Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej - kwiecień 2017 r.

 

1. Komisja Rewizyjna

4 kwietnia 2017 r. godz. 18:00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 30.03.2017 r.

2. Kontrola działalności Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Norberta Rzepisko w związku ze skargą mieszkańców z dnia 25.01.2017 r. (data wpływu do Biura Rady 13.02.2017 r.) dotyczącą przeznaczenia wydatkowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej od mieszkańców, jako danina publiczna.

3. Sprawy bieżące.

 

11 kwietnia 2017 r. godz. 18:30, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 04.04.2017 r.

2. Kontrola działalności Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Norberta Rzepisko w związku ze skargą mieszkańców z dnia 25.01.2017 r. (data wpływu do Biura Rady 13.02.2017 r.) dotyczącą przeznaczenia wydatkowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej od mieszkańców, jako danina publiczna.

3. Sprawy bieżące.

 

21 kwietnia 2017 r. godz. 19:00, Rynek 2, pok.2.

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 11.04.2017 r.

2. Kontrola funkcjonowania Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie w kontekście realizacji zapisów zawartych w umowie na dofinansowanie rewaloryzacji budynku.

3. Sprawy bieżące

 

27 kwietnia 2017 r. godz. 19:00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 21.04.2017 r.

2. Kontrola działalności Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Norberta Rzepisko w związku ze skargą mieszkańców z dnia 25.01.2017 r. (data wpływu do Biura Rady 13.02.2017 r.) dotyczącą przeznaczenia wydatkowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej od mieszkańców, jako danina publiczna.

3. Sprawy bieżące.

 

2. Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji

5 kwietnia 2017 r. godz. 16:00, Rynek 1, sala obrad w Ratuszu, Rynek 1

Tematyka posiedzenia:

1. Lokacja miasta Skawina w świetle najnowszych badań.

 

24 kwietnia 2017 r. godz. 18:30, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

1. Opiniowanie projektów uchwał,

2. Przyjęcie protokołu,

3. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

 

3. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska oraz Komisja Spraw Obywatelskich

5 kwietnia 2017 r. godz. 18:00, Rynek 1, sala obrad w Ratuszu, Rynek 1

Tematyka posiedzenia:

1. Dyskusja nad nowymi proponowanymi rozwiązaniami płatnych parkingów w obrębie Rynku Skawińskiego.

 

4. Komisja Edukacji

20 kwietnia 2017 r. godz. 18:00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

1. Omówienie funkcjonowania Szkoły Muzycznej.

2. Omówienie przebiegu rekrutacji do przedszkoli.

3. Bieżące sprawy związane z Reformą Edukacji.

4. Sprawy bieżące.

 

5. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej

21 kwietnia 2017 r. godz. 17:00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

2. Opiniowanie projektów uchwał.

3. Sprawy bieżące.

4. Zakończenie posiedzenia.

 

6. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska

21 kwietnia 2017 r. godz. 18:00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Skawinie.

3. Sprawy bieżące.

 

7. Komisja Spraw Obywatelskich 

24 kwietnia 2017 r. godz. 16:30, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

1. Dyżur Komisji Spraw Obywatelskich,

2. Sprawy bieżące.

 

8. Komisja Budżetowa

24 kwietnia 2017 r. godz. 17:30, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji,

3. Opiniowanie uchwał na najbliższą Sesję Rady Miejskiej,

4. Wolne wnioski.

 

9. Komisja Infrastruktury Wsi i Rolnictwa

25 kwietnia 2017 r. godz. 16:30, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

1. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższa sesję.

2. Przyjęcie projektu i terminu inspekcji dróg w sołectwach.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

4. Wolne wnioski.

 

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.