Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej - marzec 2019 r.

   

 

1. Komisja Rewizyjna - 5 marca 2019 r. godz. 18.00, Rynek 2, pok. 2.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z dnia 12 lutego 2019 r.
 3. Rozpatrzenie pisma w sprawie podjęcia działań kontrolnych przez komisje Rewizyjną Rady Miejskiej w Skawinie wobec działań Burmistrza – cd.
 4. Sprawy bieżące.

 

O godz. 18.15 odbędzie się posiedzenie Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej:

Tematyka:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia zespołu kontrolnego z 12 lutego 2019 r.
 2. Analiza strefy płatnego parkowania – cd.

 

18 marca 2019 r. godz. 18.00, Rynek 2, pok. 2.

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia zespołu kontrolnego z 5 marca 2019 r.
 2. Analiza strefy płatnego parkowania – cd.

 

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 6 marca 2019 r. godz. 18.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Skarga Państwa .......... – końcowe stanowisko.
 3. Petycja w sprawie śmieci – końcowe stanowisko.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Wolne wnioski.

28 marca 2019 r. godz.18.00, Rynek 2, pok.2

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu nr 6.

3. Sprawy bieżące - rozpoczęcie prac nad Regulaminem prac Komisji.

4. Wolne wnioski.

 

3. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej - 8 marca 2019 r. godz. 16.30, Rynek 1, sala obrad, I piętro.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

 

21 marca 2019 r. godz. 18.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Zapoznanie się z działalnością Skawińskiej Rady Seniorów.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy bieżące.

 

4. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska - 11 marca 2019 r. godz. 18.45. Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. Komisji.
 3. Rozpatrzenie sprawy Pana ..............
 4. Rozpatrzenie sprawy Pani...............
 5. Rozpatrzenie spraw, które wpłynęły do Komisji.
 6. Sprawy bieżące.

 

  26 marca 2019 r. godz. 18.00. Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Rozpatrzenie spraw, które wpłynęły do Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.
 5. Sprawy bieżące.

 

5. Komisja Spraw Obywatelskich - 12 marca 2019 r. godz. 17.00, Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 25.02.2019 r.
 2. Ocena działalności gminy Skawina w zakresie polityki społecznej.
 3. Sprawy bieżące.

25 marca 2019 r. o godz.16.30 ,Rynek 2, pok. 2 -  dyżur Komisji.

 

6. Komisja Edukacji -  21 marca 2019 r. godz. 19.00, Rynek 2, pok. 2.

  Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Wolne wnioski.

 

7. Komisja Budżetowa - 25 marca 2019 r. godz. 17.30, Rynek 1, I p. sala obrad.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Analiza kosztów poniesionych na edukację w odniesieniu do budżetu MiG Skawina za 2018 r.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zapytania.

 

8. Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji - 25 marca 2019 r. godz. 18.30, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia dnia 25.02.2019 r.
 3. Analiza realizacji Programu Rozwoju Sportu i Rekreacji Miasta i Gminy Skawina na lata 2016-2020+ - kontynuacja.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy bieżące.

9.  Komisja Infrastruktury Wsi i Rolnictwa - 26 marca 2019 r. godz.18.00, Rynek 2, pok.2

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjecie porządku obrad.

2. Opiniowanie projektów uchwał.

3. Przyjecie protokołu.

4. Sprawy bieżące.

 

 

 

Informujemy o możliwości uczestnictwa mieszkańców w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w  Skawinie.

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.