel.: 12 2770 149
  • Jadwiga Janik, pok. 27,  tel: 12 2770 149
  • Anna Wilkołek, pok. 24,  tel.: 12 2770 147
  • Bożena Herok, pok. 24,  tel.: 12 2770 147,  e-mail: bherok@um.skawina.net
  • Jadwiga Puchała, pok. 18,  tel.: 12 2770 140
  • Katarzyna Wilkosz, pok. 18,  tel.: 12 2770 140
  • Monika Piątek, pok. 20,  tel.: 12 2770 142
  • Iwona Kościelna, pok. 20,  tel.: 12 2770 142
 • IGK Wydział Inwestycji i Gospodarki  Komunalnej – Rynek 14
  • e-mail:  wydzialigk@um.skawina.net
  • Kierownik Wydziału:  Dorota Książek, pok. 9,  tel.: 12 2770 173, Faks 12 276 47 79
   e-mail: ksiazek@um.skawina.net
  • Dominik Niechaj, pok. 5, tel.: 12 2770 181
  • Andrzej Szymczak, pok. 5, tel.: 12 2770 181
  • Katarzyna Żelazowska, pok 5, tel.: 12 2770 181
  • Władysława Pierzchała, pok. 6, tel.: 12 2770 172
  • Rafał Kubas, pok. 6, tel.: 12 2770 186
  • Leszek Trzcionkowski, pok. 6, tel.: 12 2770 177
  • Małgorzata Kaptur, pok. 6, tel.: 12 2770 186
  • Tomasz Zawadzki, pok. 4, tel.: 12 2770 183
  • Stanisław Pirzański, pok. 4, tel.: 12 2770 182
  • Barbara Sobaszek, pok. 8, tel.: 12 2770 151,  e-mail: zietarska@um.skawina.net
  • Krystyna Miszkinis-Bielawska, pok. 8, tel.: 12 2770 177
  • Andrzej Cichocki, pok. 6, tel.: 12 2770 187
 • ZP Zespół ds. Zamówień Publicznych – Rynek 3
  • e-mail: zampub@um.skawina.net
  • Kierownik Zespołu:  Elżbieta Mueck, pok. 8,  tel.: 12 2770 179, faks 12 2770 163
  • Bernarda Sukta, pok. 8,  tel.: 12 2770 179
 • BR Biuro Rady Miejskiej – Rynek 2
  • e-mail: rada@um.skawina.net
  • Przewodniczący Rady Miejskiej: Witold Grabiec
   pok. 4, tel.: 12 2770 198
   e-mail:  w.grabiec@gminaskawina.pl
   godziny przyjęcia stron:  pon. 15-17, czw. 8.00-10.00 
  • Ewa Styrkosz, pok. 3, tel.: 12 2770 195
  • Danuta Styrylska, pok. 3, tel.: 12 2770 196
 • PZ Zespół ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych - Rynek 12, PARTER
 • Audytor Wewnętrzny - Rynek 1
  • Aneta Gil
   tel.: 12 2770 175
 • PA Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi  i Zapobiegania Narkomanii
  Centrum Wspierania Rodziny ul. ks. Jerzego Popiełuszki 17, 32-050 Skawina
  www.cwr-skawina.pl
 • PSW Zespół ds. Promocji, Sportu i Współpracy  – ul. Rynek 3,  pok. 2          

 

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.