Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej - kwiecień 2018 r.

 

1. Komisja Rewizyjna - 4 kwietnia 2018 r. godz. 18.00, Rynek 2, pok. 2

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22.03.2018 r.       
 2. Rozpatrywanie skargi z dnia 8 marca 2018 r. na działalność Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Norberta Rzepisko.
 3. Sprawy bieżące.

 

11 kwietnia 2018 r. godz. 18.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 4.04.2018 r.
 2. Rozpatrywanie skargi z dnia 8 marca 2018 r.  na działalność Z-cy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Norberta Rzepisko.

 

18 kwietnia 2018 r. godz. 18.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 11.04.2018 r.
 2. Rozpatrywanie skargi z dnia 15 marca 2018 r, Pana........ na działalność Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Norbeta Rzepisko.
 3. Sprawy bieżące.

 

26 kwietnia 2018 r. godz. 19.00, Rynek 2, pok. 2

Tematyka posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia z dnia 18.04.2018 r.
 2. Kontrola, analiza wykonania budżetu MiG Skawina na podstawie złożonego sprawozdania.
 3. Sprawy bieżące.

 

2. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska - 14 kwietnia 2018 r. godz. 9.00, Firma REN - BET Skawina.

Tematyka posiedzenia:

 1. Spotkanie członków komisji pod bramą zakładu o godz. 9.00.
 2. Zapoznanie się z podejmowanymi działaniami firmy związanymi z ograniczeniem uciążliwości dla mieszkańców mających domy w pobliżu.
 3. Sprawy bieżące.

 

20 kwietnia 2018 r. godz. 18.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Zapoznanie się ze sprawami, które wpłynęły do komisji.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

 

3. Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji - 17 kwietnia 2018 r. godz. 16.30 - Ratusz, Rynek 1 Ip, sala obrad.

Tematyka posiedzenia:

 1. 100 - lecie odzyskania niepodległości - spotkanie cykliczne.
 2. Hallerczycy - realizacja działań w pierwszym kwartale.
 3. Sprawy bieżące.

 

23 kwietnia 2018 r. godz. 18.30 - Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na XLI zwyczajną sesję Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
 4. Program rozwoju kultury – ustalenie działań.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

4. Komisja Edukacji - 19 kwietnia 2018 r. godz. 17.30 - Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja Kierownika Wydziału Edukacji i Zdrowia o rekrutacji do przedszkoli.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

5. Komisja Budżetowa - 23 kwietnia 2018 r. godz. 17.15 - Ratusz, Rynek 1 Ip, sala obrad.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 4. Wolne wnioski.

 

6. Komisja Infrastruktury Wsi i Rolnictwa - 24 kwietnia 2018 r. godz.16.30 - Rynek 2, pok.2

Tematyka posiedzenia:

 1. Nowa ustawa o prawie łowieckim.
 2. Objazd dróg sołeckich.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Wolne wnioski.

 

7. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej - 24 kwietnia 2018 r. godz. 17.30 - Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Dyskusja na temat nowych działań podejmowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

 

6. Komisja Spraw Obywatelskich.

 

30 kwietnia 2018 r. godz. 16.30 , Rynek 2, pok. 2 - dyżur komisji.

 

 

Informujemy o możliwości uczestnictwa mieszkańców w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Skawinie.

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.