15°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter

 
 
 
 
 
 

Telefony

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
ul. Rynek 1, 32-050 Skawina

e-mail: urzad@um.skawina.net
tel.: + 48 12 177 01 00
www.gminaskawina.pl

 

 

 

(kliknij wybrany wydział, aby rozwinąć)

 

RATUSZ - ul. Rynek 1

 • B Burmistrz Miasta i Gminy Skawina: Paweł Kolasa
 • PZB I Zastępca Burmistrza: Norbert Rzepisko 
  • Sekretariat Burmistrza: Jolanta Szymańska
   tel.: 12 2770 130, 12 276 31 26,  faks: 12 276 33 39
   e-mail: sekretariat@um.skawina.net
 • DZB  II Zastępca Burmistrza: Tomasz Ożóg 
  • Sekretariat II Zastępcy Burmistrza: Teresa Gładyś,
   Rynek 12, II piętro  tel.:  12 2770 104,  e-mail:  t.gladys@gminaskawina.pl
 • SK Sekretarz Gminy
 • SF Skarbnik Gminy
 • OR Wydział Organizacyjny
  • Kierownik Wydziału: Teresa Klęk, pok. 8,  tel.: 12 2770 129
  • Wiktoria Sitek, pok. 8,  tel.: 12 2770 119
  • Justyna Faber, pok. 8, tel.: 12 2770 109
  • Jacek Marczyk, pok. 1, tel.: 12 2770 197
  • Marcin Pacułt, ul. Rynek 3, I piętro, pok. 17, tel.: 12 2770 158
  • Marek Krupa, tel.:  12 2770 126
  • Zdzisław Żak 
  • Dziennik podawczy: ul. Rynek 14, e-mail:  urzad@um.skawina.net  (kliknij, aby rozwinąć)
   • centrala:  Teresa Kowalska, pok. 1, tel.:  12 2770 000
   • Halina Kusina-Wcisło, pok. 1,  tel.:  12 2770 101 
   • Katarzyna Kmiecik, pok. 1, tel.:  12 2770 101
  • Informatycy: ul. Rynek 2,  tel.: 12 2770 192,  e-mail: informatyka@um.skawina.net  (kliknij, aby rozwinąć)
 • KP Biuro ds. Kadr i Płac
 • BOP Biuro Obsługi Prawnej
  • Anna Łabuda, pok. 5,  tel.: 12 2770 125
  • Krystyna Kollbek-Myszka, pok. 5, tel. 12 2770 125
 • AW  Audytor Wewnętrzny
  • Aneta Gil, pok. 9, tel.:  12 2770 175
 • ABI Administrator Bezpieczeństwa Informacji
  • Bartłomiej Droździk, pok. 9, tel.:  12 2770 175 
 • FN Wydział Finansowy
  • FN-FD Referat Podatków i Opłat -  I piętro
   • Anna Maślanka, pok. 16,  tel.: 12 2770 131,  e-mail: podatki@um.skawina.net
   • Krzysztof Papla, pok. 16,  tel.:  12 2770 116,  e-mail:  kpapla@um.skawina.net
   • Alicja Stasiaczek, pok. 16,  tel.:  12 2770 131
   • Maria Ślusarczyk, pok. 16,  tel.:  12 2770 116
   • Urszula Pułka, pok. 15,  tel.:  12 2770 133
   • Ewa Kłyś, pok. 15,  tel.:  12 2770 133
   • Piotr Wróbel,  pok. 2,  tel.:  12 2770 120
  • Gospodarka odpadami (kliknij, aby rozwinąć)
   • Agnieszka Chmielarczyk, pok. 2, tel.:  12 2770 107, e-mail:  odpadyros@um.skawina.net
   • Iwona Kowalik-Wacław, pok. 2, tel.: 12 2770 108
   • Katarzyna Lelek, pok. 2, tel.:  12 2770 108 /nieobecna/
   • Patrycja Nędza, pok. 2, tel.:  12 2770 108 /nieobecna/
  • FN-FB Referat Budżetu - parter
   • Elżbieta Klaja, Rynek 1, pok. 4,  tel.:  12 2770 123,  e-mail:  fn@um.skawina.net
   • Agata Biela, pok. 4, tel.:  12 2770 122
   • Monika Fiołka, pok. 4,  tel.:  12 2770 122
   • Iwona Monica, pok. 4, tel.:  12 2770 123
   • Iwona Korusiewicz,  pok. 6,  tel.:  12 2770 124
   • Ilona Dunal, pok. 6, tel.: 12 2770 124
   • Marzena Zaporowska-Oleksiak, pok. 2,  tel.:  12 2770 114 /nieobecna/
 • BRO Biuro ds. Rodziny


