Fotowoltaika, pompy ciepła

Gmina Skawina zamierza realizować w latach 2018 - 2021 projekt pn. "Czysta Energia Blisko Krakowa" w którym Partnerami Projektu są Gminy: Czernichów, Liszki, Skawina, Świątniki Górne oraz Zabierzów. Wartość projektu na terenie Gminy Skawina to 9 911 284,21 w tym 5 254 043,82 zł będzie pochodziło ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. W ramach projektu na terenie Gminy Skawina powstaną:

  • instalacje fotowoltaiczne
  • pompy ciepła
  • kolektory solarne
  • kotły na biomasę.

Zachęcamy do złożenia ankiety wyrażającej zainteresowanie montażem ww. instalacji.

 

FOTOWOLTAIKA

Fotowoltaika, a właściwie panele fotowoltaiczne zamieniają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Zestaw fotowoltaiczny przyłączamy do aktualnej instalacji elektrycznej budynku. Mamy po prostu tańszy prąd w naszych gniazdkach. Ze względu na niższą cenę prądu, można wykorzystać go do ogrzewania wody i domu. Uzyskaną energię elektryczną można zużywać na bieżąco, magazynować albo sprzedawać - w zależności od rodzaju instalacji fotowoltaicznej.

Najmniejszym elementem instalacji fotowoltaicznej jest wykonane z krzemu ogniwo fotowoltaiczne. Kilka ogniw, połączonych elektrycznie, zostaje zalaminowane i tworzy moduły solarne (moduły fotowoltaiczne). Laminowanie chroni moduł przed wpływami atmosferycznymi, powietrzem i wilgocią. Jakość laminowania w decydujący sposób wpływa na żywotność i tym samym na ilość pozyskiwanej energii przez instalację fotowoltaiczną.

Zasada działania ogniw fotowoltaicznych polega na tym, że foton (minimalna jednostka światła) padając na ogniwo fotowoltaiczne, jest pochłaniany przez krzem i wybija elektron ze swojej pozycji zmuszając go do ruchu. Ten ruch to właśnie przepływ prądu elektrycznego.

Przy użytkowaniu mikroinstalacji w pierwszej kolejności wyprodukowana energia jest wykorzystywana na zaspokojenie bieżącego zużycia w domu. Jeśli Prosument (mieszkaniec posiadający mikroinstalację fotowoltaiczną) wyprodukuje więcej energii niż wynosi jego bieżące zużycie, wy tworzy się nadwyżka która jest oddawana do sieci energetycznej. Zgodnie z ustawą o OZE od 1 lipca 2016 roku obowiązywać ma tzw. net - metering, czyli system rozliczania okresowego, w formie opustu do faktury. Sprzedawca informował będzie Prosumenta o ilości rozliczanej energii zgodnie z okresami przyjętymi w umowie kompleksowej. System rozliczeń dla Prosumentów umożliwia odbiór wyprodukowanych nadwyżek energii przesłanych do sieci w okresie do 365 dni od daty odczytu rozliczeniowego w ramach proporcji zależnej od mocy zainstalowanej w danej instalacji:

  • w przypadku instalacji do 10 kW: 0,8 kWh (energii pobranej) dla każdej 1 kWh energii wyprodukowanej
  • w przypadku instalacji powyżej 10 kW: 0,7 kWh (energii pobranej) dla każdej 1 kWh energii wyprodukowanej

 

Opustowi podlegają zarówno energia elektryczna czynna jak i opłaty dystrybucyjne w zakresie składników zmiennych.

Informacja o tym jak wygląda przykładowa faktura Prosumenta dostępna jest TUTAJ.

 

 

POMPY CIEPŁA


Zadaniem pompy ciepła jest „wyciągnięcie” ciepła z jednego miejsca a następnie oddanie go przy wyższej temperaturze w innym miejscu. Dlatego mówi się, że pompa ciepła nie wytwarza, a jedynie przenosi (przepompowuje) je z otoczenia do ogrzewanego domu. Pompę ciepła można porównać do lodówki czy klimatyzatora, bo w gruncie rzeczy zasada działania tych urządzeń jest identyczna. Lodówka (a precyzyjniej należałoby mówić o chłodziarce) „wyciąga” ciepło z produktów w niej umieszczonych a następnie oddaje to ciepło na wymienniku ciepła umieszczonym z tyłu urządzenia. Celem działania lodówki czy klimatyzatora jest chłodzenie, a wytworzone przy tej okazji ciepło jest odpadem. Pompy ciepła działają tak samo, tylko podłączane są odwrotnie. Ich celem działania jest dostarczanie do budynku ciepła, a chłodzenie otoczenia odbywa się niejako przy okazji.

Pompa ciepła instalowana jest w domu jako urządzenie wielkości niedużego kotła czy lodówki. Do niego doprowadzane są rury — obwód wymiennika umieszczonego w gruncie oraz obwód grzewczy, niektóre urządzenia zdolne są do podgrzewania wody użytkowej, wtedy posiadają jeszcze jedną parę złącz. Obwód, z którego czerpane jest ciepło, nosi nazwę dolnego źródła pompy ciepła. Obwód, do którego ciepło jest oddawane, nazywany jest górnym źródłem. Dolne źródło ciepła w przypadku pomp gruntowych (glikol-woda, czerpiących ciepło z gruntu) to duży wymiennik ciepła, składający się najczęściej z kilkuset metrów rur. Umieszcza się go w gruncie w taki sposób, na jaki pozwala teren jego zainstalowania. Może to być wymiennik poziomy (rurki ułożone poziomo w prostych odcinach wykopu), spiralny (gdy kolejne zwoje rurki układane są płasko na dnie wykopu), pionowy (rurki umieszczone w pionowych odwiertach). W tych rurkach znajduje się niezamarzający płyn, zazwyczaj roztwór glikolu i wody. Ten płyn schładzany jest w pompie ciepła do niskiej temperatury a następnie przepompowywany (za pomocą pompki obiegowej) przez te kilkaset metrów rur. Przepływając przez te rury umieszczone w gruncie płyn niezamarzający się ogrzewa do temperatury nieco wyższej, niż na początku. Ogrzewając się odbiera on ciepło od gruntu, który jest przez cały rok cieplejszy niż ten płyn. Później to ciepło jest odbierane przez „serce” pompy ciepła, którym jest obwód identyczny jak ten znajdujący się w lodówce. Gdy grunt się wychładza, pompa ciepła automatycznie dobiera temperaturę cieczy pompowanej przez dolne źródło, by czerpanie ciepła mogło zachodzić w każdych warunkach. W przypadku pomp powietrznych (powietrze-woda), dolnym źródłem jest wymiennik ciepła odbierający ciepło od powietrza atmosferycznego. A jeśli ktoś zastanawia się, jak działa pompa ciepła, czyli co dokładnie dzieje się w jej obudowie, że potrafi ona podnosić temperaturę ciepła, to w zrozumieniu tematu pomoże poniższy schemat.

 

Dodatkowych informacji udzielają:

Sabina Paciorek, T: 12 277 01 67, E: s.paciorek@gminaskawina.pl
Dawid Kapusta, T: 12 277 01 67, E: solary@um.skawina.net

 

Załączniki:

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.