Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej - wrzesień 2018 r.

   

1. Komisja Rewizyjna - 7 września 2018 r. godz. 18.00, Rynek 2, pok. 2

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 31 sierpnia 2018 r.
 2. Kontrola funkcjonowania CKiS w Skawinie szczególnie w zakresie wydatkowania środków finansowych otrzymanych z Gminy Skawina.
 3. Sprawy bieżące.

 

17 września 2018 r. godz. 19.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 07.09.2018 r.
 2. Przyjęcie protokołu z kontroli funkcjonowania CKIS w Skawinie szczególnie w zakresie wydatkowania środków finansowych otrzymanych z Gminy  Skawina.
 3. Sprawy bieżące.

 

2. Komisja Spraw Obywatelskich  - 14 września 2018 r. godz. 17.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z dnia 27.08.2018 r.
 2. Nowelizacja uchwały Rady Miejskiej w sprawie usytuowania na terenie Miasta i Gminy Skawina miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 3. Sprawy bieżące.

 

24 września 2018 r. godz. 16.30, Rynek 2, pok. 2.

Dyżur komisji.

 

3. Komisja Edukacji  - 17 września 2018 r. godz. 17.30, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Podsumowanie ewaluacji PRO w Gminie Skawina na lata 2013 - 2018.
 2. Sprawy bieżące.

 

26 września 2018 r. godz. 8.30, Pałacyk "Sokół", ul. Mickiewicza 7.

Tematyka posiedzenia:

 1. Opiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.

 

4. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska - 17 września 2018 r. godz. 18.30, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Spotkanie z mieszkańcem Skawiny oraz przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy Skawina w sprawie dojazdu do działki mieszkańca przy ul. Kopernika.
 2. Sprawy bieżące.

 

20 września 2018 r. godz. 17.00 - Pałacyk "Sokół" w Skawinie ul. Mickiewicza 7.

Tematyka posiedzenia:

Sprawy dotyczące ograniczenia niskiej emisji oraz szkodliwego zanieczyszczenia powietrza przez niektóre zakłady przemysłowe, a także składowania odpadów na terenie Gminy Skawina.

 

25 września 2018 r. godz. 18.00 - Rynek 2, pok.2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Rozpatrywanie pism jakie wpłynęły do Komisji.

 

5. Komisja Budżetowa  - 24 września 2018 r. godz. 17.15, Rynek 1, Ratusz Ip, sala obrad

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opiniowanie uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 3. Omówienie Stref Aktywności Gospodarczej i wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 5. Wolne wnioski.

 

6. Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji - 24 września 2018 r. godz. 18.30. Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

7. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej - 25 września 2018 r. godz. 17.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gminie Skawina – analiza prac trwających przy budowie placówki.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Wolne wnioski i sprawy bieżące.


8. Komisja Infrastruktury Wsi i Rolnictwa - 25 września 2018 r. godz. 16.30, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Wolne wnioski.

   


Informujemy o możliwości uczestnictwa mieszkańców w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Skawinie.

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.