Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej - październik 2017 r.

 

 

1. Komisja Rewizyjna – 12 października 2017 r. godz. 18.30, Rynek 2, pok. 2

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 28.09.2017 r.
 2. Kontrola działalności Kierownika MGOPS w Skawinie w związku z rozpatrywaniem skargi Pani ******* z dnia 01.08.2017 r. (data wpływu do Biura Rady 31.08.2017 r.)
 3. Sprawy bieżące.

20 października 2017 r. godz. 18.00, Rynek 2, pok. 2

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 12.10.2017 r.
 2. Kontrola realizacji wybranych inwestycji gminnych z uwzględnieniem projektów Budżetu Obywatelskiego.
 3. Sprawy bieżące.

 

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej oraz Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji - 12 października 2017 r. godz. 16:00, Rynek 1, sala obrad w Ratuszu

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad,
 2. Omówienie sprawozdania CKiS Skawina przy współudziale przedstawiciela CKiS – Pani Karoliny Kozaneckiej,
 3. Opinia w sprawie zmiany wysokości podatków.

 

2. Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji - 12 października 2017 r. godz. 17:30, Rynek 1, sala obrad w Ratuszu

Tematyka posiedzenia:

Upamiętnienie, zachowanie i promocja dziedzictwa Rodziny Hallerów w Gminie Skawina – podsumowanie warsztatów oraz opracowanie uchwały intencyjnej.

 

23 października 2017 r. godz. 18:30, Rynek 2, pok. 2

Tematyka posiedzenia:

 1. Opiniowanie projektów uchwał.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

 

3. Komisja Spraw Obywatelskich - 17 października 2017 r. godz. 17:00, Rynek 2, pok. 2

Tematyka posiedzenia:

 1. Ocena działalności Gminy Skawina w zakresie polityki społecznej - Spotkanie z kierownikiem MGOPS oraz Pełnomocnikiem Burmistrza d/s przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii,
 2. Sprawy bieżące.

 

4. Komisja Edukacji - 19 października 2017 r. godz. 17:30, Rynek 2, pok. 2

Tematyka posiedzenia:

 1. Omówienie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych niepublicznych na terenie Gminy Skawina.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

5. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej- 20 października 2017 r. godz. 17:00, Rynek 2, pok. 2

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji,
 2. Opiniowanie projektów uchwał,
 3. Sprawy bieżące,
 4. Zakończenie posiedzenia.

 

6. Komisja Budżetowa - 23 października 2017 r. godz. 17:30, Rynek 2, pok. 2

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad,
 2. Omówienie uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej,
 3. Omówienie i opiniowanie zmian podatku dla przedsiębiorców,
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji,
 5. Wolne wnioski.

 

7. Komisja Infrastruktury Wsi i Rolnictwa - 24 października 2017 r. godz. 17:00, Rynek 2, pok. 2

Tematyka posiedzenia:

 1. Analiza spotkania Burmistrza z Sołtysami,
 2. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję,
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia,
 4. Wolne wnioski.

 

8. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska - 24 października 2017 r. godz. 18:00, Rynek 2, pok. 2

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 2. Zapoznanie się Komisji z informacją o przebiegu i stanie zaawansowania budowy szkoły w Borku Szlacheckim.
 3. Wydanie opinii do pisma z TBS Małopolska w sprawie dróg i chodników przy ul.  Studzińskiego.
 4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.
 5. Sprawy bieżące.

 

  Informujemy o możliwości uczestnictwa mieszkańców w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Skawinie.

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.