Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej - czerwiec 2018 r.

 

 

1. Komisja Rewizyjna - 4 czerwca 2018 r. godz. 18.30, Rynek 2, pok. 2

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej dnia 25.05.2018 r.
 2. Kontrola realizacji wybranych inwestycji gminnych z uwzględnieniem projektów Budżetu Obywatelskiego 2017 r.
 3. Sprawy bieżące.

 

7 czerwca 2018 r. godz. 18.30, Rynek 2, pok. 2

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z dnia 4 czerwca 2018 r.
 2. Rozpatrywanie skargi z dnia 14 maja 2018 r. Państwa J...... i L........ R......... na działalność Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Norberta Rzepisko.
 3. Sprawy bieżące.

 

21 czerwca 2018 r. godz. 19.00 - Rynek 2, pok.2

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji z dnia 07.06.2018 r.
 2. Kontrola realizacji wybranych inwestycji gminnych z uwzględnieniem projektów Budżetu Obywatelskiego 2017 r.
 3. Sprawy bieżące.

 

25 czerwca 2018 r. godz. 18.00, Rynek 2, pok. 2

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z dnia 21 czerwca 2018 r.
 2. Rozpatrywanie skargi z dnia 14 maja 2018 r. Państwa J...... i L........ R......... na działalność Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Norberta Rzepisko.
 3. Sprawy bieżące.

 

2. Komisja Spraw Obywatelskich - 4 czerwca 2018 r. godz. 17.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Omówienie projektów uchwał w sprawie:

- ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
- ustalenie zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych;
- ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu.

        2. Sprawy bieżące.

 

25 czerwca 2018 r. godz. 16.30, Rynek 2, pok. 2 - dyżur komisji.

 

3. Komisja Edukacji - 14 czerwca 2018 r. godz. 17.30, Rynek 2, pok. 2

Tematyka posiedzenia:

 1. Analiza poziomu i przekroju wydatków oświatowych w I półroczu 2018 roku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

4. Komisja Budżetowa - 18 czerwca 2018 r. godz. 17.15, Rynek 1, Ratusz Ip, sala obrad

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opiniowanie uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 4. Wolne wnioski.

 

5. Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji - 18 czerwca 2018 r. godz. 18.30, Rynek 2, pok. 2

Tematyka posiedzenia:

 1. Zapoznanie się z sytuacją boiska na działce w Jaśkowicach.
 2. Opiniowanie materiałów na XLIV sesję Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji KSiR.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

6. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej - 18 czerwca 2018 r. godz. 19.30, Rynek 2, pok. 2

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Roczne podsumowanie funkcjonowania przedsięwzięcia „Koperta życia” na terenie Gminy Skawina.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

 

7. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska - 19 czerwca 2018 r. godz. 19.15,  Rynek 2, pok.2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Rozpatrywanie spraw, które wpłynęły do Komisji.
 4. Sprawy bieżące.

 

8. Komisja Infrastruktury Wsi i Rolnictwa - 19 czerwca 2018 r. godz. 16.30, Rynek 2, pok. 2

Tematyka posiedzenia:

 1. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 3. Problem z koszeniem traw przy drogach gminnych.
 4. Sprawa wizytacji dróg w Sołectwach.
 5. Wolne wnioski.

Informujemy o możliwości uczestnictwa mieszkańców w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Skawinie.

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.