Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej - luty 2017 r.

 

1. Komisja Edukacji

6 lutego 2017 r. godz. 17:00, sala obrad w Ratuszu, Rynek 1

Tematyka posiedzenia:

1. Reforma oświaty na terenie Gminy Skawina,

2. Sprawy bieżące.

 

22  lutego 2017 r. godz. 8:30, sala Pałacyku „Sokół”, ul. Mickiewicza 7

Tematyka posiedzenia:

1. Opiniowanie projektów uchwał,

2. Sprawy bieżące.

 

23   lutego 2017 r. godz. 17:00, kino „Piast”, ul. Węgierska 3

DEBATA na temat reformy oświaty na terenie Miasta i Gminy Skawina

Tematyka posiedzenia:

1. Wdrożenie reformy edukacji w Gminie Skawina (dyskusja),

2. Opiniowanie projektów uchwał,

3. Sprawy bieżące.

 

2. Komisja Rewizyjna

9 lutego 2017 r. godz. 18:00, Rynek 2, pok. 2

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 31.01.2017 r.

2. Przyjęcie protokołu z kontroli działalności Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w związku z wykonaniem audytu monitoringu miejskiego oraz jego realizacją w kontekście niezrealizowanych w roku 2016 konsultacji.

3. Ustalenie tematyki i zakresu kontroli zgodnie z przyjętym planem pracy Komisji.

4. Sprawy bieżące.

 

28 lutego 2017 r. godz. 18:00, Rynek 2, pok. 2

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 09.02.2017 r.

2. Kontrola funkcjonowania Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie w kontekście realizacji zapisów zawartych w umowie na dofinansowanie rewaloryzacji budynku.

3. Sprawy bieżące.

 

3. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska 

13 lutego 2017 r. godz. 17:30, Rynek 1, sala obrad

Tematyka posiedzenia:

DEBATA w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Skawinie.

 

21 lutego 2017 r. godz. 17:00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

2. Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miasta w celu poczynienia ustaleń związanych z  funkcjonowaniem firmy REN-BET przy ul. Żwirowej 40 w Skawinie (godz. 17:00).

3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

4. Spotkanie z przedstawicielami firmy REN-BET oraz mieszkańcami ul. Żwirowej (godz. 18:00).

5. Sprawy bieżące.

 

4. Komisja Spraw Obywatelskich 

16 lutego 2017 r. godz. 17:00, kino „Piast", ul.  Węgierska 3

DEBATA w sprawie omówienia zasad urządzania i utrzymania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych dla budownictwa wielorodzinnego na terenie Gminy Skawina.

Tematyka posiedzenia:

1. Omówienie projektu uchwały w sprawie urządzania i utrzymania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych dla budownictwa wielorodzinnego na terenie Gminy Skawina (altan śmietnikowych)

2. Sprawy bieżące

27 lutego 2017 r. godz. 16:30, Rynek 2, pok. 2

Tematyka posiedzenia:

1. Dyżur KSO,

2. Sprawy bieżące.

 

5. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej - 17 lutego 2017 r. godz. 17:00, Rynek 2, pok.  2

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

2. Dyskusja.

3. Opiniowanie projektów uchwał.

4. Wolne wnioski.

5. Zakończenie posiedzenia.

 

6. Komisja Budżetowa - 20 lutego 2017 r. godz. 17:30, Rynek 2, pok. 2

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad,

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji

3. Opiniowanie uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej,

4. Wolne wnioski.

 

7. Komisja Infrastruktury, Wsi i Rolnictwa - 21 lutego 2017 r. godz. 16:30, Rynek 2, pok.  2

Tematyka posiedzenia:

1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

2. Sprawy bieżące.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Komisji.

4. Wolne wnioski.

 

8. Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji - 22 lutego 2017 r. godz. 8:15 sala Pałacyku „Sokół”, ul. Mickiewicza 7

Tematyka posiedzenia:

1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

2. Sprawy bieżące.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Komisji.

4. Wolne wnioski.

   

       


 

 

 

 

 

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.