Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej - marzec 2017 r.

 

 

1. Komisja Rewizyjna

7 marca 2017 r. godz. 18:30, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 28.02.2017 r.

2. Kontrola działalności Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Norberta Rzepisko w związku ze skargą mieszkańców z dnia 25.01.2017 r. (data wpływu do Biura Rady 13.02.2017 r.) dotyczącą przeznaczenia wydatkowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej od mieszkańców jako danina publiczna.

3. Sprawy bieżące.

 

13 marca 2017 r. godz. 18:00, Rynek 2,pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 07.03.2017 r.

2. Kontrola funkcjonowania Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie w kontekście realizacji zapisów zawartych w umowie na dofinansowanie rewaloryzacji budynku.

3. Sprawy bieżące.

 

20 marca 2017 r. godz. 18:30, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 13.03.2017 r.

2. Kontrola działalności Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Norberta Rzepisko w związku ze skargą mieszkańców z dnia 25.01.2017 r. (data wpływu do Biura Rady 13.02.2017 r.) dotyczącą przeznaczenia wydatkowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej od mieszkańców, jako danina publiczna.

3. Sprawy bieżące.

 

30 marca 2017 r. godz. 18:00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 20.03.2017 r.

2. Kontrola funkcjonowania Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie w kontekście realizacji zapisów zawartych w umowie na dofinansowanie rewaloryzacji budynku.

3. Sprawy bieżące.

 

2. Komisja Edukacji - 23 marca 2017 r. godz. 17:30, Rynek 2, pok.  2

Tematyka posiedzenia:

1. Omówienie organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych,

2. Opiniowanie projektów uchwał,

3. Sprawy bieżące.

 

3. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej - 24 marca 2017 r. godz. 17:30, Rynek 2, pok.  2

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji,

2. Dyskusja na temat „Koperty Życia”,

3. Opiniowanie projektów uchwał,

4. Wolne wnioski,

5. Zakończenie posiedzenia.

 

4. Komisja Spraw Obywatelskich - 27 marca 2017 r. godz. 16:30, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

1. Dyżur Komisji Spraw Obywatelskich,

2. Sprawy bieżące.

 

5. Komisja Budżetowa - 27 marca 2017 r. godz. 17:30, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad,

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji,

3. Opiniowanie uchwał na najbliższą Sesję Rady Miejskiej,

4. Wolne wnioski - OSP Jaśkowice - rozliczenie.

 

6. Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji - 27 marca 2017 r. godz. 18:30, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

1. Opiniowanie projektów uchwał,

2. Przyjęcie protokołu,

3. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

 

7. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska - 28 marca 2017 r. o godz. 18:00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjecie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

2. Opiniowanie pism jakie wpływały do Komisji. 

3. Opiniowanie projektów Uchwał Rady Miejskiej.

4. Sprawy bieżące.

 

8. Komisja Infrastruktury Wsi i Rolnictwa - 28 marca 2017 r. o godz. 16:30, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

1. Opiniowanie  projektów uchwał na sesję.

2. Przyjęcie protokołu.

3. Sprawy bieżące.

4. Wolne wnioski.

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.