Posiedzenia komisji RM

Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej - luty 2019 r.

   

1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 5 lutego 2019 r. godz. 18.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu nr 3 z posiedzenia komisji.
 2. Omówienie i opiniowanie skargi z dnia 18.01.2019 r.
 3. Omówienie i przygotowanie odpowiedzi w sprawie petycji.
 4. Wolne wnioski.

 

19 lutego 2019 r. godz. 18.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opiniowanie protokołu nr 3.
 3. Rozpatrzenie skargi z dnia 18.01.2019 r.
 4. Zamknięcie petycji z dnia 3.01.2019 r. - ostateczne stanowisko.
 5. Rozpatrzenie skargi z dnia 29.01.2019 r.
 6. Rozpoczęcie prac nad regulaminem (nowelizacją) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 7. Wolne wnioski.

 

2. Komisja Rewizyjna - 12 lutego 2019 r. godz. 18.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie pisma w sprawie podjęcia działań kontrolnych przez komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Skawinie wobec działań Burmistrza.
 2. Sprawy bieżące.

O godz. 19.00 odbędzie się posiedzenie Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej:

Tematyka:

Kontrola funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania.

 

3. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej - 21 lutego 2019 r. godz. 18.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Zapoznanie się z działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy bieżące.

 

4. Komisja Edukacji -  21 lutego 2019 r. godz. 19.00, Rynek 2, pok. 2.

  Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Wolne wnioski.

 

5. Komisja Spraw Obywatelskich - 25 lutego 2019 r. godz. 16.30, Rynek 2, pok. 2.

Dyżur komisji.

 

6. Komisja Budżetowa - 25 lutego 2019 r. godz. 17.30, Rynek 1, I p. sala obrad.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 4. Sprawy bieżące.

 

7. Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji - 25 lutego 2019 r. godz. 18.30, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia dnia 28.01.2019 r.
 3. Analiza realizacji Programu Rozwoju Sportu i Rekreacji Miasta i Gminy Skawina na lata 2016-2020+ - kontynuacja.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy bieżące.

 

  8. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska - 26 lutego 2019 r. godz.17.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Rozpatrzenie spraw, które wpłynęły do Komisji.
 4. Zapoznanie się Komisji z informacjami otrzymanymi z Urzędu Miasta o podejmowanych działaniach związanych z  ograniczeniem niskiej emisji.
 5. Opiniowanie projektów uchwał.
 6. Sprawy bieżące.

 

 

Informujemy o możliwości uczestnictwa mieszkańców w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w  Skawinie.

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.