Rozwój zintegrowanego transportu

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA: 4. Regionalna polityka energetyczna
DZIAŁANIE: 4.5 Niskoemisyjny transport miejski
PODDZIAŁANIE: 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski - ZIT
WARTOŚĆ PROJEKTU: 6 693 561,14 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 5 419 684,83 zł
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 19-04-2016 r. do 30-11-2021 r.
DATA WYBORU PROJEKTU: 27-11-2017 r.
DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU: 28-12-2017 r.

Gmina Skawina kontynuuje działania w zakresie poprawy jakości obsługi komunikacyjnej, ograniczenia poziomu zanieczyszczeń i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, pieszych oraz rowerzystów. Projekt pn. „Rozwój zintegrowanego transportu w Gminie Skawina” jest kolejnym etapem inwestycji prowadzonych na rzecz zrównoważonej mobilności w ramach obecnie realizowanego projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w Gminie Skawina w relacji z Krakowskim Obszarem Funkcjonalnym”.

W zakresie rozwoju infrastruktury pieszo-rowerowej zakłada się wykonanie następujących prac:

  1. Budowa parkingu typu Park&Ride Skawina Zachodnia, która obejmie: budowę miejsc postojowych dla 150 samochodów osobowych (w tym 6 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych), budowę 50 zadaszonych miejsc postojowych dla rowerów (wiata), budowę jezdni manewrowych oraz zjazdu z drogi krajowej nr 44, budowę chodników, schodów i pochylni, a także ciągu pieszo-rowerowego oraz budowę urządzeń technicznych drogi służących jej odwodnieniu wraz z wykonaniem umocnień skarp oraz infrastruktury towarzyszącej.
  2. Budowa parkingu typu Park&Ride Radziszów Centrum (ul. Brzegi), która obejmie: budowę miejsc postojowych dla 50 samochodów osobowych (w tym 3 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych), budowę 25 zadaszonych miejsc postojowych dla rowerów (wiata), budowę jezdni manewrowych ze zjazdami, przebudowę drogi powiatowej prowadzącej do parkingu, budowę chodników, schodów i pochylni, a także ciągu pieszo-rowerowego oraz budowę urządzeń technicznych drogi służących jej odwodnieniu wraz z wykonaniem umocnień skarp oraz infrastruktury towarzyszącej.
  3. Budowa ciągów pieszo–rowerowych w miejscowości Rzozów od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 953 do dworca kolejowego Rzozów w miejscowości Radziszów. Zakłada się wykonanie robót budowlanych niezbędnych do doprowadzenia ciągów pieszo-rowerowych oraz ścieżek rowerowych o długości ok. 1500 metrów do planowanego w przyszłości parkingu Park&Ride przy stacji PKP Rzozów. W ramach inwestycji przewidziano także wybudowanie wiaty rowerowej wyposażonej w 25 miejsc postojowych dla rowerów zlokalizowanej w obrębie budynku dworca kolejowego Rzozów. Roboty budowlane obejmą również: przebudowę drogi gminnej i drogi powiatowej wraz z odwodnieniem pod kątem realizacji infrastruktury rowerowej, budowę chodników oraz peronów przystankowych, budowę zatok autobusowych, remont bezpieczników (poboczy), przebudowę ogrodzeń, odtworzenie istniejących zjazdów.

Projekt realizowany jest dzięki formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.