Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej - styczeń 2019 r.

   

1. Komisja Budżetowa - 7 stycznia 2019 r. godz. 17.30, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opiniowanie uchwał.
 3. Wstępna informacja na temat podziału budżetu obywatelskiego.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 5. Sprawy bieżące.

 

2. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska -  8 stycznia 2019 r. godz. 18.00, Rynek 2, pok. 2.

  Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Rozpatrywanie spraw, które wpłynęły do Komisji.
 4. Sprawy bieżące.

 

21 stycznia 2019 r. godz.18.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 3. Omawianie spraw związanych z kosztami zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy.
 4. Sprawy bieżące.

 

3. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji -  14 stycznia 2019 r. godz. 17.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

Petycja w sprawie Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Skawina.

 

22 stycznia 2019 r. godz.18.00 , Rynek 1, I p. sala obrad.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Podsumowanie Petycji w sprawie Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Skawina.
 3. Przyjęcie protokołów nr 1 i 2.
 4. Wolne wnioski.

 

4. Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji  -  16 stycznia 2019 r. godz. 18.00, Rynek 2, pok. 2.

  Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 18.12. 2018 r.
 3. Analiza realizacji Programu Rozwoju Sportu i Rekreacji Miasta i Gminy Skawina na lata 2016-2020+.
 4. Sprawy bieżące.

 

5. Komisja Rewizyjna -  23 stycznia 2019 r. godz. 18.00, Rynek 2, pok. 2.

  Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji dnia 13.12.2018 r.
 3. Powołanie zespołu roboczego ws. kontroli funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania.
 4. Określenie przedmiotu i zakresu kontroli.
 5. Sprawy bieżące.

 

6. Komisja Edukacji -  24 stycznia 2019 r. godz. 16.30, Rynek 2, pok. 2.

  Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Wolne wnioski.

 

7. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej -  24 stycznia 2019 r. godz. 18.00, Pogotowie Ratunkowe w Skawinie, ul. Niepodległości 12

  Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Zapoznanie się z działalnością Pogotowia Ratunkowego w Skawinie.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy bieżące.

 

8. Komisja Spraw Obywatelskich - 28 styczeń 2019 r. godz. 16.30, Rynek 2, pok. 2.

      Dyżur komisji.

         

Informujemy o możliwości uczestnictwa mieszkańców w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Skawinie.

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.