Lista instalatorów kotłów

Lista instalatorów:

1. KEMAL Krzysztof Leśniak NIP: 944-208-62-79 adres e-mail: kemal.krzysztof.lesniak@gmail.com tel.: 501 178 926

 

Gmina Skawina nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji przedstawionych przez podmioty zainteresowane wpisem na listę oraz odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na liście lub danych zgłoszonych we wniosku o wpis na listę, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści na niej umieszczonych.

Na liście zamieszczone są podmioty, które dokonały poprawnego zgłoszenia oraz deklarują, że podmioty i osoby realizujące zlecenia w ich imieniu posiadają wszelkie uprawnienia wymagane prawem krajowym oraz producentów montowanych urządzeń i instalacji do realizowanych inwestycji u mieszkańców Gminy Skawina.

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.