II Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
mgr Tomasz OŻÓG
e-mail: tomasz.ozog@gminaskawina.pl

Sekretariat II Zastępcy Burmistrza: Teresa Gładyś
Rynek 12, II piętro  tel.:  12 2770 104
e-mail:  t.gladys@gminaskawina.pl


 

Absolwent:
Uniwersytet Jagielloński - Stosunki Międzynarodowe

Doświadczenie zawodowe:

 • Pełnomocnik Burmistrza ds. pozyskiwania środków zewnętrznych - Urząd Miasta i Gminy w Skawinie w latach 2009-2014;
 • Koordynator programów - Fundacja Instytut Studiów Strategicznych w latach 2004–2009;
 • Referent - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, rok 2004;
 • Asystent koordynatora projektów - Centrum Przygotowań do Absorpcji Funduszy Pomocowych, Instytut Studiów Strategicznych w latach 2003-2004.

Doświadczenie w pracy społecznej:

 • Członek stowarzyszenia „Nasze miasto, nasza gmina”;
 • Założyciel stowarzyszenia „Szkoła marzeń w Radziszowie”;
 • Członek Lokalnej Grupy Działania „Blisko Krakowa”;
 • Członek Zarządu „Galicyjskiego Towarzystwa Historycznego”;
 • Współpracownik Fundacji Badań Europejskich „Sarmacja”;
 • Ekspert oceny merytorycznej Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Doświadczenie samorządowe:
Pełnomocnik Burmistrza ds. pozyskiwania środków zewnętrznych - od 2009 r.

Ważniejsze kursy, szkolenia:

 • Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej - Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast (studia podyplomowe)

 • Małopolska Akademia Kompetencji Zawodowych - Menedżer Projektu;

 • Doskonalenie efektywnej współpracy w partnerstwach JST;
 • Strategicznie dla rozwoju - Nowe podejście do polityki rozwoju w wymiarze krajowym i UE, a implikacje na szczeblu lokalnym;
 • Ocena oddziaływania na środowisko;
 • Fundraising w organizacjach pozarządowych.

 

Rodzina:
Żona, córka i dwóch synów
 

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.