Posiedzenia komisji RM

Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej - marzec 2018 r.

 

 

1. Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji  - 5 marca 2018 r. godz. 18.00, Rynek 2, pok. 2

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Program Rozwoju Kultury - dyskusja.
 3. Zamknięcie posiedzenia.

  26 marca 2018 r. godz. 18.30, Rynek 2, pok. 2

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zapoznanie z bieżącą działalnością Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast.
 3. Opinia w temacie nowego miasta partnerskiego.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Opiniowanie projektów uchwał na XL zwyczajną sesję Rady Miejskiej,
 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

2. Komisja Rewizyjna - 7 marca 2018 r. godz. 18.00, Rynek 2, pok. 2

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21.02.2018 r.
 2. Kontrola rejestru skarg.
 3. Sprawy bieżące.

  15 marca 2018 r. godz. 18.00, Rynek 2, pok. 2

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji Rewizyjnej z dnia 7.03.2018 r.
 2. Kontrola działalności Straży Miejskiej w Skawinie w kontekście bezpieczeństwa publicznego z uwzględnieniem monitoringu wizyjnego.
 3. Sprawy bieżące.

22 marca 2018 r. godz. 18.00, Rynek 2, pok. 2

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15.03.2018 r.
 2. Kontrola rejestru skarg.
 3. Sprawy bieżące.

 

3. Komisja Edukacji - 22 marca 2018 r. godz. 17.30, Rynek 2, pok. 2

Tematyka posiedzenia:

 1. Bieżące informacje na temat rekrutacji do przedszkoli.
 2. Analiza liczby przyznanych stypendiów po I okresie.
 3. Opracowanie planu ewaluacji Programu Rozwoju Oświaty w Gminie Skawina na lata 2013 - 2018 - kontynuacja.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy bieżące.

 

4. Komisja Spraw Obywatelskich  -  26 marca 2018 r. godz. 16.30, Rynek 2, pok.2

  Dyżur komisji.

 

5. Komisja Budżetowa - 26 marca 2018 r. godz. 17.15, Rynek 1, sala obrad w Ratuszu

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad,
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji,
 3. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej,
 4. Wolne wnioski.

 

6. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska - 27 marca 2018 r. godz. 18.00, Rynek 2, pok. 2

    Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie planu posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Rozpatrywanie spraw, które wpłynęły do Komisji.
 5. Sprawy bieżące.

 

7. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska - 27 marca 2018 r. godz. 18.00, Rynek 2, pok. 2

  Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie planu posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Rozpatrywanie spraw, które wpłynęły do Komisji.
 5. Sprawy bieżące.

 

  8. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej - 28 marca 2018 r. godz. 8.30, sala ośrodka Kulturalno-Rekreacyjnego „Gubałówka” w  Skawinie, ul.  Spacerowa 4

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

 

Informujemy o możliwości uczestnictwa mieszkańców w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Skawinie.

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.