Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej - grudzień 2018 r.

   

1. Komisja Spraw Obywatelskich - 7 grudnia 2018 r. godz.17.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Komisji.
 3. Wybór Z-cy Przewodniczącego Komisji.
 4. Opiniowanie uchwał na najbliższą sesję.
 5. Sprawy bieżące.

Dnia 31 grudnia 2018 r. dyżur Komisji zostaje odwołany.

 

2. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej - 7 grudnia 2018 r. godz. 18.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Komisji.
 3. Wybór Z-cy Przewodniczącego Komisji.
 4. Opiniowanie uchwał na najbliższą sesję.
 5. Sprawy bieżące.

 

13 grudnia 2018 r. godz. 16.30, Ratusz, Rynek 1, sala obrad

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Opiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2019 r.
 4. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji za 2018 r.
 5. Zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2019 r.
 6. Sprawy bieżące.

 

3. Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji - 7 grudnia 2018 r. godz. 19.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Komisji.
 3. Wybór Z-cy Przewodniczącego Komisji.
 4. Opiniowanie uchwał na najbliższą sesję.
 5. Sprawy bieżące.

 

18 grudnia 2018 r. godz. 18.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 7.12. 2018 r.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2018.
 4. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2019.
 5. Sprawy bieżące.

 

4. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska -  10 grudnia 2018 r. godz. 17.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Komisji.
 3. Wybór Z-cy Przewodniczącego Komisji.
 4. Opiniowanie uchwał na najbliższą sesję.
 5. Sprawy bieżące.

 

13 grudnia 2018 r. godz. 16.45, Rynek 1, sala obrad.

 1. Przyjęcie planu pracy na 2019 r.
 2. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2018 r.
 3. Sprawy bieżące.

 

5. Komisja Budżetowa - 10 grudnia 2018 r. godz. 18.30, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Komisji.
 3. Wybór Z-cy Przewodniczącego Komisji.
 4. Opiniowanie uchwał na najbliższą sesję.
 5. Sprawy bieżące.

 

6. Komisja Rewizyjna - 10 grudnia 2018 r. godz. 20.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór Z-cy Przewodniczącego Komisji.
 3. Opiniowanie uchwał na najbliższą sesję.
 4. Sprawy bieżące.

 

13 grudnia 2018 r. - po sesji nadzwyczajnej - Rynek 1, sala obrad.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji dnia 10.12.2018 r.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2018.
 4. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2019.
 5. Sprawy bieżące.

   

7. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 11 grudnia 2018 r. godz. 17.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Komisji.
 3. Wybór Z-cy Przewodniczącego Komisji.
 4. Opiniowanie uchwał na najbliższą sesję.
 5. Sprawy bieżące.

17 grudnia 2018 r. godz.19.00, Rynek 2, pok.2

Tematyka posiedzenia:

Opiniowanie planu pracy Komisji na 2019 r.

 

 

8. Komisja Edukacji  - 11 grudnia 2018 r. godz. 18.00, Rynek 2 , pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Komisji.
 3. Wybór Z-cy Przewodniczącego Komisji.
 4. Opiniowanie uchwał na najbliższą sesję.
 5. Sprawy bieżące.

 

9. Komisja Infrastruktury Wsi i Rolnictwa - 11 grudnia 2018 r. godz. 19.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Komisji.
 3. Wybór Z-cy Przewodniczącego Komisji.
 4. Opiniowanie uchwał na najbliższą sesję.
 5. Sprawy bieżące.

17 grudnia 2018 r. godz.17.00, Rynek 2, pok.2

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 r.

2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2018 r.

3. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższa sesję.

4. Sprawy bieżące.

 

Informujemy o możliwości uczestnictwa mieszkańców w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Skawinie.

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.