Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej - czerwiec 2019 r.

 

 

1. Komisja doraźna ds. opracowania zmian w Statucie Gminy Skawina oraz w statutach jednostek pomocniczych Gminy Skawina – 3 czerwca 2019 r. godz. 17.15, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Praca nad Statutem Gminy Skawina.
 3. Sprawy bieżące.

  13 czerwca 2019 r. godz. 17.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Praca nad Statutem Gminy Skawina.
 3. Sprawy bieżące.

 

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 10 czerwca 2019 r. godz. 18.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opiniowanie projektów protokołów nr 10, 11, 12, 13.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Wolne wnioski.

  25 czerwca 2019 r. godz. 18.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr 14.
 3. Omówienie skargi Pani L. R........
 4. Omówienie zakresu działań Komisji i sposobu jej funkcjonowania.
 5. Wolne wnioski.

 

3. Komisja Edukacji - 11 czerwca 2019 r. posiedzenie wyjazdowe w następujących placówkach oświatowych:

 1. Przedszkole Samorządowe w Wielkich Drogach z Oddziałami Przedszkolnymi w Facimiechu o godz. 8.00,
 2. Przedszkole Samorządowe w   Wielkich Drogach ok. godz. 9.00,
 3. Szkoła Podstawowa w Wielkich Drogach ok. godz. 9.30.

  19 czerwca 2019 r. godz. 8.45, w sali OKR Gubałówka w Skawinie, ul. Spacerowa 4

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzenia Komisji.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

 

4. Komisja Spraw Obywatelskich - 12 czerwca 2019 r. godz. 16.30, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie protokołu nr 08/2019
 3. Opiniowanie pisma p. ............... w sprawie organizacji ruchu drogowego.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zakończenie posiedzenia.

  19 czerwca 2019 r. godz. 8.15, w sali OKR Gubałówka w Skawinie, ul. Spacerowa 4

Tematyka posiedzenia:

 1. Opiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.

  24 czerwca 2019 r. godz. 16.30, Rynek 2, pok. 2 - dyżur Komisji

  Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie protokołu nr 10/2019.
 3. Informacja Prezesa PGM Skawina na temat zaległości opłat mieszkań.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zakończenie posiedzenia.

 

5. Komisja Rewizyjna - 13 czerwca 2019 r. godz. 19.00, Rynek 2, pok. 2 - zespół kontrolny.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z 30 maja 2019 r.
 3. Analiza Raportu o Stanie Gminy z 2018 rok.
 4. Analiza spraw sądowych i kontroli zewnętrznych w Gminie Skawina - zakończenie.

  24 czerwca 2019 r. godz. 19.00, Rynek 2, pok. 2 - zespół kontrolny.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z 13 czerwca 2019 r.
 3. Analiza spraw sądowych i kontroli zewnętrznych w Gminie Skawina.

 

6. Komisja Budżetowa - 17 czerwca 2019 r. godz. 17.30, Ratusz, Rynek 1, sala obrad

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opiniowanie uchwał na IX sesję zwyczajną.
 3. Przyjęcie protokołu nr 6 z 27.05.2019 r.
 4. Wolne wnioski i zapytania.

 

7. Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji - 17 czerwca 2019 r. godz. 19.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia dnia 27.05.2019 r.
 3. Analiza użytkowania i wykorzystania boisk ze sztuczną nawierzchnią "Orlików" oraz gminnych hal sportowych - kontynuacja.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy bieżące.

 

8. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska - 18 czerwca 2019 r. godz. 18.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Rozpatrywanie spraw, które wpłynęły do Komisji.
 5. Sprawy bieżące.

 

9. Komisja Infrastruktury Wsi i Rolnictwa - 18 czerwca 2019 r. godz. 18.00, Rynek 2

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Sprawy bieżące.

 

10. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej - 19 czerwca 2019 r. godz. 8.30, w sali OKR Gubałówka w Skawinie, ul. Spacerowa 4

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

 

Informujemy o możliwości uczestnictwa mieszkańców w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w  Skawinie.

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.