Vesuvius

Informacje od Vesuvius Poland Sp. z o.o. dotyczące realizowanych inwestycji:

W IV kwartale 2017 roku Vesuvius Poland rozpoczął realizację szeregu działań mających na celu identyfikację i wyeliminowanie możliwych źródeł uciążliwości zapachowych. W związku z dużą skalą planowanych przedsięwzięć wymagają one czasu niezbędnego m.in. do przygotowania szczegółowych projektów technicznych, wyboru dostawców, uzyskania odpowiednich zgód instytucji publicznych. Kluczowymi elementami przyjętego planu są trzy inwestycje:

1. Uruchomienie urządzenia ochronnego dopalającego spaliny z dotychczasowego pieca tunelowego  (rozwiązanie tymczasowe).
Projekt zrealizowany.  
 

2. Zakup i montaż nowego dopalacza termicznego do pieca tunelowego (rozwiązanie docelowe)
Realizacja: I kw. 2019
 

3. Zakup nowego pieca ciśnieniowego do nawęglania
Realizacja: do końca III kw. 2019
 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.