ul. Rynek 2


ul. Rynek 3 

 • ROŚ Wydział Ochrony  Środowiska
  • Kierownik Wydziału:  Barbara Ptak, pok. 4,  tel.: 12 2770 153,
   e-mail: ros@um.skawina.net
  • Jolanta Miłek, pok. 1, tel.: 12 2770 150
  • Agnieszka Modzelewska-Ormaniec, pok. 4, tel.: 012 2770 106
 • MG Wydział Mienia i Geodezji
  • Kierownik Wydziału:  Grzegorz Stachura, pok. 6,  tel.: 12 2770 154
   e-mail: geodezja@um.skawina.net
  • Z-ca Kierownika Wydziału: Mateusz Jaskierny, pok. 6, tel.: 12 2770 156
  • Teresa Leśniak, pok. 5, tel.: 12 2770 155
  • Teresa Kudzia, pok. 5,  tel.: 12 2770 155
  • Justyna Przeniosło, pok. 7, tel.: 12 2770 157
  • Ludmiła Żytkiewicz, pok. 7,  tel.: 12 2770 157
 • GP Wydział Gospodarki Przestrzennej
  • Kierownik Wydziału:  Tomasz Bugajski, pok. 15,  tel.: 12 2770 165
   e-mail: gp@um.skawina.net
  • Genowefa Morek, pok. 15,  tel.: 12 2770 164
  • Ewa Wyroba, pok. 14,  tel.: 12 2770 174
  • Helena Kubas, pok. 14, tel.: 12 2770 174
  • Anna Kłos, pok. 14,  tel.: 12 2770 174
 • SO Wydział Spraw Obywatelskich
  • Kierownik Wydziału:  Grażyna Zebranowicz-Chmielek, pok. 11, 
   tel.: 12 2770 166, faks:  12 2770 162,
   e-mail: wydzialso@um.skawina.net
  • Ewelina Klimczyk, pok. 13,  tel.: 12 2770 162
  • Joanna Cyboran, pok. 13, tel.: 12 2770 160
  • Ewa Zając, pok. 13, tel.: 12 2770 161
 • USC Urząd Stanu Cywilnego
  • Kierownik:  Agnieszka Pazdan, pok. 9, tel.: 12 2770 170
   e-mail: usc@um.skawina.net
  • Zastępca Kierownika: Danuta Michalik, pok. 9,  tel.: 12 2770 171
 • BZK Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania  Kryzysowego
  • Kierownik Biura:  Wiesława Putaj, pok. 17, tel.: 12 2770 159 
   e-mail: wputaj@um.skawina.net 
  • Małgorzata Paciorek, pok. 17,  tel.: 12 2770 158
   e-mail:  oc@um.skawina.net
  • Marcin Pacułt, pok. 17, tel.: 12 2770 158
 • PN  Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  • Wiesława Putaj, pok. 17, tel.:  12 2770 159
 • EZ Wydział Edukacji i Zdrowia
  • Kierownik Wydziału: Marek Marzec, pok. 21,  tel.: 12 2770 143, faks 12 276 38 22,
   e-mail: ezik@um.skawina.net
  • Główny Księgowy Szkół:  Marzena Bulanda, pok. 19,  tel: 12 2770 141
  • Krystyna Czopek, pok. 23,  tel.: 12 2770 144
  • Maria Baran, pok. 23,  tel.: 12 2770 144
  • Halina Józefczyk, pok. 23,  tel.: 12 2770 137
  • Alicja Płonka, pok. 22,  Tel.: 12 2770 145
  • Maria Prochownik, pok. 22,  tel.: 12 2770 115
  • Anna Kapusta, pok. 27,  tel.: 12 2770 149
  • Jadwiga Janik, pok. 27,  tel: 12 2770 149
  • Anna Wilkołek, pok. 24,  tel.: 12 2770 147
  • Bożena Herok, pok. 24,  tel.: 12 2770 147
  • Jadwiga Puchała, pok. 18,  tel.: 12 2770 140
  • Katarzyna Wilkosz, pok. 18,  tel.: 12 2770 140
  • Monika Piątek, pok. 20,  tel.: 12 2770 142
  • Iwona Kościelna, pok. 20,  tel.: 12 2770 142
  • Anna Gacek, pok. 20, tel.: 12 2770 142
 • ZP Biuro Zamówień Publicznych
  • e-mail: zampub@um.skawina.net
  • Kierownik Biura: Elżbieta Mueck, pok. 8,  tel.: 12 2770 179, faks:  12 2770 163
  • Bernarda Sukta, pok. 8,  tel.: 12 2770 179
 • PWSK Wydział Promocji, Współpracy, Sportu i Kultury                  


