Zespół ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

 

W  marcu 2009 r. decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Skawina powołano nową jednostkę w strukturze Urzędu „Zespół ds. pozyskiwania środków zewnętrznych”. Do głównych obowiązków nowopowstałej komórki należy  koordynowanie  i przygotowywanie wniosków aplikacyjnych mających na celu pozyskanie środków na zadania realizowane  przez Gminę, koordynowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, pomoc innym jednostkom i instytucjom  z terenu gminy w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych (pomoc przy opracowaniu koncepcji projektu, uzupełnieniu wniosku aplikacyjnego i koniecznej dokumentacji, sprawozdaniu i rozliczeniu dotacji) oraz informowanie mieszkańców Gminy o możliwości pozyskania środków z konkretnych programów, funduszu, fundacji, instytucji czy organizacji ze szczególnym uwzględnieniem środków przeznaczonych dla organizacji pozarządowych.

Możliwości pozyskania środków zewnętrznych należy podzielić   ze względu na źródło ich pochodzenia   na środki europejskie (przyznawane albo bezpośrednio przez Agendy Komisji Europejskiej lub poprzez polskie instytucje rządowe i samorządowe), środki krajowe (którymi dysponują poszczególne ministerstwa, samorządy wojewódzkie oraz prywatne fundacje) oraz środki  zagraniczne (pochodzące od innych niż Unia Europejska grantodawców np. publiczne i prywatne fundacje).  Same zaś projekty można uszeregować w dwie główne kategorie projekty inwestycyjne (zwane potocznie projektami "twardymi") i projekty „miękkie”,  nieinwestycyjnie, mające na celu aktywizację różnych grup społecznych, zazwyczaj w sektorze kultury, turystyki i sportu, pomocy społecznej i edukacji.

Na kolejnych podstronach prezentujemy projekty,  które otrzymały dofinansowanie i których realizacja już się rozpoczęła lub wkrótce się rozpocznie (zakładka "Projekty").

Na podstronie "Złożone projekty" na bieżąco będziemy zamieszczać informacje o składanych przez Gminę (lub inne jednostki) wnioskach o dofinansowanie zadań ze źródeł zewnętrznych.

W części   "Planowane nabory" będziemy powiadamiać o trwających i planowanych do ogłoszenia konkursach. Obszarem naszego zainteresowania są wszelkie konkursy (ze środków europejskich, krajowych, publicznych i prywatnych) dotyczące zarówno działań inwestycyjnych (projekty "twarde") i działań społecznych ("miękkie").

Zakładka „Dla NGO” powstała z myślą o działających na terenie naszej gminy stowarzyszeniach, klubach sportowych, ochotniczych strażach pożarnych i innych organizacjach pozarządowych, określanych często skrótem NGO, stąd nazwa podstrony. Tutaj znajdą Państwo informacje o tym jak opracować projekt, jak go prowadzić i rozliczyć, gdzie szukać wsparcia i szereg innych które mogą okazać się przydatne przy prowadzeniu NGO.

"Plany Odnowy Miejscowości" to podstrona na której prezentujemy przyjęte przez Zebrania Wiejskie i potwierdzone uchwała Rady Miejskiej Plany Odnowy Miejscowości w Gminie Skawina.

W części "Dla przedsiębiorców" zamieszczamy podstawowe informacje, gdzie można się zwrócić z prośbą o pomoc przy ubieganiu się o dotacje na rozwój firmy.

Klikając w baner "Pozyskane środki" otrzymają Państwo pełną informację o otrzymanych dotąd przez naszą Gminę różnych środkach zewnętrznych.
 

Zespół ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

Tomasz Ożóg, e-mail: tomozog@um.skawina.net, tel. 012-277-01-84
Mateusz Mlost, e-mail: mmlost@um.skawina.net, tel.012-277-01-84

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.