Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej - sierpień 2019 r.

  1.Komisja ds.opracowania zmian w Statucie Gminy Skawina oraz jednostek pomocniczych Gminy Skawina - 5 sierpnia 2019 r, godz.17.30, Rynek 2, pok.2.

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjecie protokołu z ostatniego posiedzenia.

3. Ustalenie treści projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich.

4. Praca nad aktualizacja Statutu Gminy Skawina.

5. Sprawy bieżące.

 

12 sierpnia 2019 r. godz.17.15, Rynek 2, pok.2.

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

3. Ustalenie treści projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatywa obywatelskich.

4. Praca nad aktualizacją Statutu Gminy Skawina.

5. Sprawy bieżące.

 

2. Komisja Rewizyjna - 5 sierpnia 2019 r. godz.19.00, Rynek 2, pok.2.

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjecie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z 29.07.2019 r.

3. Analiza wykorzystanych środków zewnętrznych przez Gminę - zakończenie.

4. Powołanie zespołu kontrolnego ds.wydatkowania środków finansowych w ramach tzw. środków do dyspozycji Sołectw i Osiedli za 2018 r.

 

3. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej - 22 sierpnia 2019 r. godz.17.30 - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie - Małopolskie Centrum Rehabilitacji w Radziszowie ul.Podlesie 173.

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjecie porządku obrad.

2. Przyjecie protokołu z ostatniego posiedzenia.

3. Zapoznanie się z działalnością Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie - Małopolskiego Centrum Rehabilitacji.

4. Opiniowanie projektów uchwał.

5. Sprawy bieżące.

 

4. Komisja Infrastruktury Wsi i Rolnictwa - 22 sierpnia 2019 r. godz.16.00, Rynek 1, I p. sala obrad w UMiG w Skawinie.

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Dyskusja z przedstawicielami kół łowieckich na temat istniejących problemów i dyskusja.

3. Opiniow3anie projektów uchwał.

4. Sprawy bieżące.

 

5. Komisja Budżetowa - 26 sierpnia 2019 r. godz.17.30 - Rynek 1, I p. sala obrad w UMiG w Skawinie.

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjecie porządku obrad.

2. Opiniowanie projektów uchwał na XI sesję zwyczajną.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4. Sprawy bieżące.

5. Wolne wnioski i zapytania.

 

6. Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji - 26 sierpnia 2019 r. godz.18.00, Rynek 2, pok.2.

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 4 lipca 2019 r.

3. Zapoznanie się z bieżącą działalnością Centrum Kultury i Sportu. Monitoring działalności sekcji sportowych, kulturalnych i świetlic wiejskich. 

4. Opiniowanie projektów uchwał.

5. Sprawy bieżące.

 

7. Komisja Spraw Obywatelskich - 26 sierpnia 2019 r. godz.16.30, Rynek 2, pok.2. / dyżur Komisji/.

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Zatwierdzenie protokołu nr 13/2019 z dnia 13.07.2019 r.

3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję RM.

4. Sprawy bieżące - wolne wnioski.

 

8. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska - 27 sierpnia 2019 r. godz.18.00, Rynek 2, pok.2

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

3. Rozpatrywanie spraw które wpłynęły do Komisji a w szczególności sprawy dotyczącej Firmy KAM  BUD.

4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

5. Sprawy bieżące.

 

 

 

1.  Komisja Rewizyjna - 1 lipca 2019 r. godz. 19.00, Rynek 2, pok. 2 - zespół kontrolny.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z 24 czerwca 2019 r.
 3. Analiza spraw sądowych i kontroli zewnętrznych w Gminie Skawina - zakończenie.

1 lipca 2019 r. godz. 20.00, Rynek 2, pok. 2 - zespół kontrolny.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Analiza wykorzystania środków zewnętrznych przez Gminę Skawina.

  29 lipca 2019 r. godz. 18.00, Rynek 2 pok. 2 - zespół kontrolny.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z 1 lipca 2019 r. - zespół kontrolny ds. kontroli wewnętrznych i spraw sądowych.
 3. Przyjęcie protokołu z 1 lipca 2019 r. - zespół kontrolny ds. wykorzystania środków zewnętrznych przez Gminę Skawina.
 4. Analiza wykorzystania środków zewnętrznych przez Gminę Skawina - kontynuacja.
 5. Przyjęcie Protokołu Pokontrolnego nr 2 z prac zespołu kontrolnego ds. kontroli wewnętrznych i spraw sądowych.

 

2. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska - 2 lipca 2019 r. godz. 18.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Rozpatrywanie spraw, które wpłynęły do Komisji.
 4. Sprawy bieżące.

9 lipca 2019 r. godz. 18.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Rozpatrywanie spraw, które wpłynęły do Komisji.
 5. Sprawy bieżące.

23 lipca 2019 r. godz. 18.00, Rynek 1, sala obrad

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Rozpatrzenie spraw, które wpłynęły do Komisji.
 4. Sprawy bieżące.

 

3. Komisja Infrastruktury Wsi i Rolnictwa - 3 lipca 2019 r. godz. 18.00, Rynek 2

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Przyjęcie protokołów 5/2019 i 6/2019.
 4. Sprawy bieżące.

 

4. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej - 4 lipca2019 r. godz. 17.30, w siedzibie Szpitala Wielospecjalistycznego im. Stanleya Dudricka w Skawinie, ul. Tyniecka 15

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Zapoznanie się z działalnością Szpitala Wielospecjalistycznego.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy bieżące.

 

5. Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji - 4 lipca 2019 r. godz. 19.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia dnia 17.06.2019 r.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

 

6. Komisja Budżetowa - 8 lipca 2019 r. godz. 17.30, Ratusz, Rynek 1, sala obrad

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opiniowanie uchwał na X sesję zwyczajną.
 3. Przyjęcie protokołu nr 7 z 17.06.2019 r.
 4. Wolne wnioski i zapytania.

 

7. Komisja Edukacji - 10 lipca 2019 r.  godz. 8.15, sala Pałacyku Sokół, ul. Mickiewicza 7.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

 

8. Komisja Spraw Obywatelskich - 10 lipca 2019 r.  godz. 8.30, sala Pałacyku Sokół, ul. Mickiewicza 7.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie protokołu nr 12/2019.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zakończenie posiedzenia.

 

9. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 10 lipca 2019 r.  godz. 8.45, sala Pałacyku Sokół, ul. Mickiewicza 7.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opiniowanie protokołu nr 14.
 3. Wolne wnioski.

 

10. Komisja doraźna ds. opracowania zmian w Statucie Gminy Skawina oraz w statutach jednostek pomocniczych Gminy Skawina - 11 lipca 2019 r. godz. 17.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Praca nad Statutem Gminy Skawina.
 3. Sprawy bieżące.

22 lipca 2019 r. godz. 17.15, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Ustalenie treści projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich.
 4. Praca nad aktualizacją Statutu Gminy Skawina.
 5. Sprawy bieżące.

 

11. Komisja doraźna ds.  przeprowadzenia wyborów Skawińskiej Rady Seniorów - 23 lipca 2019 r. godz. 17.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Wybór przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji.
 2. Ustalenie harmonogramu działań Komisji, mających na celu wyłonienie Skawińskiej Rady Seniorów nowej kadencji.
 3. Sprawy bieżące.

 

  Informujemy o możliwości uczestnictwa mieszkańców w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w  Skawinie.

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.