ul. Rynek 12


ul. Rynek 14

 • Dziennik podawczy
  • centrala:  Teresa Kowalska, pok. 1, tel.:  12 2770 100
  • e-mail:  urzad@um.skawina.net
  • Halina Kusina-Wcisło, pok. 1,  tel.:  12 2770 101 
  • Katarzyna Kmiecik, pok. 1, tel.:  12 2770 101
 • RS-CWP Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 
  • e-mail:  dzialalnosc@um.skawina.net
  • Anna Droździewicz-Pala,  pok. 3,  tel.:  12 2770 169 
  • Monika Krużel, pok. 3, tel.:  12 2770 169
 • IN  Wydział Inwestycji
  • e-mail:  wydzialigk@um.skawina.net
  • Kierownik Wydziału:  Dorota Książek, pok. 4,  tel.:  12 2770 173, faks: 12 276 47 79
   e-mail: ksiazek@um.skawina.net
  • Leszek Trzcionkowski, pok. 2, tel.:  12 2770 177
  • Tomasz Zawadzki, pok. 2, tel.:  12 2770 183
  • Stanisław Pirzański, pok. 2, tel.:  12 2770 182
  • Barbara Sobaszek, pok. 4, tel.:  12 2770 151,  e-mail:  zietarska@um.skawina.net
  • Krystyna Miszkinis-Bielawska, pok. 2, tel.:  12 2770 177
 • GK  Wydział Gospodarki Komunalnej
  • Kierownik Wydziału:  Joanna Szczygłowska, pok. 4, tel.:  12 2770 152
  • e-mail:  rolnictwo@um.skawina.net
  • Z-ca Kierownika Wydziału:  Wojciech Mackiewicz, pok. 4, tel.:  12 2770 105
  • Ewa Wojtyłko, pok. 8, tel.:  12 2770 105
  • Małgorzata Lamot-Migo, pok. 8, tel.:  12 2770 139
  • Katarzyna Żelazowska, pok. 5, tel.:  12 2770 181
  • Małgorzata Kaptur, pok. 6, tel. 12 2770 186
  • Władysława Pierzchała, pok. 6, tel.:  12 2770 172
  • Andrzej Michalczyk, pok. 1,  tel.:  12 2770 172
  • Dominik Niechaj, pok. 5, tel.:  12 2770 181
  • Andrzej Szymczak, pok. 5, tel.:  12 2770 181
  • Rafał Kubas, pok. 6, tel.:  12 2770 186
  • Bogumiła Misterek, pok. 8, tel.: 12 2770 139
  • Małgorzata Jędrzejczyk, pok. , tel.: 12 2770 105

 
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 17

 • PA  - Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi  i Zapobiegania Narkomanii 
  Małgorzata Kopeć, tel.:  12 276  01 27,  e-mail:  profilaktyka@um.skawina.net

 
ul. Ogrody 101/1a

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.