Posiedzenia komisji RM

Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej - kwiecień 2019 r.

   

 

1. Komisja Rewizyjna - 3 kwietnia 2019 r. godz.18.00, Rynek 2, pok.2

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia zespołu kontrolnego z dnia 18.03.2019 r.
 2. Analiza strefy płatnego parkowania - zakończenie.

 

15 kwietnia 2019 r. godz. 17.00, Rynek 2, pok. 2 - posiedzenie komisji.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z 5 marca 2019 r.
 3. Analiza pisma skierowanego do Komisji Rewizyjnej.
 4. Wolne wnioski.

 

15 kwietnia 2019 r. godz. 18.00 Rynek 2, pok. 2 - zespół kontrolny.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zapoznanie się z protokołami z kontroli.

 

2. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska - 10 kwietnia 2019 r. godz. 18.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie spraw które wpłynęły do komisji.
 4. Sprawy bieżące.

 

  23 kwietnia 2019 r. godz. 18.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Rozpatrywanie spraw, które wpłynęły do Komisji.
 5. Sprawy bieżące.

 

3. Komisja Edukacji -  11 kwietnia 2019 r. godz. 17.00, Rynek 2, pok. 2.

  Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Praca nad dokumentem „Działania podejmowane, aby zracjonalizować wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli i szkół w Gminie Skawina”.
 3. Sprawy bieżące.

 

  23 kwietnia 2019 r. godz. 19.00, Rynek 2, pok. 2.

  Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przejęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
 3. Kontynuacja pracy nad dokumentem „Działania podejmowane, aby zracjonalizować wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli i szkół w Gminie Skawina”.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 5. Sprawy bieżące.

 

4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 16 kwietnia 2019 r. godz. 18.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Skarga z dnia 18.01.2019 - wniosek do Burmistrza o przesłanie pism od odpowiednich organów ścigania.
 3. Skarga z dnia 04.04.2019.
 4. Regulamin pracy Komisji - dalszy ciąg.
 5. Wolne wnioski.

 

5. Komisja Budżetowa - 23 kwietnia 2019 r. godz. 17.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Podjęcie działań zmierzających do zwiększenia tegorocznej dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie.
 3. Opiniowania uchwał.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zapytania.

 

6. Komisja doraźna ds. opracowania zmian w Statucie Gminy Skawina oraz w statutach jednostek pomocniczych Gminy Skawina - 29 kwietnia 2019 r. godz. 17.30, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Praca nad Statutem Gminy Skawina.
 3. Sprawy bieżące.

 

7. Komisja Infrastruktury Wsi i Rolnictwa - 24 kwietnia 2019 r. godz. 8.30, sala Pałacyku Sokół, ul. Mickiewicza 7.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opiniowanie uchwał.
 3. Przyjęcie protokołu
 4. Sprawy bieżące.

 

8. Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji - 24 kwietnia 2019 r. godz. 9.00, sala Pałacyku Sokół, ul. Mickiewicza 7.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia dnia 25.03.2019 r.
 3. Analiza użytkowania i wykorzystania boisk ze sztuczną nawierzchnią "Orlików" oraz gminnych hal sportowych.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy bieżące.

 

9. Komisja Spraw Obywatelskich - 24 kwietnia 2019 r. godz. 9.30, sala Pałacyku Sokół, ul. Mickiewicza 7.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Komisji.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

 

10. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej - 24 kwietnia 2019 r. godz. 9.40, sala Pałacyku Sokół, ul. Mickiewicza 7.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Opiniowanie projektów uchwał: pkt. 13 i 15.
 4. Sprawy bieżące.

 

Informujemy o możliwości uczestnictwa mieszkańców w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w  Skawinie.

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.